Předmětové komise

Seznam PK včetně členů komisí

(šk. rok 2023/2024)

PK Českého jazyka

Holadová Martina Mgr.
Hradilová Michaela Mgr.
Jurášová Romana Mgr.
Kaňák Jiří Mgr.
Viktoříková Lenka PhDr.
Tichá Alena Mgr.

PK Cizích jazyků

Barvířová Marcela Mgr.
Harnošová Jitka Mgr.
Jurášová Romana Mgr.
Kaňák Jiří Mgr.
Novak Henry JUDr.
Řezníčková Kristýna Mgr.
Kudláček Vlastimil Mgr.
Sklenářová Eva PhDr.
Spurná Ivana Mgr.
Tichá Jana Mgr.

PK Společenskovědní

Barvířová Marcela Mgr.
Dědek Radomír
Damovská Jarmila Mgr.
Křištofová Kristýna Mgr.
Holadová Martina Mgr.
Hubáček Václav Mgr.
Chytil Ivo Mgr.
Kuchařová Eva Mgr.
Pospíšil Tomáš Mgr.
Rozsypalová Svatava PaedDr.
Řezníčková Kristýna Mgr.
Spurná Ivana Mgr.
Tichá Alena Mgr.
Viktoříková Lenka PhDr.

PK Přírodovědná

Baránková Dana
Czudek Pavel Mgr.
Řezáč Igor Mgr.
Dudíková Hana Mgr.
Englišová Jaroslova Ing.
Kotrlová Gita Mgr.
Krzystková Aneta Mgr.
Kupková Hana RNDr.
Lindner Radim Mgr.
Nedvěd Marek Bc.
Zatloukalová Petra Mgr.

PK Tělesné výchovy

Chytil Ivo Mgr.
Kudláček Vlastimil Mgr.
Rozsypalová Svatava PaedDr.

██ Barevně vyznačen vedoucí PK