Školská rada

Školská rada

Olomoucký kraj s účinností od 1. 1. 2018 zřídil školskou radu při Gymnáziu Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189. Rada má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Dokumenty ke stažení:

Volby do školské rady

Vážení rodiče, zletilí žáci. Dne 24. května 2021 proběhnou na naší škole volby do školské rady, v nichž vy volíte jednu třetinu jejich členů.

Volební řád i s dodatkem č.1 a jmenování volební komise

Nejpozději do středy 12. 5. 2021 můžete navrhnout kandidáta pro volby z řad rodičů a zletilých žáků školy. K návrhu kandidátů použijte tento formulář, který podepište, naskenujte a zašle mailem na adresu reditel@gjo.cz. Vhodný je takový kandidát, kterému členství nevyprší v průběhu následujících tří let.

Vlastní volby proběhnou podle čl. 15 odst. 3 Dodatku č.1 (usnesení č. UR/98/68/2020) distančním způsobem. Seznam kandidátů bude zveřejněn 21. 5. 2021 spolu s popisem způsobu distančního hlasování.