Historie školy

GYMNÁZIUM JANA OPLETALA

Non scholae, sed vitae discimus. (Neučíme se pro školu, ale pro život.)

HISTORIE ŠKOLY

Napsala Pavla Míčová

Památné obecní volby v listopadu 1899 v národnostně česko-německé Litovli vyhrála česká strana, v čele prvního českého obecního výboru stanul Václav Socha. Výrazem nového sebevědomí obrozené Litovle bylo rozhodnutí zřídit ve městě českou střední školu.

Tak v podmínkách rakousko-uherského školství začala ve školním roce 1901/02 tradice školy, která se stala za všech politických a společenských proměn, jimiž prošly české země ve 20. století, pevnou součástí města a celého Litovelska.

Novorenesanční školní budova, jež byla realizována podle návrhu profesora brněnské techniky arch. Josefa Bertla, byla vysvěcena a předána k užívání ve dnech 10. a 11. září 1904. Zájem, nadšení a obětavost našich předků stále připomíná nápis v gymnaziální aule – Českým synům, naději vlasti, česká Litovel.

Rozvržení místností na kabinety, učebny, byt ředitele, místnost pro přespolní žáky, archiv, kreslírny i aulu se školní kaplí, to vše se od slavnostního otevření v září 1904 mnohokrát změnilo. Voda již dávno není čerpána ze sklepní studny, vybavení tříd a zřízení počítačové učebny odráží dobu informační revoluce.

Vnější vzhled budovy však čas neovlivnil, stále patří k nejkrásnějším, nejlépe umístěným školním budovám na Moravě. Zvláště po velké opravě, kterou město uskutečnilo v letech 2000-2001, vynikla výzdoba průčelí v původní kráse.

HISTORICKÉ FOTOGRAFIE

1943

1951

AKTUÁLNÍ FOTOGRAFIE