Zapletal Pavel

doc. Ing. Pavel Zapletal, Ph.D.

Titul Ing. získal v oboru inženýrská geodézie, Ph.D. a doc. v oboru hornictví. V současnosti je vedoucím katedry hornického inženýrství a bezpečnosti Hornicko- -geologické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Je předsedou akademického senátu HGF, členem akademického senátu VŠB-TUO, členem Rady pro vnitřní hodnocení VŠB TUO a garantem studijního programu těžba nerostných surovin.