Wolf Kurt

MUDr. Kurt Wolf

Studoval LF na MU v Brně, studium ovšem díky válečným událostem v roce 1939 přerušil a odešel bojovat do Polska, později do Sovětského svazu, kde jako jeden z prvních vstoupil do Svobodovy armády. Zemřel v roce 1943 v bitvě u Sokolova. Byl povýšen in memoriam do hodnosti poručíka a obdržel čestný doktorát a četná vysoká vyznamenání včetně Řádu bílého lva s hvězdou I. stupně, Československého válečného kříže 1939 a Řádu rudého praporu. V roce 1947 mu Masarykova univerzita udělila titul MUDr. in memoriam.
Neméně zajímavý je osud jeho rodičů a sourozenců, kteří byli díky židovskému původu povoláni v červnu 1942 do transportu do Terezína. Ten ovšem nenastoupili a odešli do předem připraveného lesního úkrytu poblíž Tršic, kde se za pomoci spoluobčanů ukrývali až do konce války. V tento den si také Kurtův mladší bratr Wolf začíná psát deník (knižně Deník Otty Wolfa), který je považován za významný dokument osvětlující poměry za okupace. Otto byl za dramatických okolností usmrcen tři týdny před koncem války během partyzánské akce. Rodiče spolu se sestrou válku přežili. Bratřím Wolfovým byla v roce 1947 odhalena v Mohelnici pamětní deska na Ottově rodném domě v Nádražní ulici čp. 6.