Vrbík Stanislav

Stanislav Vrbík

Český varhaník, hudební skladatel, spisovatel, básník a pedagog. Věnoval se hudební teorii a hře na varhany. Byl jmenován varhaníkem kostela Panny Marie Sněžné. Později zde založil i chrámový sbor. Byl také varhaníkem při katedrále Sv. Václava v Olomouci.
Po druhé světové válce působil mimo jiné jako korepetitor baletního oddělení LŠU v Přerově, dále učil na varhany při Městském domě osvěty v Olomouci. Své dlouholeté zkušenosti praktického varhaníka i pedagoga zúročil v publikacích: ABC hry na varhany, Návod k varhanní improvizaci a Intonace.