Volkman Alois

MUDr. Alois Volkman

Po absolvování gymnázia v Litovli studoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1962 publikoval své verše. Vydal řadu básnických sbírek. Jeho poezie je netradiční, velmi osobitá a intuitivní, těžící z postřehu. MUDr. Alois Volkman byl i přítelem a osobním lékařem básníka Jaroslava Seiferta