Teplý Bohumil

doc. Bohumil Teplý

Výtvarník, sochař, medailér, restaurátor. Po r. 1989 se věnoval restaurování památek, hlavně soch. V r. 1996 byl jmenován docentem na Ostravské univerzitě, od téhož roku vyučoval práci s kamenem na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně a teorii a restaurování kamenných památek na Střední průmyslové škole kamenické a sochařské v Hořicích. Jeho umělecká díla prošla mnoha výstavami. Obdržel licenci Ministerstva kultury ČR k restaurování sochařských děl z kamene. Zemřel v roce 2020 v Olomouci.