Štěpán Jan

PhDr. Jan Štěpán, Ph.D.

Vystudoval historii a archivnictví. V současnosti působí jako archivář a zástupce vedoucí olomoucké pobočky Zemského archivu Opava.