Sonntag Kuneš

JUDr. Kuneš Sonntag

Byl synem prvorepublikového ministra, zapojil se do protinacistického odboje a v listopadu 1939 jej jako studentského vůdce zatklo gestapo. Spolu s dalšími českými vysokoškoláky byl odeslán do koncentračního tábora Sachsenhausen, kde strávil ti roky. Po válce dokončil studium na Právnické fakultě UK v Praze. Svědčil také v procesu s K. H. Frankem a podílel se na obnově univerzity v Olomouci. Při jednom z procesů v padesátých letech byl odsouzen k dvanácti letům v pracovních táborech za údajnou velezradu a vyzvědačství.  Propuštěn byl po šesti letech, a ačkoli byl vystudovaným právníkem, musel pracovat jako skladník. Do své smrti v roce 2010 žil v Litovli. Byl výraznou kulturní osobností regionu.