Šlézar Pavel

PhDr. Pavel Šlézar, Ph.D.

Vystudoval obory středověká archeologie na Slezské univerzitě v Opavě (Bc.), archeologie na katedře archeologie Západočeské univerzity v Plzni (Mgr.) a archeológia na Univerzitě Komenského v Bratislavě (Ph.D.). Titul PhDr. získal na Univerzitě Karlově. V současnosti je vedoucím odboru archeologie na územním odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Olomouci. Působí také na katedře historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.