Slavětínský Milan

Prof. MUDr. Milan Slavětínský, CSc.

V roce 1953 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Profesně začínal jako stomatolog na zdravotních střediscích na severní Moravě, zároveň byl aktivní jako publicista (články o historii lékařství na Moravě). Zpracoval biografické portréty moravských lékařů a stati z dějin nemocniční péče v Prostějově a Olomouci, redigoval sborníky o olomoucké lékařské fakultě a přednášel na této škole. V roce 1982 získal titul docenta, v roce 1986 se stal vedoucím katedry sociálního lékařství, v roce 1990 byl jmenován profesorem. V roce 1994 odešel do důchodu. Ve volném čase se zabýval sběrem lékařských historek, které publikoval v souborech povídek z lékařského prostředí. Zemřel tragicky v roce 2001.