Sláma Otakar

prof. Ing. Otakar Sláma, DrSc.

Po ukončení gymnázia vystudoval Lesnickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně, i jeho další působení je spojeno s touto fakultou. V roce 1989 byl jmenován profesorem v oboru lesnická ergonomie a bezpečnost práce.