Opletal Jan

Jan Opletal

Jan Opletal byl rodák ze Lhoty and Moravou. Po absolvování reálného Gymnázia v Litovli pokračoval jako student Lékařské fakulty Karlovy univerzity. Během protinacistických demonstrací konaných 28. října 1939 v Praze na výročí vzniku republiky byl smrtelně zraněn. Jeho pohřeb se stal manifestací vzdoru proti nacistické nadvládě. V důsledku těchto událostí byly nacistickou správou uzavřeny české vysoké školy.