Nedbal Ivan

prof. Ing. Ivan Nedbal, CSc.

Po maturitě na Opletalově reálném gymnáziu v Litovli studoval na strojní fakultě ČVUT v Praze specializaci přesná mechanika (1953–1957). Po přerušení studia pracoval jako konstruktér a učitel matematiky, vysokoškolské studium dokončil v závěru roku 1960. Bezprostředně po promoci nastoupil cestu vysokoškolského pedagoga na Fakultě technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze. Podílel se na založení katedry materiálů, postupně obhájil vědecké a pedagogické hodnosti a v období 1986–2006 tuto katedru vedl. Významnou roli sehrála jeho stáž na École Centrale Paris (1966-67), která vytvořila podmínky pro mnohostranné a dlouhodobé kontakty katedry materiálů s francouzskými výzkumnými institucemi. Tyto vazby po roce 1990 umožnily zajistit nejen společné projekty, ale i poskytnout stipendia čtyřem desítkám studentů ČVUT, kteří na École Centrale Paris v období 1991 až 2008 získali prestižní magisterské, postgraduální či doktorské diplomy. Publikoval cca 150 článků v časopisech či sbornících a stovky výzkumných zpráv, obsahujících výsledky dosažené v rámci spolupráce s řadou průmyslových a výzkumných organizací. Za svou úspěšnou vědeckou i pedagogickou činnost obdržel mnoho významných ocenění – je čestným členem a držitelem medaile Société Française de Métallurgie et de Matériaux, nositelem Státní ceny, držitelem Zlaté Felberovy medaile, Medaile Josefa Hlávky za celoživotní činnost apod. Řadu let byl významným členem Vědecké rady FJFI ČVUT v Praze.