Kučera Alois

Alois Kučera

Český malíř, grafik, fotograf, typograf a výtvarný pedagog. Studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Vratislava Huga Brunnera. Dlouhodobě působil v Olomouci, mimo jiné jako gymnaziální profesor.