Klapil Pavel

prof. PhDr. Pavel Klapil, CSc.

Původně učitel základní školy. Od roku1962 učitel, odb. asistent (1964) a docent (1983) katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UP (do roku 1964 Pedagogického institutu) v Olomouci. Vyučuje nauce o harmonii a hudební folkloristice. V letech 1972–1991 vedoucí katedry. Po habilitaci podle nového vysokoškolského zákona a vykonání profesorského řízení v oboru hudební teorie a pedagogika byl v roce 2003 jmenován profesorem.