Jan Zezula

plukovník gšt. Ing. Jan Zezula, Ph.D.

 

Je absolventem Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (1994) a Univerzity obrany v Brně (2007). Od roku 1994 působil v AČR na velitelských a štábních funkcích u Pozemních sil AČR mimo jiné jako velitel mechanizované roty, velitel mechanizovaného praporu a náčelník štábu mechanizované brigády. V letech 2002, 2008, 2010, 2011, 2013 působil na velitelských funkcích kontingentů AČR v zahraničních operacích KFOR a ISAF. Od roku 2020 pracuje na pozici vedoucího Katedry vševojskové taktiky Univerzity obrany. Odborně se zaměřuje na problematiku leadershipu ve vojenství, přípravu mechanizovaných a tankových jednotek, útvarů a svazků k dosahování požadovaných schopností.