Hlůza Bronislav

prof. RNDr. Bronislav Hlůza, CSc.

Vystudoval geografii, geologii a biologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Masarykově univerzitě v Brně. Celoživotně je spjat s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého. Je uznávaným mykologem, autorem mnoha odborných publikací a článků.