Fetka Josef

plk. Josef Fetka

Československý legionář, který se účastnil bojů na východní ale i západní frontě. Po návratu do Československa roku 1919 do Československa sloužil jako velitel čety. Jeho četa poté operovala na Těšínsku, následně na Slovensku. V letech 1919 až 1920 absolvoval Vojenskou školu v Saint Cyru. Poté se stal instruktorem pěchoty ve Vojenské akademii v Hranicích.
V letech 1923 až 1925 studoval na Válečné škole v Praze. Pak působil v různých funkcích u armádních jednotek. V květnu 1945 během Pražského povstání se účastnil jako velitel obrany v Praze. Po ukončení války pracoval ve Vojenském historickém ústavu, kde zpracoval historii čs. meziválečné armády.
V roce 1950 byl degradován a musel se odstěhovat z Prahy do Rudy nad Moravou. Do odchodu do důchodu v roce 1962 vystřídal několik zaměstnání. V důchodovém věku se opět věnoval historii čs. meziválečné armády. Vypracoval rukopis Československá armáda první republiky – nástin jejího vývoje za první a jejího osudu za druhé republiky.