Dvořák František

Prof. PhDr. František Dvořák

Historik umění a pedagog. Po válce studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor dějiny umění .V roce 1956 se jako teoretik podílel na vzniku skupiny Máj, první u nás, která se v 50. letech veřejně odklonila od dobově vyžadovaného kánonu socialistického realismu. Od roku 1950 se stal externím pedagogem i na FAMU, kde v 60. letech přednášel dějiny umění zejména celé generaci nové české filmové vlny. Profesor František Dvořák je autorem 35 uměleckých monografií, z nichž některé vyšly v několika světových jazycích. Zemřel v roce 2015.