Drozd Lubomír

PhDr. Lubomír Drozd, DrSc.

V letech 1945—1949 studoval na Filozofické fakultě Karlovy univerzity obor germanistiku a anglistiku. Byl profesorem obecné jazykovědy, vedoucí katedry anglistiky, germanistiky a nordistiky Filozofické fakulty univerzity Karlovy v Praze, učitelem a mezinárodně renomovaným vědcem a organizátorem vědecké práce. Zemřel v roce 1988.