Bieberle Josef

Josef  Bieberle

Byl český historik. Ve svých pracích se zabýval politickými dějinami, dělnickým hnutím a národnostními poměry na Olomoucku. V letech 1964–1966 zastával funkci děkana Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zemřel v roce 2018