Bartoň Michal

Mgr. Michal Bartoň

Vystudoval Univerzitu Palackého v Olomouci a The Nottingham Trent University
ve Velké Británii – Master in Business Administration (2006), Law and Business Management (2011), Law in the European Union (2015). V současnosti je předsedou představenstva společnosti Bartoň a Partner Group a.s.