Burjan Burian

Burian Burjan

Za studií na reálném gymnáziu v Litovli navštěvoval hudební školu, kde se učil hře na klavír a housle. Po maturitě navázal studiem zpěvu na brněnské konzervatoři. Souběžně studoval také práva na Masarykově univerzitě, kde setrval až do roku 1939, kdy byla škola uzavřena. Téhož roku se stal sólistou brněnské opery (Jeho hlas byl jasnějšího a ostřejšího zabarvení, s dobrými technickými dispozicemi. Po osvobození v roce 1945 si dodělal doktorát na právnické fakultě (JUDr.) a 15. srpna téhož roku byl angažován jako sólista opery Národního divadla v Brně.