Němčina

 Informace o výuce

učebnice němčiny

Německý jazyk se ve šk. roce 2016/17 vyučuje na nižším gymnáziu - tercie, kvarta a na vyšším gymnáziu - 1.A, 2.A, 3.A , septima, 4.A, oktáva a 4.B.

Aprobovaní vyučující německého jazyka jsou Mgr. Vlastimil Kudláček a PhDr. Eva Sklenářová

Používané učebnicové soubory jsou na nižším gymnáziu - Planet 1 (www.hueber.cz), na vyšším gymnáziu  – Direkt 1, 2, 3, K nové maturitě bez obav (www.klett.cz).

Hodinová dotace jsou 3 hodiny/týden ve všech ročnících a třídách.

Výuka probíhá převážně v učebně německéko jazyka ( přízemí č. 109) 

učebna němčiny

učebna němčiny

učebna němčiny

učebna němčiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vánoční Vídeň

V úterý 20. 12. 2016 jsme absolvovali s vybranými žáky vyšších ročníků poznávací zájezd do Vídně. Prohlédli jsme si historické centrum města a zaměřili jsme se na nejvýznamnější kulturní památky. Součástí zájezdu byla také návštěva proslulých vánočních trhů. Po celou dobu našeho pobývání ve Vídni nám "přálo" počasí - intenzivní sněžení a studený vítr báječně dokreslovaly tu pravou předvánoční atmosféru, která přímo čiší z mnoha pořízených fotografií

Vlastimil Kudláček

 

 

 


Aktivity 2011/2012

Ve dnech 26.6 – 29.6 2011 se studenti našeho gymnázia zúčastnili poznávacího zájezdu do hlavního města Německa, Berlína

Dne 12. 1. 2012 se uskutečnilo školní kolo Olympiády v německém jazyce, kterého se zúčastnilo 7 studentů- Bára Čamková (1.A), Petr Oháňka(2.A), Eliška Málková (2.A), Sylva Šmoldasová (2.A), Petr Kyselák (3.A), Marie Turková (3.A) a Dita Franková (3.A). Vítězka Dita Franková postoupila do okresního kola, které proběhlo v Olomouci dne 30.1.2012. Zde obsadila pěkné 5. místo.

V současnosti hledáme partnera na německé straně s  cílem navázat na výměny studentů z předchozích let. Škola má proto svou „německou“ vizitku  i na webových stránkách  www.partnerschulenetz.de.


Berlín 2011

Fotogalerie

Ve dnech 26.6 – 29.6 2011 se studenti našeho gymnázia zúčastnili poznávacího zájezdu do hlavního města Německa, Berlína.

V jeho průběhu měli možnost zhlédnout jak bývalou východní část se známou Televizní věží nebo Braniborskou bránou, tak i bývalou západní část města s Postupimským náměstím či budovou Říšského sněmu. Velkou pozornost vyvolaly také zbytky Berlínské zdi, včetně historie její stavby a existence, stejně jako muzeum na bývalém hraničním přechodu ve městě „Checkpoint Charlie“.

Kromě samotného Berlína byl zastávkou také zámek „Cecilienhof“ v Postupimi, kde byla v roce 1945 podepsána známá Postupimská  dohoda, a Drážďany, nazývané též „Florencie na Labi“.

Studenti se odvezli spoustu zážitků a momentů, zachycených objektivy fotoaparátů, ale i praktických zkušeností s užitím cizích jazyků.

Zájezd se uskutečnil i díky nově navázané spolupráci s Gymnáziem Čajkovského v Olomouci, jehož studenti se poznávací cesty rovněž zúčastnili.

Mgr. Pavla Zapletalová