Úvodní stránka školy

Novinky

Žáci GJO zhlédli film Síla Lidskosti

15. 11. 2018

V pondělí 12. 11. žáci gymnázia Jana Opletala nemířili k budově školy, ale postávali před litovelskou Záložnou, jejíž velký sál se na dopoledne proměnil v kino. V následujících dvou hodinách se ukázalo, že není důležité ozvučení sálu, velikost plátna či jiné technické parametry, pokud promítáte velký, silný lidský příběh. A tím film režiséra Matěje Mináče bezesporu je. Více informací o této akci a o exkurzi žáků třetích a čtvrtých ročníků do Osvětimi najdete zde.

Milada Svozilová

Stříbro pro PALORU

14. 11. 2018

S finanční podporou Olomouckého kraje a města Litovel se pěvecký sbor PALORA při Gymnáziu Jana Opletala v Litovli od září školního roku 2018/19 intenzivně připravoval na účast ve finále Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2018, kam sbor postoupil z Postupové přehlídky středoškolských pěveckých sborů, která se konala v květnu v Uničově. Více informací o průběhu a výsledku přehlídky se dozvíte zde.

Marcela Barvířová

Přednáška profesora Hilského

08. 11. 2018

Ve středu 7. 11. 2018 studenti Semináře z českého jazyka navštívili přednášku předního překladatele Shakespearova díla – pana profesora Hilského na téma Hamlet. Přednáška byla nabitá energií, informacemi a vůbec vším, co je k dobré přednášce zapotřebí. Je až neuvěřitelné, že po tolika letech je pan Hilský schopen strhnout posluchače a předat jim svoji lásku k Shakespearovi a knihám dál. Ještě předtím jsme si prošli prostory nově zrekonstruované Filozofické fakulty UP, kde jsme měli možnost vidět tlumočnickou učebnu, různé typy studoven, přednáškové místnosti, kde snad jednou budou někteří studenti pravidelnými návštěvníky.

Michaela Hradilová

Exkurze v RCPTM

08. 11. 2018

Ve středu 7. 11. 2018 studenti kvinty v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR navštívili Regionální centrum pokročilých technologii a materiálů (RCPTM), které je součástí vědeckého Centra regionu Haná v Olomouci. RCPTM patří k vědecky nejvýkonnějším ústavům u nás, ve kterém působí týmy vědců z různých zemí a je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a dalších ústavů AV ČR. Tato exkurze se velmi vydařila, studenti byli nejdřive formou přednášky seznámeni s vědeckými výsledky a jejich využitím v praxi (v medicíně, ochraně životního prostředí apod.), a poté jim byly ukázány některé laboratoře (např. laboratoře magnetických měření, elektronové mikroskopie a superpočítače), které jsou vybaveny špičkovými přístroji. Z mnoha významných objevů tamějších vědců z hlediska praktických aplikací jsou asi nejznámější chemicky upravený grafen, nanočástice stříbra a železa. Velmi zajímavé byly experimenty s nanočásticemi železa při čištění kontaminovaných vod těžkými kovy, s kapalným dusíkem chladícím povrch supravodiče, nad nímž se vznášel magnet (tzv. magnetická levitace) a snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu. 

Jaroslava Englišová

Mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici

06. 11. 2018

Ve dnech 25. - 26. října 2018 proběhla na obchodní akademii v Olomouci mezinárodní pohárová soutěž v psaní na klávesnici ZAV Olomouc 2018. Přes 70 účastníků soutěžilo v pěti soutěžích zaměřených na rychlost. Štěpán Kratochvíl se v sérii minutových opisů s uznaným výkonem 481,7 úhozů za minutu umístil na pátém místě a v kombinaci desetiminutových opisů s překonáním 11 000 bodů na místě osmém. Gratulujeme!

Podzimní soustředění PALORY

18. 10. 2018

Na rozdíl od předchozích let, kdy Palora pravidelně jezdila na soustředění do Cakova, jsme se letos podívali do Karlova pod Pradědem. Moc jsme si to v novém prostředí užili, i počasí bylo krásné. Do svých řad jsme přijali šest nových členů, připravovali se na soutěž Opava cantat a nacvičovali koledy na vánoční koncert v Uničově. Tři dny uplavaly jako voda a my se už nemůžeme dočkat, až vám na nadcházejících koncertech ukážeme, na čem jsme tak tvrdě pracovali.

Tereza Hrachovcová

Adaptační pobyt žáků 1. A a kvinty – Třemešek 2018

17. 10. 2018

12. - 14. 9. se žáci prvních ročníků poznávali nejen mezi sebou, ale i se svými novými vyučujícími v rekreačním středisku na Třemešku u Oskavy. Pobyt jsme zahájili výšlapem na Rabštejn po družstvech s buzolou v ruce. Žáci měli za úkol zodpovědět zadané otázky a odpovědi jim daly azimuty, podle nichž pokračovali k cíli. Pro hrstku nejzdatnějších byl odměnou úžasný výhled do krajiny z nejvyšší skály. Žáky dále čekalo sportovní zápolení, socializační aktivity a činnosti zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Besedovalo se ve třídách a vytvářela se pravidla chování v třídním kolektivu. S nádhernou oblohou plnou hvězd nad hlavou stihli i zkoušku odvahy při noční hře a vyzkoušeli si týmovou spolupráci. Všem „prvákům“ přejeme hodně studijních úspěchů.

Svatava Rozsypalová

Akce EVVO – Výsadba stromků na lesních plochách postižených suchem a kůrovcovou kalamitou

15. 10. 2018

Žáci vyššího gymnázia pod vedením Adama Osičky ze septimy se rozhodli vyslyšet výzvy laické i odborné veřejnosti a zapojili se do obnovy lesních porostů poškozených dlouhotrvajícím suchem a náporem lýkožroutů. Vzdali se volné neděle a vyrazili na dvoudenní pracovní akci do zapadlé vísky Pocheň nedaleko Bruntálu. Na pasece vzdálené 4 km od obce v těžkých terénních podmínkách vysadili více jak 1400 stromků. Práci velice ztěžoval charakter půdy, kterou z větší části tvořily kameny. Zasazení každého stromku, s využitím krumpáče, je stálo veliké úsilí. Všem účastníkům této akce patří veliký dík.

                                                                                                                             Václav Hubáček, Tomáš Pospíšil

Křižovatky umění 2018

05. 10. 2018

Ve dnech 1. - 2. 10. 2018 se studenti Septimy a 3. A zapojili do společného školního projektu předmětů Hudební a Výtvarná výchova s názvem Křižovatky umění. Projekt zpracovává integrující téma Umělecká tvorba a komunikace, který je povinným vzdělávacím obsahem pro Hudební i Výtvarný obor. Více informací o projektu najdete zde.

Všem účastníkům děkujeme za vstřícný přístup k projektu a doufáme, že barokní Křižovatky umění přinesly nejen informace napříč uměním, ale i spoustu zkušeností a zážitků.

Ivana Spurná

Nový školní systém - Bakaláři

02. 10. 2018

Naše škola od školního roku 2018 / 2019 přešla na nový školní systém Bakaláři.

Erasmus+ na Gymnáziu Jana Opletala

02. 10. 2018

Ve dnech 24. – 28. 9. 2018 se tři vyučující Gymnázia Jana Opletala vypravili do německého města Mainz. V rámci programu Erasmus+, financovaného z prostředků Evropské unie, do nějž škola vstoupila 1. 9. 2018, zde spolu se zástupci partnerských škol z Německa, Francie, Maďarska a Polska absolvovali metodický seminář zaměřený na tzv. peer teaching (vzájemné učení). Jedním z hlavních přínosů projektu je právě vzájemná výměna zkušeností, které účastníci, studenti i učitelé, budou sdílet při krátkodobých výjezdech se studenty na zahraniční školy.

Zde se dozvíte více informací o výše zmíněném pracovním setkání jakož i o projektu samotném.

Setkání s paní Věrou Sosnarovou

13. 09. 2018

Po přednášce a besedě na téma holokaustu, která se konala na gymnáziu Jana Opletala v květnu a byla velmi kladně přijata, se v září uskutečnilo setkání s paní Věrou Sosnarovou.

Studenti třetích a čtvrtých ročníků se sešli v aule a téměř dvě hodiny naslouchali velmi sugestivnímu a emotivnímu vyprávění o tom, jak „velké dějiny“ dokáží surově a bezohledně zamíchat osudy člověka. Více informací o působivém setkání, za které paní Sosnarové velice děkujeme, najdete zde.

Prima seznamka

12. 09. 2018

5. - 6. září 2018 proběhl adaptační kurz "Prima seznamka" pro nové žáky prvního ročníku nižšího gymnázia. Dva dny plné dobrodružství byly zakončeny pasováním primánu na žáky našeho gymnázia.

Mgr. Ivo Chytil

Nové zástupkyně naší školy v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje

27. 08. 2018

Dne 26. 6. 2018 proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje pro stávající školní rok. Na tomto zasedání se konaly volby. Vzhledem k tomu, že David Gronych (4.A) již nebude žádat o prodloužení svého mandátu, vyslala naše škola do voleb dvě uchazečky. Karolína Tejkalová (sexta) i Tereza Hrachovcová (kvinta) byly ve volbách úspěšné a staly se zastupitelkami za naši školu. Karolína Tejkalová kandidovala zároveň do rady ZMOK a stala se tajemnicí. Oběma dívkám gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů.

Seznam učebnic doporučených pro výuku v 1. ročníku vyššího gymnázia

02. 07. 2018

Seznam učebnic doporučených pro výuku v 1. ročníku vyššího gymnázia najdete zde.

 

Sportovní dny na gymnáziu

28. 06. 2018

Pro tento rok vyhlásila mezinárodní organizace UNESCO pro přidružené školy téma Sport jako prostředek k podpoře vzdělávání, zdraví, rozvoje a míru. Vzhledem k tomu, že se můžeme pyšnit členstvím, uspořádali jsme v duchu hodnot UNESCA a hesla „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ sportovní hry. Ty na gymnázium probíhají dva dny, úterý a středa. První den byl zasvěcen atletickým a netradičním disciplínám, středa se nese v duchu kolektivních sportů. Učitelé i žáci se ke dnům postavili čelem, za což jim patří velký dík, a snad si dny i řádně užili. Nezbývá než zvolat: Sportu zdar!

                                                                          Mgr. Michaela Hradilová

zobrazit starší

Kalendář

Shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii

16. 11. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, které se uskuteční v pátek 16. listopadu 2018 ve 13:00 hodin.

Den otevřených dveří

4. 12. 2018

V úterý 4. 12. 2018 se v době od 13:00 do 18:00 uskuteční "Den otevřených dveří". Těšíme se na Vaši návštěvu.

Maturitní ples

7. 12. 2018

Studenti oktávy a 4. A vás srdečně zvou na Maturitní ples.

Organizace školního roku 2018 / 2019

3. 9. 2018 – 31. 8. 2019

Informace o organizaci školního roku 2018 / 2019 naleznete zde.