Úvodní stránka školy

Novinky

První místo v krajském kole chemické olympiády

22. 03. 2019

Ve čtvrtek 21. 3. 2019 se konalo krajské kolo chemické olympiády kategorie D na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Student tercie Tadeáš Fryčák obsadil první místo a získal 97 bodů ze 100 možných (97% úspěšnost). Svým výkonem ve velmi náročné soutěži tak předstihl s velkým náskokem soutěžící ostatních škol v poměrně silné konkurenci. K vynikajícímu výsledku blahopřejeme a moc děkujeme za vzornou reprezentaci gymnázia Jana Opletala v Litovli. Výsledková listina je k nahlédnutí zde.

Jaroslava Englišová

Jeden svět

21. 03. 2019

Každý rok je jeden z březnových týdnů v mnoha městech České republiky věnován festivalu dokumentárních filmů Jeden svět, který pořádá organizace Člověk v tísni. Protože se naše škola snaží, aby se studenti gymnázia seznámili s různými problémy a zamýšleli se nad nimi, vyrazili jsme dne 19. 3. 2019 s třídami kvarta a kvinta do Olomouce na film. Před ním jsme využili časové rezervy a procházkou v centru města jsme zopakovali architektonické slohy. Trasu jsme zakončili v Arcidiecézním muzeu, kde se film promítal. Více informací o akci najdete zde.

Milada Svozilová

Krajské kolo Soutěže v ruském jazyce

18. 03. 2019

Tři žáci Gymnázia Jana Opletala v Litovli se v úterý 5. 3. 2019 zúčastnili krajského kola Soutěže v ruském jazyce. Všichni soutěžící letos sbírali cenné zkušenosti, které se pokusí zúročit v dalších ročnících soutěže.   Nejlepšího výsledku dosáhl Radek Šišma, který obsadil v kategorii SŠI hezké 6. místo. Blahopřeji. Marie Uličná (sexta) a Kateřina Žbánková (3.A) se umístily v druhé polovině výsledkové listiny nejnáročnější a nejpočetněji obsazené kategorie SŠII. Obě si poprvé vyzkoušely v rámci Olomouckého kraje porovnat své síly s žáky maturitních ročníků. Přesto, že patřily k nejmladším soutěžícím, soupeřů se nezalekly a já jim děkuji za odvedenou práci i dosažené výsledky.

Marcela Barvířová

Chemická olympiáda kategorie D - výsledky okresního kola

05. 03. 2019

Do okresního kola chemické olympiády kategorie D pořádaného v pátek 1. března byl nominován Tadeáš Fryčák, který nás výborně reprezentoval a získal krásné 3. místo s vynikajícím výsledkem 87,5 bodů ze 100 bodů. Tadeáš Fryčák tedy postupuje do krajského kola soutěže s výběrem těch nejlepších chemiků z kraje. K dosažení bronzové medaile v silné konkurenci ostatních škol blahopřejeme a přejeme hodně sil a elánu do dalšího soutěžení. Výsledková listina je k nahlédnutí zde

Jaroslava Englišová

První místo v okresním kole soutěže v anglickém jazyce

04. 03. 2019

Ve středu 27. února 2019 se v olomouckém Domově dětí a mládeže konalo okresní kolo soutěže v anglickém jazyce. Studentka kvarty Petra Holubová zvítězila v silné konkurenci žáků jiných gymnázií našeho okresu a postupuje do krajského kola. Gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

Jitka Harnošová

Chemická olympiáda kategorie D - výsledky školního kola

04. 03. 2019

Ve školním kole chemické olympiády kategorie D pořádaném dne 8. února se studenti nižšího gymnázia Tadeáš Fryčák, Petr Žampach (tercie) a Jiří Klanica (kvarta) umístili s vysokým bodovým hodnocením jako úspěšní řešitelé (z celkového počtu 170 bodů získali 165, 156 a 135 bodů), výsledky jsou k nahlédnutí zde. Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Jaroslava Englišová

Soutěž v ruském jazyce

21. 02. 2019
Ve středu 20. 2. 2019 proběhlo na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli školní kolo Soutěže v ruském jazyce v kategoriích SŠI a SŠII. V první kategorii s délkou výuky ruského jazyka do tří let se soutěže zúčastnili žáci třídy kvinty Valerie Obšelová, Veronika Obrátilová a Radek Šišma, který využil své soutěžní zkušenosti z minulých let a ve své kategorii zvítězil. V kategorii SŠII zvítězila Marie Uličná ze sexty, druhé místo obsadila Kateřina Žbánková ze 3. A a třetí místo Denisa Řeháková taktéž ze 3. A. Všem soutěžícím děkuji za hezké výkony a účast v soutěži, Marii a Radkovi přeji hodně úspěchů v krajském kole.
                                                                                                            Marcela Barvířová

Sekunda navštívila Výstavu harmonik

21. 02. 2019

V rámci hudební výchovy 20. února sekunda navštívila Výstavu harmonik v Informačním centru v Litovli. Jedná se o malou „ochutnávku“ ze sbírky pana Jiřího Sedláčka, který vlastní největší sbírku harmonik ve střední Evropě. Žáci se mohli seznámit s knoflíkovými i klávesovými akordeony domácí i zahraniční výroby, součástí sbírky je i ukázka heligonek. A pokud chcete vidět největší foukací harmoniku, neváhejte výstavu navštívit - trvá do 6. března.

Alena Tichá

Africký bazar na gymnáziu

21. 02. 2019

Ve středu 20. 2. 2019 již potřetí navštívila naši školu paní Libuše Dostálová, dobrovolnice české organizace Bwindi Orphans. Tato malá organizace kromě adopcí na dálku „adoptovala“ také dvě vesnice ve státě Uganda, kde pomáhá místním obyvatelům, převážně ženám a dětem. Více informací o průběhu akce najdete zde.

Milada Svozilová

Exkurze na Přírodovědecké fakultě UPOL

07. 02. 2019

5. 2. 2019 na katedře analytické chemie si žáci 3. ročníku vyzkoušeli své dovednosti v laboratoři při práci na úloze s názvem “Extrakce β-karotenu z mrkve a změření UV-Vis spektra“, kterou pro ně připravil Mgr. Jan Rozsypal (absolvent našeho gymnázia). Více informací o průběhu exkurze najdete zde.

Jaroslava Englišová

1. kolo přijímacího řízení

31. 01. 2019

Ředitel gymnázia vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení k přijímání uchazečů do prvních ročníků čtyřletého a osmiletého studia pro školní rok 2019/2020. Více informací najdete zde.

S Erasmem+ do Francie

28. 01. 2019

Koncem ledna 2019 se čtyři naši studenti – Viktorie Dimovová (septima), Daniela Sára Šanová (sexta), Marie Uličná (sexta) a Pavel Vymětal (3. A) – v doprovodu tří vyučujících zúčastnili studijního pobytu ve francouzském městě Nort-sur-Erdre. Umožnil jim to program Erasmus+, do nějž je škola zapojena spolu s partnerskými školami z měst Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Program je financován z prostředků Evropské unie. Více informací najdete zde.

Jiří Kaňák

Prima na bazéně

25. 01. 2019

Třída Prima úspěšně ukončila výuku plavání, která probíhá v rámci hodin tělesné výchovy. V závěrečné hodině plavání byly uspořádány závody na 50 metrů volným způsobem s následujícícmi výsledky: kategorie chlapců - 1. Filip Stratil (42,55s), 2. Kryštof Hamouz (45,01s), 3. David Čamek (47,08s); kategorie dívek: 1. Anna Mária Kvasničková (43,96s), 2. Julie Arnošová (58,57s), 3. Tereza Suchánková (1:02,81min). Oceněným plavcům gratulujeme a všem přejeme mnoho dalších krásných plaveckých zážitků.

Ivo Chytil, Svatava Rozsypalová

Významné dny pro životní prostředí na GJO Litovel

11. 01. 2019

Projekt Významné dny pro životní prostředí si kladl za cíl připomenout žákům různými formami význam ochrany přírody a udržitelného rozvoje v ČR i ve světě. V některých aktivitách se žáci přímo podíleli na zlepšení stavu životního prostředí. Finančně byl projekt podpořen Olomouckým krajem. Na vyhodnocení projektu se můžete podívat zde.

Václav Hubáček, Tomáš Pospíšil

Vánoční koncert pěveckého sboru PALORA a jeho hostů

18. 12. 2018

V pátek 14. 12. 2018 se konal Vánoční koncert PS PALORA a jeho hostů. Do fotogalerie byly vloženy fotografie z tohoto koncertu.

Talent Olomouckého kraje 2018

13. 12. 2018

Olomoucký kraj udělil našemu gymnáziu ocenění za 2. místo ve sportovním oboru, čímž ocenil náš přínos pro rozvoj mládeže v této oblasti. Cílem ocenění je napomoci rozvoji a dalšímu vzdělávání talentované mládeže v Olomouckém kraji a podpora škol a školských zařízení, které se péči o talentované a nadané žáky a studenty systematicky věnují.

zobrazit starší

Kalendář

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám do primy

19. 3. – 2. 4 2019

I v letošním školním roce budeme pokračovat v realizaci přípravných kurzů pro žáky pátých tříd základních škol, kteří mají zájem o studium na víceletém gymnáziu. Více informací o přípravném kurzu a přihlášku do kurzu najdete zde.

Konzultační schůzky

4. 4. 2019

Ředitelství Gymnázia Jana Opletala v  Litovli Vás zve na konzultační schůzky rodičů, které se uskuteční ve čtvrtek 4. dubna 2019  v 16.00 hodin v učebnách školy. Rozpis učeben a rozmístění profesorů najdete na informační tabuli v přízemí školy.

Organizace školního roku 2018 / 2019

3. 9. 2018 – 31. 8. 2019

Informace o organizaci školního roku 2018 / 2019 naleznete zde.