Biologie a zeměpis


Školní kolo zeměpisné olympiády

V pátek  14. 2. se konala zeměpisná olympiáda – školní kolo. V kategorii A zvítězil Marek Navrátil z primy, v kategorii B Radek Kloss ze sekundy a v katetegorii C Štěpán Holada z kvarty. V kategorii D zvítězil Radek Šišma a na druhém místě byl Jan Lakomý. Oba jsou ze sexty. Všichni jmenovaní postoupili do okresního kola, které se konalo v Olomouci 26. února. Kategorie A, B, C soutěžily na ZŠ Řezníčkova a kategorie D na Gymnáziu Hejčín.

Tomáš Pospíšil

 


Zlatý list – krajské kolo

V krajském kole soutěže, která se konala v prostorách rozária a botanické zahrady v Olomouci dne 17. 5., se primánům podařilo obsadit úžasné 3. místo v obrovské konkurenci dalších 12 družstev - vítězů místních kol. Školu reprezentovali: H. Gottfried, F. Stratil, V. Freml, K. Hamouz, R. Kloss a H. Hlavinková. Blahopřejeme.

Svatava Rozsypalová

 

 

 

 


Geograficko – geologická exkurze Rejvíz 2019

Exkurze určená žákům kvarty se konala 9. až 11. května. První den jsme za pošmourného počasí vyrazili vlakem do Jeseníku a odtud autobusem do Zlatých Hor. Navštívili jsme tamní muzeum, občerstvili se a pěšky pokračovali ke zlatorudným mlýnům. Po jejich prohlídce nás čekal náročnější výstup na Rejvíz. Další informace o průběhu exkurze najdete zde.

Tomáš Pospíšil

 


2.A navštívila minizoo DDM Litovel

Třída 2.A navštívila v rámci výuky biologie živočichů Dům dětí a mládeže v Litovli. Zde jim vedoucí chovatelského kroužku Ing. Pavel Sova představil spoustu zajímavých živočichů z řad hmyzu, měkkýšů a plazů. Seznámil je s typickými znaky a chovatelskými nároky jednotlivých zvířat. Překvapivě si mnozí studenti vyzkoušeli přímý kontakt se zvířetem jako strašilkou, ještěrkou nebo hadem. Během návštěvy druháci vyplňovali pracovní listy na téma teraristika.  Soudě podle jejich reakcí, si jistě kromě poznání zajímavých tvorů odnesli i nevšední zážitek.

Tomáš Pospíšil

 


Zlatý list

Dne 9. 5. 2019 za celodenního deště se v Litovli v okolí chaty Doubravka konal již 47. ročník přírodovědné soutěže Zlatý list. Naši školu reprezentovali v kategorii mladších žáků H. GottfriedF. StratilV. FremlK. HamouzR. Kloss, a V. Pospíšil (prima). Ve velmi početné konkurenci se jim podařilo zvítězit a postoupit do krajského kola. Starší kategorie reprezentována O. CetkovskýmP. ŽampachemŠ. Holadou (tercie) a O. OprštěnýmV. MrnkouJ. Kořenovským (sekunda) vybojovala 2. místo. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším kole!

Svatava Rozsypalová

 

 


Exkurze do čistírny odpadních vod 

Žáci třetích ročníků navštěvující seminář biologie a zeměpisu se 1. 4. 2019 zúčastnili exkurze v místní čistírně odpadních vod. Po areálu nedaleko chaty Doubravka nás provázela Ing. Stoupová, která nám vysvětlila technologický postup čištění a seznámila nás s problémy týkajícími se čistoty vody.

Svatava Rozsypalová


Kvarta v Headu

Třída kvarta v rámci hodin zeměpisu navštívila litovelský podnik HEAD, kde se žáci seznámili s postupem a technologiemi výroby lyžařské obuvi. Děkujeme zaměstnancům Headu za vstřícnost.

Tomáš Pospíšil

Akce EVVO – Výsadba stromků na lesních plochách postižených suchem a kůrovcovou kalamitou

Žáci vyššího gymnázia pod vedením Adama Osičky ze septimy se rozhodli vyslyšet výzvy laické i odborné veřejnosti a zapojili se do obnovy lesních porostů poškozených dlouhotrvajícím suchem a náporem lýkožroutů. Vzdali se volné neděle a vyrazili na dvoudenní pracovní akci do zapadlé vísky Pocheň nedaleko Bruntálu. Na pasece vzdálené 4 km od obce v těžkých terénních podmínkách vysadili více jak 1400 stromků. Práci velice ztěžoval charakter půdy, kterou z větší části tvořily kameny. Zasazení každého stromku, s využitím krumpáče, je stálo veliké úsilí. Všem účastníkům této akce patří veliký dík.

                                                                 Václav Hubáček, Tomáš Pospíšil


Gymnázium buduje Honzíkovu zahrádku

Honzíkova zahrádka je projekt profesorů Gymnázia Jana Opletala Václava Hubáčka a Tomáše Pospíšila. Jeho cílem je vytvořit zahradu na pozemku přiléhajícím k zadní části budovy gymnázia. Ta bude sloužit k výuce botaniky, péči o zeleň a také jako venkovní učebna. Návrhy na vzhled a osazení zahrady podávali sami studenti. Více informací o projektu naleznete zde.

Tomáš Pospíšil

 

 


 Tercie v Pevnosti poznání

Žáci tercie se vypravili v doprovodu paní profesorky Hany Kupkové a třídního profesora Tomáše Pospíšila do Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. V tomto moderním vědeckém centru se seznámili se spoustou jevů a zajímavostí z fyziky, biologie, logiky i historie pevnosti. Většina ukázek byla interaktivní a žáci si je tak mohli doslova osahat. Jednou z velkých atrakcí, jak je z přiložených fotografií a videa patrné, byl gyroskop, který prověřil rovnovážné ústrojí a žaludky odvážlivců. Schválně, kdo je ten statečný v křesle přiloženého videa?

Tomáš Pospíšil 


Geografická exkurze 2017

Žáci septimy a 3. A se zúčastnili tradiční geografické exkurze na meteorologickou stanici Luká a do okolí Mladče. Na meteorologické stanici se seznámili se způsoby a možnostmi sledování počasí. Po přesunu autobusem navštívili jeskyně v Mladči. Následně absolvovali, někteří opravdu s nadšením, terénní výuku zeměpisu zaměřenou na orientaci v krajině a práci s mapou. Samostatný přesun lesním terénem k jeskyni Podkova zvládli, až na jednu silnou čtveřici, všichni bez problémů. Následovalo seznámení s  Řimickými vyvěračkami a pěší návrat do Litovle s tvorbou pochodové mapy.

Tomáš Pospíšil 


Zlatý list – krajské kolo

V krajském kole soutěže, která se tentokrát konala v prostorách rozária a botanické zahrady v Olomouci dne 19. 5., se primánům podařilo obsadit 4. místo v obrovské konkurenci dalších 12 družstev vítězů místních kol.

Blahopřejeme.

Svatava Rozsypalová

 

 


Zlatý list – přírodovědná soutěž

Ve čtvrtek 11. 5. 2017 se konalo místní kolo soutěže Zlatý list, kde děti měly prokázat znalosti z botaniky, zoologie, ekologie, meteorologie, astronomie, myslivosti a geologie. Za gymnázium soutěžila dvě družstva. V mladší kategorii to byli žáci primy Vivienne Kateřina Cao, Tadeáš Fryčák, Petr Žampach, Ondřej a Jan Cetkovský a Štěpán Holada. Naši nejmladší zvítězili a vybojovali si tím postup do krajského kola.  Starší kategorii reprezentovali žáci sekundy a tercie Lukáš Procházka, Filip Drešr, Václav Richter, Radek Šišma, Viktorie Lutonská a Eliška Šišmová. Toto družstvo získalo krásné 2. místo. 

Svatava Rozsypalová


Ondřej Nantl mezi geografickou elitou

Velkého úspěchu dosáhl Ondřej Nantl z 3.A, když postoupil do ústředního kola zeměpisné olympiády z krajského kola, kde obsadil místo druhé. Na první místo v kraji mu scházel jediný bod!

Ústřední kolo se konalo 24. až 25. dubna v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Více informací o průběhu a výsledku soutěže se dozvíte zde.

Tomáš Pospíšil 

 

 

 

 


Zeměpisná olympiáda 2017

Naši studenti se tradičně zúčastňují zeměpisné olympiády a jinak tomu nebylo ani letos. Podrobnější popis vývoje soutěže v jednotlivých kategoriích najdete zde.

 

Tomáš Pospíšil

 

 


Geografická exkurze 2016

Žáci septimy a 4. A se zúčastnili tradiční geografické exkurze na meteorologickou stanici Luká a do okolí Mladče. Na meteorologické stanici se seznámili se způsoby a možnostmi sledování počasí. Po přesunu autobusem navštívili jeskyně v Mladči. Jak je z přiložených fotografií patrné, následně absolvovali, někteří opravdu s nadšením, terénní výuku zeměpisu. Ta byla zaměřena na orientaci, práci s mapou a GPS. Zpestřením exkurze byla návštěva jeskyně Podkova, Řimických vyvěraček, pěší návrat do Litovle a vyplňování pracovních listů.

Tomáš Pospíši


Starám se o svoji řeku - 16. ročník

Ve dnech 9. a 10. 6. 2016 se uskutečnil již 16. ročník projektu Starám se o svoji řeku. Akce se zúčastnilo 41 žáků vyššího gymnázia. V průběhu projektu jsme vyčistili řeku Moravu v úseku Moravičany – Litovel a Mlýnský potok (Malá voda) v úseku Litovel – Hynkov. Žáci nasbírali přes 60 pytlů odpadků. Všem účastníkům děkujeme.

Václav Hubáček, Tomáš Pospíšil

 


 Středoškolská odborná činnost - krajské kolo

Ve středu 11. 5. 2016 proběhlo krajské kolo Středoškolské odborné činnosti. Krajského kola se zúčastnil Daniel Bačovský a umístil se na 2. místě v oboru 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie a postupuje do celostátního kola. Blahopřejeme.

Václav Hubáček

 

 

 

 

 

 


 Geologicko-geografická exkurze: Rejvíz 2016

Ve dnech 21. a 22. 4. 2016 se žáci kvarty zúčastnili Geologicko - geografické exkurze. Postupně jsme navštívili Muzeum Zlaté Hory, Zlatorudné mlýny, Velké mechové jezírko v rezervaci Rejvíz, rozhlednu Zlatý Chlum a město Jeseník. Celkově jsme ušli přibližně 35 km. Ubytování jsme měli zajištěno na Eko-farmě Orlí vrch na Rejvízu. Počasí nám přálo a tak jsme mohli splnit všechny vytyčené cíle exkurze.

Václav Hubáček
Středoškolská odborná činnost - okresní kolo

27. 4. 2016 proběhlo okresní kolo Středoškolské odborné činnosti. Okresního kola se zúčastnili dva naši žáci Pavla Buláková a Daniel Bačovský. Oba dva byli velice úspěšní. Daniel Bačovský se umístil na 1. místě v oboru 12. tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie a postupuje do krajského kola. Pavla Buláková se umístila na 2. místě v oboru 07. zemědělství. Blahopřejeme.

                                                                                                                                                                                                     Václav Hubáček


 Ukliďme si svět

Dne 5. 4. 2016 se studenti 1.A vydali do Litovelského Pomoraví, kde měli za úkol pod vedením Pana Sovy, který je pořadatelem akce Ukliďme si svět,  posbírat odpadky. Všichni se toho zhostili zodpovědně a byli překvapeni, co všechno našli. Od starého křesla až po kus dřevěného stolu. Studenti byli rádi, že mohli opustit školní lavice a vydat se vyčistit přírodu.    

Šimon Švub, David Gronych (1.A)

 


 Úspěch našich žáků v zeměpisné olympiádě 2016

Jak již bylo na webových stránkách gymnázia uvedeno, po absolvování školního kola zeměpisné olympiády vítězové jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola, které se konalo v Olomouci. Nižší gymnázium soutěžilo 11. února na ZŠ Řezníčkova, studenti vyššího gymnázia měli své okresní kolo 23. února na Gymnáziu Hejčín. Nejlépe si vedli v kategorii B žák sekundy Filip Drešr a v kategorii D žák druhého ročníku Ondřej Nantl. Oba nadějní zeměpisci obsadili třetí místo a postoupili do krajského kola. To se konalo 15. března, pro kategorii B v Prostějově na ZŠ Majakovského a pro kategorii D v Olomouci na Gymnáziu Hejčín. Filip Drešr obsadil v našlapané konkurenci slušné deváté místo a Ondřej Nantl velmi pěkné páté místo.

Oběma studentům tak lze popřát dalších úspěchy v příštích ročnících zeměpisné olympiády a samozřejmě poděkovat za dobrou reprezentaci školy.

Tomáš Pospíšil


Třída 2.A navštívila minizoo DDM Litovel

30. 3. 2016

Třída 2.A navštívila v rámci výuky biologie živočichů Dům dětí a mládeže v Litovli. Zde jim vedoucí chovatelského kroužku Ing. Pavel Sova představil spoustu zajímavých živočichů z řad hmyzu, měkkýšů a plazů. Seznámil je s typickými znaky a chovatelskými nároky jednotlivých zvířat. Překvapivě mnozí studenti si vyzkoušeli přímý kontakt se zvířetem jako strašilkou, ještěrkou nebo hadem. Během návštěvy druháci vyplňovali pracovní listy na téma teraristika.  Soudě podle mnohých reakcí, si jistě kromě poznání zajímavých tvorů odnesli i nevšední zážitek.

Tomáš Pospíšil

 


Geografická exkurze 2015

10. 11. 2015

Zeměpis v terénuŽáci třetích ročníků se zúčastnili tradiční podzimní geografické exkurze. Navštívili meteorologickou stanici Luká, kde se seznámili se způsoby a možnostmi sledování počasí. Poté navštívili Mladečské jeskyně a následovala terénní výuka zeměpisu, zaměřená na orientaci, práci s mapou a GPS. Zpestřením exkurze byla návštěva jeskyně Podkova, pěší návrat do Litovle a vyplňování pracovních listů.

Tomáš PospíšilZlatý list 2015

Dne 14. 5. 2015 se družstvo mladších (Drešr, Putna, Kráčmarová, Procházka, Rubášová, Klement) a starších žáků (Urbánková, Osička, Čampišová, Pohlmanová, Člupná, Nýdecká) zůčastnilo tradiční soutěže pořádané Českým svazem ochránců přírody v Litovli a obě družstva získali v tomto klání 1. místa

diplom mladší žácidiplom starší žáci

 


Den Evropy 2015

Den Evropy 2.A a primyDne 30. 4. proběhl na gymnáziu Den Evropy. Ten připadá na 9. května a je připomínkou dne, kdy francouzský ministr Robert Schuman představil myšlenku mírové spolupráce v Evropě.

Jako každý rok, tak také letos si žáci vyššího gymnázia připravili program pro studenty primy. Den začal shromážděním studentů primy ve třídě, kde si moderátoři z 2. A Broňa Eichlerová a Kuba Nosek připravili menší úvod a seznámili všechny s programem dne. Studenti primy se dozvěděli vše podstatné o tomto dni, připomenuli si základní informace o Evropě a nechyběla ani hymna Evropské unie. Po tomto úvodu se všichni sešli před budovou gymnázia, kde již byla připravena jednotlivá stanoviště. Na stanovištích nacházejících se v parku a u rybníka čekaly na studenty primy otázky a úkoly týkající se států Evropské unie. Po celý den dostávali soutěžící body za splněné úkoly, které se na konci dne sečetly. Třída 2. A spolu s panem profesorem Odehnalem pro ně přichystali spoustu sladkostí, odměn a nejlepší tři soutěžící dostali diplom.

Celý den svítilo sluníčko, všichni si Den Evropy užili, zábavnou formou se hodně naučili a především se všichni dobře bavili.

Bronislava Eichlerová, 2.A


Pevnost poznání

v pevnosti poznáníV pátek 20. března 2015 se studenti 1.A a kvinty zúčastnili exkurze v Pevnosti poznání, interaktivním muzeu vědy Univerzity Palackého v Olomouci. Studenti shlédli film v digitálním planetáriu, prošli se korytem řeky s hmyzem v nadživotní velikosti a vyzkoušeli řadu dalších expozic. V daný den bylo navíc možné nad naším územím sledovat částečné zatmění Slunce. Studenti tak mohli díky odborníkům z univerzity sledovat zatmění pomocí speciálních dalekohledů. Návštěva se vydařila.

Lucie Hrubá, Natálie Elgnerová (1.A)


 


Přírodovědná exkurze do Jeseníků

19. 6. 2014

kvarta a 1.A na RejvízuTřídy kvarta a 1. A se zúčastnily 26. a 27. května 2014 přírodovědné exkurze do Jeseníků. První den začal cestou vlakem do Mikulovic  a odtud autobusem do Zlatých Hor. Žáci dostali za úkol v průběhu exkurze pilně vyplňovat pracovní listy, které pro ně byly připraveny jako součást evropského projektu Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO.

Za pěkného počasí si žáci prohlédli město a pak se pěšky vydali do Údolí ztracených štol na obhlídku zlatorudných mlýnů. Poté se výprava, opět po svých, dala do pohybu směrem na Rejvíz. Náročnější cesta poskytovala krásné výhledy a nakonec přes jistou únavu některých členů všichni dorazili na místo určení, což byla Chata a ekofarma Orlí vrch. Zde byl zajištěn nocleh a dobrá večeře.

Druhý den začal deštivě a předpověď počasí nevěstila nic dobrého. Zkušené vedení výpravy redukovalo zpáteční pěší cestu na kratší verzi, která při sestupu do Jeseníku vynechává rozhlednu Zlatý Chlum. Přesto se stal malý zázrak, a když po snídani výprava navštívila rezervaci Rejvíz, doprovázelo ji sluníčko. Poněkud místy rozbahněná cesta do Jeseníku proběhla také zdárně, i když černé mraky se stahovaly všude kolem. Liják začal až při rozchodu ve městě Jeseník, zde už si každý našel úkryt dle libosti. Kupodivu i hromadný přesun k nádraží byl deště prost. (ten den právě v nedalekých  Mikulovicích a Zlatých Horách zuřily přívalové povodně). Vydařenou exkurzi zakončila zpáteční cesta vlakem, zpestřená zejména srovnáním úrovně prastarých vagónů s nejmodernějším typem Regiopanter. 

Tomáš Pospíšil


Živá voda pod Kosířem

1.A v akciDne 23. 4. 2014 se třída 1. A zúčastnila terénní výuky geografie a biologie pod názvem Živá voda pod Kosířem. Terénní výuka byla realizována v rámci spolupráce s Centrem pro interdisciplinární terénní výuku žáků ZŠ a SŠ, spadajícího pod Katedru geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Naše studenty na terénní výuce provázeli lektoři z řad studentů geografie a biologie Univerzity Palackého. Díky nim si mohli naši studenti v praxi vyzkoušet několik metod užívaných v geografii. Vyzkoušeli si měření rychlosti větru pomocí anemometru, zjišťování pH vody a vytvoření panoramatického náčrtu krajiny pod Kosířem. Díky vstřícnosti vedení Lázní Slatinice, a. s. mohli studenti nahlédnout do provozu lázní a projít si pracoviště elektroléčby a vodoléčby. Odpoledne studenti mapovali dřeviny v tamním lázeňském parku a formou dotazníků zjišťovali spokojenost hostů s pobytem v lázních. Na závěr studenti vyhledávali ve Slatinicích služby, jejichž existence je vázána na cestovní ruch a přítomnost lázní v obci.

Studenti si díky terénní výuce vyzkoušeli několik metod fyzické a socioekonomické geografie a navíc měli možnost na vlastní oči spatřit zákulisí provozu lázeňského zařízení.  To vše jim umožnilo vytvořit si představu o přírodních podmínkách podmiňujících existenci lázní a uvědomit si význam existence lázní pro celou obec. 

Jan Odehnal

 


Zeměpisná exkurze Jeseníky

Žáci na exkurziDne 18. května 2012 se třída kvarta a vybraní žáci z 1.A zúčastnili zeměpisné exkurze za doprovodu pana profesora Hubáčka a Pospíšila. Ještě před výjezdem jsme od profesorů dostali pracovní listy, které jsme si během celé exkurze pečlivě vyplňovali.

Po vyčerpávající dvouhodinové jízdě autobusem nás čekala první zastávka ve Zlatých Horách. Tam jsme měli navštívit muzeum, které bylo však ke vší smůle zavřené (výpadek el. proudu), a tak jsme si jen krátce prošli městečko a nasedli opět do autobusu. Vydali jsme se ke Zlatorudným mlýnům, nedaleko Zlatých Hor. Stavby jsou repliky rudných mlýnů ze středověku. V areálu jsme měli možnost prohlédnout si mlýny za doprovodu průvodce i zevnitř a poté si zkusit rýžovat zlato.

Další na řadě byl Rejvíz – NPR. Šli jsme po dřevěné stezce mezi lesy, bažinami a mokřady. Podél stezky byly rozmístěny informační tabule, ve kterých jsme museli hledat potřebné informace. Na konci stezky se nacházelo dřevěné molo, které bylo postaveno nad hladinou půvabného Mechového jezírka. Tohle místo bylo kouzelné, proto bylo pro skupinovou fotku jako stvořeno.

Poté jsme přejeli do lázeňského městečka Jeseník, ve kterém jsme dostali dvouhodinový rozchod. Lázně Jeseník jsou proslulé léčitelem Vincencem Priessnitzem. Někdo z nás si zašel na zmrzlinový pohár, někdo do malého lanového centra a jiní prostě jen relaxovali na trávě obklopeni uměleckými díly- zajímavými tvary poskládaných z velkých kamenů.

S radostnými úsměvy na tváři jsme se vraceli zpátky do Litovle. Celá exkurze se náramně vyvedla, přálo nám i počasí, které bylo po celou dobu slunečné. Tato školní akce se podle nás řadí mezi nejlepší akce se třídou! Všichni jsme si tento den užili a budeme na něj moc rádi vzpomínat.

Iva Kašparová, Kateřina Štafová

fotky Iva Kašparová


Gymnázium ovládlo Zelenou stezku – Zlatý list

22. 5. 2012

Místní kolo tradiční ekologické soutěže Zelená stezka – Zlatý list přineslo naší škole výrazný úspěch v podobě vítězství družstev v mladší i starší kategorii. Místní kolo se konalo 10. května v Litovli v okolí chaty Doubrava.

V mladší kategorii soutěžili v konkurenci sedmi družstev z okolních škol žáci primy Marie Zlámalová, Ludmila Hrachovcová, Václav Procházka, Natálie Čampišová, Klaudie Fišerová a Barbora Nýdecká. Ve starší kategorii slavili úspěch mezi pěti družstvy žáci kvarty Andrea Štědrá a Michal Zajíček, z tercie Monika Kvapilová a Marek Šuranský a ze sekundy Vojtěch Juráš a Michal Zavadil.

Protože obě vítězná družstva postupují do krajského kola, které se koná v Olomouci, nezbývá, než držet jim palce a popřát hodně štěstí.

 Mgr. Tomáš Pospíšil

 Vítězné starší družstvoVítězné mladší družstvo

 

 

 

 


Biologická vycházka primy

22. 5. 2012

V pomoraví..Součástí školního vzdělávacího plánu předmětu biologie je i terénní výuka. Té se v rámci cvičení z biologie zúčastnila prima. Hlavním úkolem žáků bylo seznámit se s jarními kvetoucími druhy bylin v Litovelském Pomoraví a při té příležitosti se něco dalšího dovědět o tomto chráněném území. Trasa vycházky vedla okolím chaty Doubravy. Došlo i na ,,oblíbenou“ poznávačku, kterou mnozí zvládli na jedničku, takže většina primánů z lesa odcházela s úsměvem a dobrou náladou.

Mgr. Tomáš Pospíšil

 

 

 


Zeměpisná olympiáda

27. 4. 2012

 

ZeměkouleDne 14. 3. proběhlo okresní kolo kategorie D, v němž Ondřej Štafa (septima), získal 3. místo a postoupil do kola krajského.

 

V krajském finále, které se uskutečnilo dne 18. 4. 2012 v Olomouci byly otázky zaměřeny na geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie, životní prostředí, trvalá udržitelnost a bezpečnost – zaměření na Asii. Dále Ondra musel vypracovat projekt: Zpracování a vyhodnocení dat ve fyzické geografii.

Zkoušky ve finále proběhly ve 3 etapách:

  • práce bez atlasu
  • práce s atlasem
  • praktické cvičení

Ondřej Štafa se umístil na krásném 6. místě.

Mgr. Ivo Chytil


Kvinta uklízela svět

27. 4. 2012

Uklízíme světV rámci celosvětové ekologické akce Ukliďme svět se první dubnový týden vypravila třída kvinta do Litovelského Pomoraví sbírat odpadky. V lese mezi Litovlí a Mladčí kvintáni nasbírali více než 20 pytlů nejrůznějšího odpadu. Počasí bylo přímo skvělé, čemuž odpovídala nálada a pracovní nasazení účastníků, které za vedení akce tímto chválím.

Mgr. Tomáš Pospíšil

Fotogalerie: Markéta Kučerová