Dějepis


Okresní kolo dějepisné olympiády

Dne 13. 1. 2020 se uskutečnilo v DDM Olomouc okresní kolo olympiády v dějepise. Za naši školu byli vybráni nejlepší tři řešitelé školního kola. Za I. kategorii (studenty nižšího gymnázia) to byli Štěpán HoladaPatrik Bříza a Šimon Vepřek z kvarty a za II. kategorii (studenty vyššího gymnázia) Karolína Tejkalová, Lucie Poučová (obě septima) a Lukáš Putna (sexta). V nižší kategorii se nejlépe umístil Patrik Bříza, který ve velké konkurenci čtyřiceti soutěžících získal dvanácté místo. Ve vyšší kategorii pak dosáhli krásného umístění všichni tři soutěžící. Lucie Poučová obsadila čtvrté místo, Karolína Tejkalová páté a Lukáš Putna šesté. Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme.

Martina Holadová


Dějepisná soutěž gymnázií

Ve středu 27. 3. 2019 se na Slovanském gymnáziu v Olomouci konalo krajské kolo Dějepisné soutěže určené pro gymnázia. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků ve složení Anna KovaříkováMirko Spurník a Jan Večeřa ze septimy. Povzbuzeni loňským úspěchem předchozího družstva, kterým byl postup do celostátního kola, se několik měsíců před soutěží připravovali a studovali historické, politické, kulturní a sportovní události v Československu v letech 1978-1992. Loňský úspěch se nám bohužel nepodařilo zopakovat a skončili jsme na pátém místě. Přesto je nutné dodat, že počet bodů, který studenti získali, dokládá velké znalosti v této extrémně náročné soutěži.

Milada Svozilová

 

 


Účast na celostátním kole Dějepisné soutěže gymnázií v Chebu

Již na jaře družstvo našich studentů dosáhlo v oblasti dějepisu nebývalého úspěchu, když se probojovalo do celostátního kola Dějepisné soutěže gymnázií. To se z organizačních důvodů konalo teprve nyní, ve čtvrtek 22. 11. 2018. Naše tříčlenné družstvo mezitím opustil Ondřej Nantl, který již studuje na vysoké škole, nahradila ho studentka oktávy Silvie Drešrová. Další informace o průběhu a výsledcích našeho družstva se dočtete zde.

Milada Svozilová

 


Žáci GJO zhlédli film Síla Lidskosti

V pondělí 12. 11. žáci gymnázia Jana Opletala nemířili k budově školy, ale postávali před litovelskou Záložnou, jejíž velký sál se na dopoledne proměnil v kino. V následujících dvou hodinách se ukázalo, že není důležité ozvučení sálu, velikost plátna či jiné technické parametry, pokud promítáte velký, silný lidský příběh. A tím film režiséra Matěje Mináče bezesporu je. Více informací o této akci a o exkurzi žáků třetích a čtvrtých ročníků do Osvětimi najdete zde.

Milada Svozilová 


Setkání s paní Věrou Sosnarovou

Po přednášce a besedě na téma holokaustu, která se konala na gymnáziu Jana Opletala v květnu a byla velmi kladně přijata, se v září uskutečnilo setkání s paní Věrou Sosnarovou.

Studenti třetích a čtvrtých ročníků se sešli v aule a téměř dvě hodiny naslouchali velmi sugestivnímu a emotivnímu vyprávění o tom, jak „velké dějiny“ dokáží surově a bezohledně zamíchat osudy člověka. Více informací o působivém setkání, za které paní Sosnarové velice děkujeme, najdete zde.


Postup do celostátního kola v Dějepisné soutěži studentů gymnázií ČR a SR

O výsledku krajského kola v této soutěži jsme informovali na začátku dubna, kdy jsme „smutnili“ nad bramborovou medailí. Nyní přicházíme s úžasnou zprávou- díky soutěžnímu klíči, který zvýhodňuje počet získaných bodů nad umístěním, se naše družstvo probojovalo do celostátního kola. Úspěch je větší, když necháme hovořit čísla - krajských kol se zúčastnilo 14 krajů z Česka i Slovenska, celkem to bylo 189 gymnázií. A my budeme mezi 55 úspěšnými, kteří se v listopadu 2018 utkají v Chebu v kole celostátním. Naše družstvo bohužel musí opustit Ondřej Nantl, který v příštím školním roce již bude studentem vysoké školy. Tímto mu děkujeme a přejeme úspěšnou maturitní zkoušku.

Milada Svozilová


Dějepisná soutěž gymnázíí 

Ve čtvrtek 5. dubna 2018 poměřily své znalosti tříčlenné týmy gymnázií Olomouckého kraje v Dějepisné soutěži studentů gymnázií ČR a SR. Klání se již tradičně konalo na půdě Slovanského gymnázia v Olomouci, kam se sjelo osm škol. Naši školu reprezentovali Ondřej Nantl ze 4. A , Václav Dostál ze 3. A a Mirko Spurník ze sexty. Náš tým se na obtížný test plný záludných otázek dobře připravil, jejich snaze však chyběl příslovečný kousek štěstí a proto se umístili na čtvrtém místě.

Milada SvozilováOkresní kolo Olympiády v dějepise

Dne 17. 1. 2018 se v olomouckém DDM konalo okresní kolo olympiády v dějepise, která je určena žákům 8. a 9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií. Z naší školy ze školního kola postoupili dva žáci kvarty – Filip Drešr a Lukáš Putna.

 

Oba bojovali výborně, druhý zmíněný ovšem obsadil druhé místo a postupuje do krajského kola, stejně jako v roce loňském.

Milada Svozilová


Školní kolo Olympiády v dějepise

Na konci listopadu tohoto roku proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v dějepise. Letošní ročník je zaměřen na období osvíceneckého absolutismu v českých zemích, takže si účastníci, kterými byli žáci tercie a kvarty, museli zopakovat vědomosti o Marii Terezii a Josefu II. Test vyplňovalo 42 žáků z obou tříd a téměř všichni získali víc než poloviční počet bodů z maximálních 60. Do okresního kola posíláme, s jejich souhlasem, žáky tercie, kteří dopadli o něco lépe než jejich starší spolužáci. Jsou to: Jiří Svoboda, Filip Drešr a Lukáš Putna. Okresní kolo se bude konat dne 16. 1. 2017 v Olomouci. Našim zástupcům přejeme mnoho štěstí.

Milada Svozilová


 

Osvětim

Památník v OsvětimiBrzkého sychravého pondělního rána 19. 10. 2015 se vydalo 49 studentů vyššího gymnázia na cestu směr Polsko, s cílem návštěvy památníku a muzea Osvětim.

Návštěva památníku probíhala ve dvou etapách. Nejdříve se žáci podívali do prostor původního tábora Osvětim I. a následně zavítali do tábora Osvětim II. – Březinka.

Při vzpomínce na umučené a zabité Čechy jsme položili kytici k českému pomníku v části Březinka. Ponurou atmosféru historické exkurze dokumentuje galerie fotografií.

L. Schulzová, M. Svozilová


Dějepis v terénu

Cesta k PramenůmV pondělí 26. 5. 2015 měla třída septima možnost užít si výuku dějepisu v terénu. Pod velením pana profesora Odehnala a dvou jeho kolegů z UPOLu jsme ráno vyrazili vlakem do Šumperka, kde jsme si opatřili svačiny, a autobusem jsme pokračovali do Kopřivné. Tam na nás čekalo zahájení aktivity, která vzbuzovala po celý den nejvíce emocí. Byly mezi nás vypuštěny kolíčky na prádlo, které měly představovat klíšťata a pokaždé, když jste toto klíště na sobě objevili, museli jste se snažit se jej co nejdiskrétněji zbavit v neprospěch svých spolužáků. Cílem bylo nemít na sobě klíště na konci cesty. Davová paranoia pramenící z této hry přetrvávala celý den.

V Kopřivné začínal pochod směr Štolnava (Prameny). Tato původně německá vesnice byla po 2. světové válce zničena a zůstalo z ní jen velmi málo, například základy kostela a hájovna. V průběhu túry nám byly svěřeny GPSky a my jsme s jejich pomocí vyhledávali úkoly, které jsme potom plnili a díky nimž jsme se dozvěděli více o historii Štolnavy. Odtud jsme dále pokračovali do Velkých Losin. Cesta vedla lesem a buď stále z kopce, nebo do kopce, což si samozřejmě vyžádalo stížnosti z řad studentů. Po nekonečných deseti kilometrech jsme se konečně dostali do Velkých Losin, kde jsme byli v lázních pověření dalšími úkoly, jejichž plnění narušila návštěva přítulného rotvajlera Cecila. Nakonec jsme se ale museli s Cecilem rozloučit, protože nastal čas vrátit se domů. Na nádraží jsme si zkontrolovali poslední zadané úkoly, nasedli jsme do vlaku a utrmácení a plní dojmů jsme směřovali zpět ke svým domovům.

Michaela Květoňová, septima


Exkurze - skanzen Příkazy

Skanzen v PříkazechDne 15. 4. 2015 jsme se pod dohledem pana profesora Odehnala a paní profesorky Morongové zúčastnili exkurze v nedalekých Příkazech.

Exkurzi zahájila prohlídka skanzenu. Prošli jsme statky a stodoly, které pocházejí až z 1. poloviny 19. století. Zjistili jsme, jak se tehdy na venkově žilo, prozkoumali tehdejší troubu, ledničku, žehličku (která vážila asi pět kg) a další pro nás samozřejmé věci a shodli jsme se, že bychom v té době žít asi nechtěli. Dýchla tu ale na nás historie a všem se prohlídka moc líbila. Nejzajímavější atrakcí však bylo mládě kozla, které bylo zvyklé na lidi a pozorovalo každý náš krok.

Následovala prohlídka místní záložny a po ní jsme dostali rozchod. Měli jsme však za úkol vyplnit pracovní list, který ověřil, kolik jsme si zapamatovali informací o historii Příkaz. S některými otázkami nám pomohli místní obyvatelé, a tak to pro nás byla hračka. Exkurze se nám všem moc líbila.

Dominik Růžička, 2.A 


1989: Z deníku Ivany A.

25. 11. 2014

Ve středu 12. 11. na naši školu zavítala vzácná návštěva.

V rámci projektu společnosti Člověk v tísni s názvem „Příběhy bezpráví – filmy o Československých dějinách“ jsme si promítali film „1989:Z deníku Ivany A.“, který pojednával o posledním roce nesvobodného Československa. Po zhlédnutí snímku následovala beseda s paní Pytlíčkovou, dcerou pana Jaromíra Indry, který byl v padesátých letech vězněn za svoji činnost veskautingu.

Paní Pytlíčková nám život v totalitním státě státu přiblížila na svém osudu, osudu dítěte tzv. zrádce národa. Velmi působivé bylo, když nám přečetla zásady chování skauta, podle kterých byla i s bratrem v rodině vychovávána, a které vládnoucí moci tak vadily. Dlouho nám trvalo, než jsme z vyprávění pochopili, co na nich bylo „špatného“.

Celá akce trvala dvě hodiny, ale tentokrát se po zvonění nikomu nechtělo domů, neboť povídání s touto hrdou dámou, která zůstala celý život věrná svým názorům, nás moc zajímalo.

Eliška Nakládalová, 3. A 


Historická exkurze do Olomouce

13. 11. 2014

Korunní pevnůstkaDne 31. 10. 2014 se třídy kvinta a 1. A zúčastnily exkurze s historickou tématikou do Olomouce. Navštívili jsme Korunní pevnůstku, ve které nás průvodce seznámil s historickým vývojem pevnosti za císařovny Marie Terezie a s přestavbou Olomouce na bastionovou pevnost. Prohlédli jsme si areál Korunní pevnůstky, zbytky hradeb a plastický model celé olomoucké bastionové pevnosti. Den jsme zakončili ve vlastivědném muzeu na výstavě věnované 1. světové válce.

Fotogalerie

Jan Odehnal


Prusko-rakouská válka 1866

31. 07. 2014

Ondřej KrálDne 19. 6. navštívil naši školu člen vojenského historického klubu 8. praporu polních myslivců z Náchoda Ondřej Král. Studenty vyšších ročníků seznámil s problematikou vojenských historických klubů a přiblížil jim několik zajímavostí týkajících se prusko-rakouské války roku 1866, na níž se náchodští polní myslivci specializují. Studenti si mohli prohlédnout několik dobových artefaktů a díky dobové lidové slovesnosti si mohli udělat představu o tom, jaké bylo smýšlení obyvatel Hané o nepřátelském vojsku v čase jedné z nejkrvavějších válek, ke kterým na našem území došlo.

Jan Odehnal

 

   


Berlínská zeď

Studenti na výstavě Berlínská zeďVe dnech 3. 3.–14. 3. 2014 se uskutečnila v prostorách naší školy výstava Berlínská zeď.

S výstavou pracovaly v rámci hodin dějepisu všechny třídy vyššího gymnázia a kvarty, což je v našem případě 9 tříd. Učitelé využili pracovní listy, které žáci zpracovávali ve skupinkách. Následoval společný rozbor a práce s prezentací, popř. s dalšími fotografiemi. Konečnou fází byla společná přednáška s diskuzí, kde se ukázalo, že studenty téma velmi zaujalo. Fotografie jim pomohly představit si situaci, dobu a vcítit se do ní. Někteří se nemohli smířit s bezmocí,  kterou postavení zdi představovalo pro obyvatele  Berlína, a vymýšleli další způsoby, jak zeď překonat.

Výstava o berlínské zdi je další z řady vynikajících počinů, které svou názorností pomáhají nám učitelům přiblížit dobu totalitní. Vysoce oceňujeme též úroveň pracovních listů a jiných materiálů.

Mgr. Milada Svozilová


Holocaust

Karel ErlingeerDne 5. listopadu 2013 navštívil naše gymnázium pan Daniel Dobiáš s přednáškovým pořadem věnovaným problematice holocaustu. Společně s ním přijel také přímý pamětník druhé světové války, pan Karel Erlingeer. Ten si tehdy jako dítě prošel hned šesti koncentračními tábory, takže o poutavé vyprávění nebyla nouze. Jeho vzpomínky byly doplňovány zhudebněnými básněmi, které složily děti v koncentračním táboře Terezín a které zhudebnil pan Dobiáš.

Pohled na problematiku holocaustu očima malého dítěte se liší od pohledu dospělého člověka. O to unikátnější příležitost se všem zúčastněným naskytla při možnosti vyslechnout si vyprávění žijícího pamětníka. Zejména pak studenti se díky této skutečnosti mohli snadněji vžít do pocitů dětí prožívajících období války v koncentračním táboře a konfrontovat je s vlastními pocity a starostmi, které z tohoto srovnání najednou vycházejí v naprosto odlišném světle. 

Jan Odehnal


Zmizelí sousedé

13. 4. 2012

Pozvánka na výstavuVe středu 11. dubna 2012 ve 14:00 hod. proběhla v aule litovelského gymnázia Jana Opletala slavnostní vernisáž výstavy Zmizelí sousedé a Pocta dětským obětem holocaustu. Této akci byli přítomni studenti vyššího gymnázia, ale také jejich rodiče a další zájemci o téma holocaustu a židovskou historii. Přivítali jsme i vzácné hosty z městského úřadu, pana místostarostu města Litovel Petra Šrůtka a zástupce městského odboru školství, kultury a sportu a zástupce místního tisku a televizního infokanálu.

O slavnostní zahájení vernisáže se postaraly především studentky našeho gymnázia, jmenovitě Tereza Tichá a Helena Večeřová, které seznámily hosty s posláním a zaměřením projektu a stručně také s historií perzekuce židovského etnika. Vybrané panely výstavy pak byly prezentovány dvojicemi studentů gymnázia, které představily a přiblížily hostům konkrétní příběhy a osudy jednotlivých Židů i práci autorů panelů-studentů a jejich pedagogů. Po skončení oficiální části vernisáže se účastníci podle svého zájmu seznamovali s jednotlivými panely a zaposlouchali se do židovské hudby, jejíž produkce zahájení výstavy provázela.

V rámci zapojení do projektu prošli naši studenti průvodcovským kurzem výstavy a nabízíme proto možnost komentovaných prohlídek, které je možno realizovat po předchozí domluvě na emailové adrese: pavel.roubinek@seznam.cz. Výstava je volně přístupná veřejnosti do konce června od 8:00 do 15:00 hod v aule Gymnázia Jana Opletala.

Naši studenti se do projektu zapojí pátráním po osudech litovelských Židů a tvorbou vlastního panelu, někteří také formou středoškolské odborné činnosti s tématem místní židovské historie. Pevně věřím, že jejich úsilí přispěje k tomu, abychom nezapomněli na své zmizelé sousedy…

Fotky: http://www.litovel.eu/cs/fotogalerie/udalo-se/zmizeli-sousede.html

Mgr. Pavel Roubínek


Litovelský hřbitov

14. 5. 2012

Na hřbitověV pondělí 23. dubna 2012 proběhla na litovelském hřbitově první etapa společného projektu Gymnázia Jana Opletala a Muzea Litovel, s názvem „Osobnosti litovelského hřbitova“. Projekt společně řídí Mgr. Lucie Babišováa Mgr. Pavel Roubínek, za stranu muzea je garantem Mgr. Robert Najman. V první fázi studenti zejména 2. a 3. ročníků a dějepisného semináře provádí fotodokumentaci jednotlivých sekcí litovelského hřbitova. Životní osudy vybraných osobností, které jsou zde pohřbeny, budou předmětem pátrání našich studentů. Zpracují je ve formě medailonů a výstupy poté poslouží potřebám města a muzea a budou také vhodnou pomůckou pro návštěvníky Litovle a pro všechny, kteří mají zájem pátrat po osudech svých předků na Litovelsku.

Mgr. Pavel Roubínek


Velké a malé příběhy moderních dějin – Moje rodina v letech normalizace

14. 5. 2012

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Dějepis v 21. století (Velké a malé příběhy moderních dějin). Projekt je realizován v součinnosti s Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze a podporován evropským sociálním fondem v ČR, MŠMT a Operačním programem Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  Pozornost je věnována delšímu časovému období 70. a 80. let 20. století. Studenti dějepisného semináře třetích ročníků a kvarty nižšího gymnázia se zaměřili na mapování toho, jak prožívala období tzv. normalizace jejich vlastní rodina.

Základní kompetencí, kterou chce letošní ročník projektu Velké a malé příběhy moderních dějin rozvíjet, je kladení otázek. Žáci kladou otázky o minulosti sobě, i členům své rodiny a také učitelům. U nižších ročníků je cílem projektu dozvědět se o daném období příjemnější a efektivnější formou, než je školní výklad. U vyšších ročníků je poté možné nad příspěvky rozebírat problém rodinné paměti a multiperspektivity prožívání dějin.

Mgr. Pavel Roubínek