Úvodní stránka školy

Novinky

Uctění památky Jana Opletala

16. 11. 2020

I letos jsme uctili památku a odkaz našeho studenta Jana Opletala. Zkusme si v záplavě dnešních "problémů" na Jana Opletala vzpomenout lidsky. Jako na mladého člověka, který přes své mládí měl jasné názory na dění kolem sebe a nebál se je jasně formulovat. Vzpomeňme si na něj jako na studenta, kterému nebylo lhostejné, co se kolem něj děje. Připomeňme si jeho schopnost jít za svým cílem a snem, jímž bylo studium na lékařské fakultě. Zní to pateticky a jako klišé. Ale to neznamená, že jsou to opravdu jen prázdná slova. A jejich obsah alespoň za krátké zamyšlení určitě stojí. Pojďme se alespoň ve vzpomínkách částečně přenést do doby, která znamenala nejistotu, strach, obavy z nejisté budoucnosti, ale přinesla také projevy osobní odvahy dodávající naději. Položme květinu či zapalme svíčku u busty Jana Opletala před gymnaziální budovou nebo přímo na jeho hrobě v Nákle.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Změna voleb do Školské rady

05. 11. 2020

Vážení rodiče, kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, dne 20. října 2020 byla zveřejněna zpráva o konání voleb do Školské rady, jejíž funkční období mělo skončit 31. prosince 2020.

Dne 29. října 2020 bylo rozhodnutím ministra školství prodlouženo funkční období Školských rad a má skončit až 3 měsíce po ukončení nouzového stavu. Z tohoto důvodu volby v dříve avizovaném termínu neproběhnou. O přesném termínu a podmínkách voleb Vás budeme včas informovat.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Přechod na home office

30. 10. 2020

Z důvodu omezeného provozu naší školy - přechod na home office, používejte ke kontaktu s námi pouze e-mailové adresy. Univerzální e-mail naší školy je gjo@gjo.cz a jednotlivé kontakty na vyučující najdete zde.

Pietní vzpomínka u příležitosti Dne boje studentstva za svobodu a demokracii

21. 10. 2020
Vážení přátelé a příznivci naší školy,
s ohledem na epidemickou situaci a zpřísněná opatření pro shromažďování osob, Vám sděluji, že nebudeme pořádat pietní vzpomínku u příležitosti Dne boje studentstva za svobodu a demokracii, která se měla konat dne 13. 11. 2020 před gymnáziem v Litovli. Avšak můžete uctít památku a odkaz našeho absolventa Jana Opletala sami, a to položením kytice či zapálením svíčky u jeho busty nebo tichou vzpomínkou.
Mgr. Radim Lindner
ředitel školy

Vyhlášení voleb do školské rady

20. 10. 2020

Ředitel Gymnázia Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 vyhlašuje volby do školské rady pro funkční období 2021 – 2023. Voleni budou dva členové školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Prosím o návrh kandidátů z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků emailem na adresu reditel@gjo.cz nejpozději do 2. 11. 2020. Hlasování proběhne distančním způsobem ve dnech 18. a 19. 11. 2020. Forma distančního hlasování bude ještě upřesněna.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Používáme Google G-suite pro vzdělávání

15. 10. 2020

Od letošního školního roku 2020/21 naše škola zavádí celosvětově využívaný moderní systém pro online a distanční výuku: Google G-Suite pro vzdělávání, který obsahuje (mimo jiných aplikací) také tzv. Google Učebnu (Classroom). Tento systém sjednocuje komunikaci a výuku napříč celou školou. Je zjednodušeno vytváření a sdílení výukových materiálů, zadávání a vyhodnocování úkolů i plánování a realizace potřebných videohovorů. Tímto způsobem se snažíme výuku studentům i učitelům ulehčit a posunout se tak všichni zase o krok dál ve využívání moderních IT technologií.

Studentům byly pro lepší komunikaci s učiteli zřízeny také školní emailové účty. A to prostřednictvím služby Microsoft Office365, kde žáci mohou, kromě emailu, využívat i všechny cloudové “kancelářské” aplikace, které tento systém nabízí.

Zdeňka Hanáková, koordinátor ICT

Uzavření školy

13. 10. 2020

Usnesením Vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 o přijetí krizového opatření vláda rozhodla o úplném uzavření škol a zákazu osobní přítomnosti žáků ve školách v době od 14. 10. – 1. 11. 2020. Tentokrát se zákaz vztahuje i na žáky nižších gymnázií a žáky, kteří doposud mohli absolvovat odborný výcvik. Celá naše škola tedy přechází na distanční výuku.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Inspirace, internacionalizace a kreativita na Gymnáziu Litovel

12. 10. 2020

Erasmus+ 2014–2020

Projekty mobility osob Klíčová akce 1 (KA1)

Název projektu: Inspirace, internacionalizace a kreativita na Gymnáziu Litovel

Registrační číslo: projektu: 2020-1-CZ01-KA101-077178

Začátek projektu: 1. 7. 2020

Konec projektu: 31. 12. 2021

Projekt s názvem „Inspirace, internacionalizace a kreativita na Gymnáziu Litovel" (Inspiration, internationalization and creativity at Gymnazium Litovel) v programu Erasmus+ v klíčové akci KA1, Výzva 2020 zvýší v dlouhodobém horizontu kvalitu poskytovaného vzdělávání na Gymnáziu Jana Opletala, Litovel. Tento projekt posílí potřebnou internacionalizaci, zvýší jazykovou znalost a umožní zapojení pedagogů nejazykových předmětů do právě realizovaného mezinárodního projektu spolupráce škol. Více informací o projektu najdete zde.

Jiří Kaňák

Informace k výuce od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020

09. 10. 2020

1. Prezenční výuka – probíhá s platností od 12. 10. 2020 v plném rozsahu podle standardního rozvrhu školy: obor vzdělání 7941K81 Gymnázium osmileté v prvním až čtvrtém ročníku (prima až kvarta).

2. Distanční výuka – s platností od 12. 10. 2020 bude distanční výuka probíhat v těchto třídách: obor vzdělání 7941K81 Gymnázium osmileté v pátém až osmém ročníku (kvinta až oktáva) a ve všech třídách oboru vzdělání 7941K41 Gymnázium čtyřleté.

Na dny 26. a 27. 10. 2020 MŠMT vyhlásí mimořádné volno.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

Návod na přihlášení do Google Učebny a pošty v Microsoft Office365

08. 10. 2020

V sekci Žáci a v sekci Dokumenty byl zveřejněn Návod na přihlášení do Google Učebny a pošty v Microsoft Office 365

Geografická exkurze kvarty – Rejvíz 2020

07. 10. 2020

Exkurze určená žákům kvarty se konala 23. až 25. září. První den jsme cestovali vlakem do Jeseníku a odtud autobusem do Zlatých Hor. Navštívili jsme tamní muzeum a pěšky pokračovali ke zlatorudným mlýnům. Po jejich prohlídce nás čekal výstup na Rejvíz. Ubytováni jsme byli v Penzionu Orlí vrch, který je zároveň ekofarmou. Více informací o exkurzi najdete zde.

Tomáš Pospíšil

Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla 2020

06. 10. 2020

22. a 23. 9. 2020 se uskutečnil projekt Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla. Třída tercie byla rozdělena na dvě družstva. Zástupce každého družstva měl za úkol naplánovat trasu po cyklostezkách a vyznačit zajímavé body. První den jsme na kole vyrazili směrem na Olomouc.  Sraz obou družstev byl domluven u Lovecké chaty v Horce nad Moravou, kde skupinky žáků dostaly úkoly týkající se první pomoci, které musely vyřešit a prakticky předvést. Druhý den jsme vyjížděli na západ a naše setkání proběhlo  u vodní plochy na Nové Vsi. Tady jsme žákům postavili překážkovou dráhu, kterou měli co nejrychleji a bez trestných bodů zdolat. Žáci najeli průměrně 30 km denně a většina z nich navštívila místa, kudy ještě nikdy nejeli. V jízdě zručnosti byla nejrychlejší Martina Stranyánková a Jáchym Fidler.

Svatava Rozsypalová

Adaptační pobyt žáků 1. A a kvinty – Javoříčko 2020

06. 10. 2020

16. - 18. 9. 2020 se žáci prvních ročníků poznávali nejen mezi sebou, ale i se svými novými vyučujícími v Rekreačním středisku Javoříčko.  Žáky čekalo sportovní zápolení, socializační aktivity a činnosti zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Besedovalo se v jednotlivých třídách a vytvářela se pravidla chování v třídním kolektivu. Součástí pobytu byla i cesta po fáborcích přes Zkamenělý zámek s plněním úkolů. S nádhernou oblohou plnou hvězd nad hlavou žáci složili i zkoušku odvahy a obratnosti při noční hře Trifidi a vyzkoušeli si týmovou spolupráci. Všem „prvákům“ přejeme hodně studijních úspěchů.

Svatava Rozsypalová

AKTUÁLNÍ INFORMACE

02. 10. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k aktuálním informacím, které máme k dnešnímu dni k dispozici, předpokládáme, že střední školy v Olomouckém kraji nebudou od pondělí 5. 10. 2020 uzavřeny. To znamená, že v pondělí 5. 10. 2020 pokračuje výuka pro všechny naše žáky standardní prezenční formou.

Děkuji za pochopení a tímto se Vám omlouvám za nepřesnou včerejší informaci.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

AKTUÁLNÍ INFORMACE - doplnění

02. 10. 2020

Dle informace z Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje není výuka na středních školách od 5. 10. 2020 zrušena. K omezení dochází pouze ve výuce HV a TV. Úplné znění Nařízení mimořádného opatření najdete zde.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy

PALORA oslavila své 20. narozeniny

21. 09. 2020

V sobotu 19. září 2020 večer pěvecký sbor Gymnázia Jana Opletala v Litovli oslavil své 20. narozeniny. Spolu s PALOROU přišly slavit více než dvě stovky posluchačů, kteří zaplnili kostel sv. Marka v Litovli. Přípravy se naplno rozjely koncem června, kdy se náš život začínal opět pomalu navracet k normálu. Do koncertu zbývaly pouhé 3 měsíce. Bylo to narychlo a nebylo to bez nervů, ale podařilo se vytvořit jednu velkou partu z bývalých i současných zpěváků PALORY a udělat v krátkém čase kus práce. Tu pak svou přítomností na koncertě ocenila řada čestných hostů, dirigentů a sbormistrů a všichni posluchači nakonec sbor odměnili bouřlivým potleskem. "Děkuji všem zpěvákům i kolegyni Aleně Tiché za dlouholetou spolupráci. Během příprav jsme si zavzpomínali na všechna soustředění, zájezdy, soutěže i koncerty, a narozeninový koncert jsme si moc užili," uzavírá Marcela Barvířová, sbormistr PS PALORA. Atmosféru koncertu zachytila hledáčkem objektivu Kristýna Řezníčková, jejíž fotografie najdete v galerii. Olomouckému kraj, Rodičovskému sdružení při GJO Litovel a městu Litovel děkujeme nejen za finanční podporu narozeninového koncertu, ale také za dlouholetou podporu činnosti PS PALORA. 

Marcela Barvířová

Povinnost nosit ochranné roušky

18. 09. 2020

Milí žáci, Vážení rodiče,

dovoluji si Vás informovat, že dnem 18. září 2020 je zavedena povinnost nosit ochranné roušky NEJEN ve společných prostorách Gymnázia, ale také ve třídách. Zároveň Vás znovu vyzývám k dodržování zvýšených hygienických opatření.

Mgr. Radim Lindner - ředitel školy

Nabídka kroužků na školní rok 2020/2021

07. 09. 2020

Byla zveřejněna nabídka zájmových kroužků na školní rok 2020/2021.

Hygienická a protiepidemická opatření ve školním roce 2020/2021

01. 09. 2020

Zde najdete aktuálně platná opatření, která naše škola přijala v souvislosti s hygienickou a epidemickou situací v ČR. Tato opatření jsou v souladu s Manuálem k provozu škol, který byl ze strany MŠMT aktualizován dne 25. 8. 2020 https://www.msmt.cz/file/53629/.

Mgr. Radim Lindner - ředitel školy

Mimořádné soustředění PS PALORA

24. 08. 2020

Pěvecký sbor zahájil blížící se školní rok mimořádným prázdninovým soustředěním stávajících i bývalých členů sboru v Cakově. Na soustředění se sešlo bezmála 50 žáků i absolventů našeho gymnázia s jediným cílem, dohnat to, co jsme nedobrovolně zameškali, a připravit zářijový narozeninový koncert PALORA 20, na který srdečně zveme.

Marcela Barvířová

Výsledky přijímacích zkoušek

25. 06. 2020

Vydávání vysvědčení

22. 06. 2020

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. června 2020. Žáci, kteří nebyli v červnu přítomni  ve škole (neodevzdali čestné prohlášení), budou muset toto čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění odevzdat třídním učitelům před vydáváním vysvědčení. Na dny 29. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.

Mgr. Radim Lindner - ředitel školy

Školní průkaz ISIC

22. 06. 2020

Studenti, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole. Průkaz také využijete na zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa, včetně všech členských zemí EU. V zahraničí bude průkaz ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech. Zde najdete průvodní dopis, formulář Žádosti o vydání průkazu a další informace o projektu ISIC.

Program Erasmus+ - příprava na (ne)setkání v Maďarsku

21. 06. 2020

Koncem května 2020 se čtyři studenti našeho gymnázia v doprovodu tří učitelů měli zúčastnit mezinárodního setkání v maďarském městě Pécs, a to v rámci programu Erasmus+, do nějž je škola zapojena spolu s partnerskými školami z měst Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Program je financován z prostředků Evropské unie. Mělo se jednat o závěrečné setkání celého dvouletého cyklu, z důvodu uzavření hranic v důsledku opatření přijatých k zamezení šíření viru COVID-19 k němu však již nedošlo. Další informace najdete zde.

Mgr. Jiří Kaňák

Nepovinná docházka žáků

03. 06. 2020

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o detailech nepovinné docházky žáků ve dnech 17. 6.-23. 6. 2020. Sestavili jsme rozvrh hodin (skupiny po max. 15 žácích), který vychází z organizačních možností školy a umožňuje naplnit hlavní cíle nepovinné docházky, jimiž jsou konzultace s vyučujícími a socializační aktivity. Zde najdete rozvrhy hodin na 17.-23. 6. 2020. Distanční (online) výuka bude ve dnech nepovinné školní docházky omezena. Klasifikace 2. pololetí školního roku bude uzavřena ke dni 24. 6. 2020. Další informace najdete zde.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  najdete zde.

S pozdravem vedení školy

Projekt UNESCO - výročí Jana Amose Komenského

02. 06. 2020

Již jsme si všichni zvykli, že poslední dny školního roku jsou věnované projektu UNESCO. Nebude tomu jinak ani letos! Protože jsme kreativní, není pro nás problém se přizpůsobit neobvyklé situaci, v níž se nyní nacházíme. Letošním tématem je výročí Jana Amose Komenského a jeho pedagogických zásad. Další informace o projektu najdete v sekci Žáci.

Michaela Hradilová, Lenka Viktoříková

Vyhlášení literární soutěže „STŘET SVĚTA aneb DŮLEŽITÝ OKAMŽIK V MÉM ŽIVOTĚ“

18. 05. 2020

V tomto školním roce se naše gymnázium zúčastnilo literární soutěže, kterou tradičně vyhlašuje kampaň na podporu četby knih „Rosteme s knihou“, tentokrát na téma STŘET SVĚTA aneb DŮLEŽITÝ OKAMŽIK V MÉM ŽIVOTĚ. Do této celorepublikové soutěže jsme zaslali celkem 19 velice povedených literárních prací zástupců jak vyššího, tak nižšího gymnázia. Hned dvě práce byly oceněny. Ve své kategorii se Viktorie Gottwaldová ze sekundy umístila na 2. místě z celkového počtu 322 literárních příspěvků a Anežka Petrová z 2.A na 4.-10. místě z celkového počtu 161 příspěvků, což je velký úspěch. Další informace najdete zde.

Martina Holadová

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

12. 05. 2020

Klasifikace 2. pol. maturitních ročníků byla uzavřena k 30. dubnu 2020.


Státní maturitní zkouška - didaktické testy budou probíhat v těchto termínech:

    1. června 2020 - MA, AJ

    2. června 2020 - ČJL

    3. června 2020 - MA+


Ústní část státní maturitní zkoušky a profilová maturitní zkouška budou probíhat ve dnech 10. – 16. června 2020.

 

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení maturitní zkoušky.

Mgr. Radim Lindner - ředitel školy

Ochrana zdraví a provoz školy pro období přípravy na maturitní zkoušku

05. 05. 2020

Dokument obsahující soubor pravidel platných pro období přípravy na maturitní zkoušku ve školním roce 2019/2020 najdete zde.

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

04. 05. 2020

Nové informace k přijímacímu řízení

22. 04. 2020

Vzhledem k současné mimořádné situaci vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy. Pro snadnější orientaci vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy materiál, který obsahuje přehled a vysvětlení všech změn, ke kterým letos dochází. Původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.

Informace ředitele školy k přijímacímu řízení naleznete zde.

Znění zákona naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

Informace MŠMT k novému zákonu naleznete zde.

Další informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

Distanční vzdělávání na GJO Litovel

01. 04. 2020

Distanční vzdělávání bude pokračovat až do odvolání mimořádných opatření a návratu žáků do školy. V prvních čtrnácti dnech se situace stabilizovala. V současné době vyučující intenzivně komunikují s žáky a realizují různé způsoby jejich vzdělávání, testování a klasifikace. Více informací o průběhu distančního vzdělávání na naší škole najdete zde.

zobrazit starší

Kalendář

Organizace školního roku 2020/2021

1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Informace o organizaci školního roku 2020/2021 naleznete zde.