Úvodní stránka školy

Novinky

Akce EVVO – Výsadba stromků na lesních plochách postižených suchem a kůrovcovou kalamitou

15. 10. 2018

Žáci vyššího gymnázia pod vedením Adama Osičky ze septimy se rozhodli vyslyšet výzvy laické i odborné veřejnosti a zapojili se do obnovy lesních porostů poškozených dlouhotrvajícím suchem a náporem lýkožroutů. Vzdali se volné neděle a vyrazili na dvoudenní pracovní akci do zapadlé vísky Pocheň nedaleko Bruntálu. Na pasece vzdálené 4 km od obce v těžkých terénních podmínkách vysadili více jak 1400 stromků. Práci velice ztěžoval charakter půdy, kterou z větší části tvořily kameny. Zasazení každého stromku, s využitím krumpáče, je stálo veliké úsilí. Všem účastníkům této akce patří veliký dík.

                                                                                                                             Václav Hubáček, Tomáš Pospíšil

Křižovatky umění 2018

05. 10. 2018

Ve dnech 1. - 2. 10. 2018 se studenti Septimy a 3. A zapojili do společného školního projektu předmětů Hudební a Výtvarná výchova s názvem Křižovatky umění. Projekt zpracovává integrující téma Umělecká tvorba a komunikace, který je povinným vzdělávacím obsahem pro Hudební i Výtvarný obor. Více informací o projektu najdete zde.

Všem účastníkům děkujeme za vstřícný přístup k projektu a doufáme, že barokní Křižovatky umění přinesly nejen informace napříč uměním, ale i spoustu zkušeností a zážitků.

Ivana Spurná

Nový školní systém - Bakaláři

02. 10. 2018

Naše škola od školního roku 2018 / 2019 přešla na nový školní systém Bakaláři.

Erasmus+ na Gymnáziu Jana Opletala

02. 10. 2018

Ve dnech 24. – 28. 9. 2018 se tři vyučující Gymnázia Jana Opletala vypravili do německého města Mainz. V rámci programu Erasmus+, financovaného z prostředků Evropské unie, do nějž škola vstoupila 1. 9. 2018, zde spolu se zástupci partnerských škol z Německa, Francie, Maďarska a Polska absolvovali metodický seminář zaměřený na tzv. peer teaching (vzájemné učení). Jedním z hlavních přínosů projektu je právě vzájemná výměna zkušeností, které účastníci, studenti i učitelé, budou sdílet při krátkodobých výjezdech se studenty na zahraniční školy.

Zde se dozvíte více informací o výše zmíněném pracovním setkání jakož i o projektu samotném.

Setkání s paní Věrou Sosnarovou

13. 09. 2018

Po přednášce a besedě na téma holokaustu, která se konala na gymnáziu Jana Opletala v květnu a byla velmi kladně přijata, se v září uskutečnilo setkání s paní Věrou Sosnarovou.

Studenti třetích a čtvrtých ročníků se sešli v aule a téměř dvě hodiny naslouchali velmi sugestivnímu a emotivnímu vyprávění o tom, jak „velké dějiny“ dokáží surově a bezohledně zamíchat osudy člověka. Více informací o působivém setkání, za které paní Sosnarové velice děkujeme, najdete zde.

Prima seznamka

12. 09. 2018

5. - 6. září 2018 proběhl adaptační kurz "Prima seznamka" pro nové žáky prvního ročníku nižšího gymnázia. Dva dny plné dobrodružství byly zakončeny pasováním primánu na žáky našeho gymnázia.

Mgr. Ivo Chytil

Nové zástupkyně naší školy v Zastupitelstvu mládeže Olomouckého kraje

27. 08. 2018

Dne 26. 6. 2018 proběhlo poslední zasedání Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje pro stávající školní rok. Na tomto zasedání se konaly volby. Vzhledem k tomu, že David Gronych (4.A) již nebude žádat o prodloužení svého mandátu, vyslala naše škola do voleb dvě uchazečky. Karolína Tejkalová (sexta) i Tereza Hrachovcová (kvinta) byly ve volbách úspěšné a staly se zastupitelkami za naši školu. Karolína Tejkalová kandidovala zároveň do rady ZMOK a stala se tajemnicí. Oběma dívkám gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů.

Seznam učebnic doporučených pro výuku v 1. ročníku vyššího gymnázia

02. 07. 2018

Seznam učebnic doporučených pro výuku v 1. ročníku vyššího gymnázia najdete zde.

 

zobrazit starší

Kalendář

Shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii

16. 11. 2018

Dovolujeme si Vás pozvat na shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii, které se uskuteční v pátek 16. listopadu 2018 ve 13:00 hodin.

Den otevřených dveří

4. 12. 2018

V úterý 4. 12. 2018 se v době od 13:00 do 18:00 uskuteční "Den otevřených dveří". Těšíme se na Vaši návštěvu.

Organizace školního roku 2018 / 2019

3. 9. 2018 – 31. 8. 2019

Informace o organizaci školního roku 2018 / 2019 naleznete zde.