Úvodní stránka školy

Novinky

ARMY TEST OLOMOUC

04. 10. 2019

Dne 26. 9. 2019 se naše dvě výběrová družstva žáků 4. ročníků zúčastnila soutěže Army testu pořádané Asociací pro podporu aktivních záloh ve spolupráci s Centrem podpory speciálních sil v Olomouci v areálu školy Gymnázia Hejčín. Žáci měli možnost prověřit si svoji fyzickou zdatnost v podobném rozsahu jako vojáci z povolání při jejich pravidelném přezkoušení z tělesné přípravy v 5 disciplínách: shyby na hrazdě, sed-leh za 1 minutu, kliky za 30 sekund,  dřepy čelem ke zdi a v běhu na 12 minut. Naše družstvo ve složení Jaroslav Borovička, Tomáš Havlíček, František Mayer, Vojta Cetkovský a Adam Osička obsadilo z celkového počtu 12 týmů krásné 2. místo. Gratulujeme.

Ivo Chytil 

Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla 2019

25. 09. 2019

Žáci tercie v září absolvovali dvoudenní projekt – Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla. Žáci si každý den ve skupinách naplánovali své trasy, které vedly po cyklostezkách i terénem podél Moravy. Celkově jsme za dva dny najeli asi 70 km. První den byla cílem cesty Lovecká chata u Horky nad Moravou, kde proběhla výuka první pomoci. Druhý den se šlapalo už trochu více do kopců. Dojeli jsme do lomu v Nové Vsi, kde jsme připravili malé závody v jízdě zručnosti.  Vítězkou se stala Eliška Lakomá a mezi cyklisty vyhrál Kryštof Richter.

Zdeňka Hanáková 

Adaptační pobyt žáků 1. A a kvinty – Třemešek 2019

25. 09. 2019

11. - 13. 9. 2019 se žáci prvních ročníků poznávali nejen mezi sebou, ale i se svými novými vyučujícími v rekreačním středisku Třemešek u Oskavy. Část pobytu byla již tradičně věnována práci s třídními kolektivy, vytváření pravidel ve třídách a dále hrám a aktivitám, ve kterých se žáci zabývali nebezpečností různých závislostí, prevencí rizikového chování a jež vedly také k získání zajímavých informací o nových spolužácích. Další informace o průběhu akce najdete zde.

Svatava Rozsypalová, Dana Baránková

Itálie 2019 aneb čtyři v jednom

20. 09. 2019

Po dlouhých pěti letech se PALORA opět vydala do zahraničí na koncertní zájezd a podzimní soustředění. A protože obojí probíhalo v nádherném prostředí italské Kalábrie a černých pláží průzračného a příjemně prohřátého azurově modrého Tyrhénského moře s impozantními výhledy do hor a na skály se středověkými strážními věžemi, byl zájezd také odměnou a motivací do další sborové práce pro všechny zpěváky, kteří řadu let věnují svůj volný čas sborovému zpěvu – zkouškám, a především bezpočtu večerních, odpoledních a svátečních koncertů. Více informací najdete zde.

Marcela Barvířová

Uctění památky a odkazu T. G. Masaryka

16. 09. 2019

V pátek 13. září ve 12 hodin jsme uctili památku a odkaz našeho 1. československého prezidenta T. G. Masaryka. Proslov pronesl pan starosta Viktor Kohout a spolu s ním se položení kytic zúčastnili právnička města JUDr. Marie Mazánková, ředitelka Základní školy Vítězná Mgr. Zuzana Absolonová a ředitel Gymnázia Jana Opletala Mgr. Radim Lindner.

Naši žáci pomáhají v Domově pro seniory

13. 09. 2019

Ve středu 11. 9. se žáci třetích ročníků podíleli na organizaci a zajištění 5. ročníku „Sportovních her seniorů“ v Domově pro seniory na Července. Studenti zabezpečovali chod soutěží na jednotlivých stanovištích. Soutěžící i naši studenti si akci užili, studenti se navíc seznámili s životem v tomto zařízení. Rádi bychom na tuto akci navázali trvalejší spoluprací a zorganizovali i  další mezigenerační setkání. Reportáž o celé akci najdete zde.

Gita Kotrlová

2 bronzové medaile pro gymnázium z mistrovství světa ve zpracování textů

05. 09. 2019

Přes pět stovek nominovaných soutěžících z více než 30 zemí světa zamířilo mezi 11. – 21. červencem 2019 na již 52. Mistrovství světa ve zpracování textů světové organizace INTERSTENO do hlavního města Sardinie – Cagliari, aby změřili síly v osmi soutěžních disciplínách. Naše gymnázium na světovém šampionátu reprezentoval čerstvý absolvent Štěpán Kratochvíl. V silné konkurenci vybojoval 2 bronzové medaile: z technické korektury textu a ze slohové disciplíny protokolování (se ztrátou jediného bodu na 1. místo). Po sečtení koeficientů se v kombinaci disciplín umístil jako 5. nejúspěšnější závodník světového šampionátu. Nejvíce medailí získala česká reprezentace následována druhou Čínou a třetím Tureckem. Štěpánovi k úspěchu blahopřejeme.

Nabídka kroužků na školní rok 2019/2020

29. 08. 2019

Byla zveřejněna nabídka kroužků na školní rok 2019/2020. Minimální počet žáků pro otevření kroužku je 6.

zobrazit starší

Kalendář

Členská schůze rodičovského sdružení a konzultační schůzky

7. 11. 2019

Rodičovské sdružení z. s. spolu s ředitelstvím Gymnázia Jana Opletala v Litovli Vás zve na členskou schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 7. 11. 2019 v 16.00 hodin v aule gymnázia.  Po skončení členské schůze proběhne v aule informační schůzka týkající se lyžařského výcviku třídy 1. A a kvinta. Rodiče žáků sekundy budou po skončení členské schůze seznámeni s organizací lyžařského kurzu v kmenové učebně třídy sekunda. Po ukončení členské schůze budou probíhat konzultační schůzky rodičů s vyučujícími.

Shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii

15. 11. 2019

Lyžařský kurz - Bílá 2020

16. – 22. 2. 2020

Školní fotosoutěž ŘEKA

1. 4. – 1. 12 2019

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Informace o organizaci školního roku 2019/2020 naleznete zde.