Úvodní stránka školy

Novinky

Důležité upozornění k přijímacímu řízení

20. 04. 2021

Důležité upozornění k přijímacímu řízení pro oba obory studia:

Při přijímacích zkouškách je nutné předložit potvrzení o negativním výsledku testu na přítomnost SARS-CoV-2 provedeného v posledních sedmi dnech před konáním přijímací zkoušky. Více informací týkající se Mimořádného opatření najdete zde.

Změna termínu přijímacího řízení

12. 03. 2021

Jednotné přijímací zkoušky se z epidemických důvodů posouvají:

  • čtyřleté gymnázium na 3. a 4. května 2021
  • osmileté gymnázium na 5. a 6. května 2021

Aplikace InspIS SETmobile pomůže při přípravě na přijímací a maturitní zkoušky

08. 02. 2021

V této aplikaci jsou k dispozici testy z českého jazyka a matematiky, které byly použity při tzv. jednotné přijímací zkoušce v letech 2020, 2019, 2018 a 2017, plus ukázkové verze testů pro rok 2021. Více informací naleznete zde.

Informace pro uchazeče o studium

28. 01. 2021

Na tomto místě najdete Informace pro uchazeče o studium ve formě prezentace v powerpointu nebo dokumentu ve formátu PDF. V sekci Přijímací řízení najdete nově zveřejněná kritéria pro přijímání uchazečů a další informace týkající se přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Činnost školní knihovny v době distanční výuky

08. 01. 2021

Naše školní knihovna funguje i v době distanční výuky. Knížky si můžete, po domluvě s prof. Kaňákem, vyzvednout vždy v pondělí od 13:45 do 14:30 hod. Zde si můžete prohlédnout aktuální novinky v knižním fondu.

Informace k zahájení výuky v roce 2021

30. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,
na základě pokynů, které jsme obdrželi z MŠMT, upřesňujeme informace k zahájení výuky v roce 2021.

Od pondělí 4. 1. 2021 bude výuka žáků probíhat distančním způsobem. Rozvrh hodin bude nadále platný, hodiny budou označeny jako synchronní (Distanční výuka - DisV) a asynchronní (Samostudium - SamS). U hodin  označených jako synchronní bude nutná "přítomnost" žáků ve virtuální učebně nebo na videokonferenci a bude zaznamenávána absence. U asynchronních hodin není nutná "přítomnost" žáků v hodině, žáci si sami zvolí, kdy budou na zadaných úkolech pracovat, samozřejmě tak, aby splnili termín odevzdání. Žáci mají možnost odebírat obědy do jídlonosičů.

Přejeme vám všem hodně zdraví.

vedení školy

Malý vánoční koncert

21. 12. 2020

Přes úskalí, která přináší distanční výuka, se nám podařilo zrealizovat v rámci projektu Šablony II společné dílko animátorů z kvinty a pěveckého sboru PALORA. Výsledkem je Malý vánoční koncert pro klienty z litovelského Domova pro seniory, složený ze čtyř krátkých animovaných koled. Každý člen sboru doma nazpíval zadanou koledu, všechny hlasy byly digitálně smíchány a tento hudební podklad spolu s jednoduchým scénářem posloužil výtvarníkům ze třídy kvinty jako podklad k jejich prvním animátorským pokusům. 

Pro Vás máme malou ochutnávku a přání pohodových Vánoc i všeho dobrého v roce 2021 za všechny hudebníky a výtvarníky z GJO.

Ivana Spurná a Marcela Barvířová - garantky projektu

Krabice od bot

21. 12. 2020

Moc děkuji třídě sekunda, která se pohotově a bez váhání zapojila do sbírky Krabice od bot. Tento projekt pomáhá dětem v nouzi vykouzlit úsměv během celého roku. Letošní 10. ročník není určitě posledním a je možné se do něj zapojit různým způsobem. Věřím, že tyto děti, naši studenti, budou inspirací pro mnohé z Vás.

Kristýna Řezníčková

zobrazit starší

Kalendář

Organizace školního roku 2020/2021

1. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Informace o organizaci školního roku 2020/2021 naleznete zde.