Úvodní stránka školy

Novinky

Geografická exkurze 2016

12. 10. 2016

Žáci septimy a 4. A se zúčastnili tradiční geografické exkurze na meteorologickou stanici Luká a do okolí Mladče. Na meteorologické stanici se seznámili se způsoby a možnostmi sledování počasí. Po přesunu autobusem navštívili jeskyně v Mladči. Jak je z přiložených fotografií patrné, následně absolvovali, někteří opravdu s nadšením, terénní výuku zeměpisu. Ta byla zaměřena na orientaci, práci s mapou a GPS. Zpestřením exkurze byla návštěva jeskyně Podkova, Řimických vyvěraček, pěší návrat do Litovle a vyplňování pracovních listů.

Tomáš Pospíšil

Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla 2016

06. 10. 2016

V rámci tělesné výchovy proběhl projekt „Poznáváme CHKO Litovelské Pomoraví ze sedla“. Žáci tercie ve dvou dnech 22. 9. a 23. 9. 2016 projeli a poznali na kolech okolí Litovle.  U Lovecké chaty v Horce nad Moravou se procvičili v základech poskytování první pomoci a v areálu přírodního koupaliště Nová Ves si projeli na svých kolech připravenou překážkovou dráhu. Jízdu zručnosti zvládla nejrychleji tato děvčata: Kubálková Klára, Rubášová Nina a Kráčmarová Lucie.  Nejrychlejšími chlapci byli Šmakal Petr, Klement Vít a Táborský Michal.

Ivo Chytil

Adaptační pobyt žáků 1. A a kvinty – Třemešek 2016

28. 09. 2016

Prohlédnout fotky14. - 16. 9. se žáci prvních ročníků poznávali nejen mezi sebou, ale i se svými novými vyučujícími v rekreačním středisku na Třemešku. Pobyt jsme zahájili výšlapem na Rabštejn po družstvech podle azimutů, které jsme zjistili po zodpovězení zadaných otázek. Žáky dále čekalo sportovní zápolení, socializační aktivity a aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Stihli jsme i táborák s tradičním opékáním buřtů, zkoušku odvahy při noční hře a vyzkoušeli si týmovou spolupráci.

Svatava Rozsypalová

XIII. ročník turnaje v plážovém volejbale

26. 09. 2016

Prohlédnout fotkyV sobotu 10. 9. 2016 se opět setkali absolventi, žáci, vyučující a příznivci gymnázia při sportovním zápolení. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev po 3 hráčích. Při silném slunečním žáru tak nezvyklém pro září se na 1. místo prosmečovali Pospíci (s naší bývalou kolegyní Vendulou Maradovou), 2. místo získali Svazuji (S. Rozsypalová, J. Vodák, Z. Voglová) a místo 3. patřilo Holkám (J. Holínková, G. Jarmarová, M. Benešová). Poděkování patří sponzorům -  našemu gymnáziu a MÚ Litovel.

Svatava Rozsypalová

Den otevřených dveří - 10. 9. 2016

14. 09. 2016

Prohlédnout fotkyV sobotu 10. 9. 2016 se pod názvem "VITA CAROLI aneb i na gymnáziu žijeme Karlem IV." uskutečnil Den otevřených dveří, jehož součástí byly mimo jiné vlastní zkrácená adaptace divadelní hry "Noc na Karlštejně", hudební kavárnička v aule gymnázia, turnaj v plážovém volejbalu trojic a další. Příjemnou tečku na závěr celého programu udělal HB Band se svým jazzovým koncertem.

VITA CAROLI - projektové dny

30. 06. 2016

Poslední dny školního roku 2015/2016 byly naplněny aktivitami, které nám všem přiblížily jedinečnou osobnost Karla IV. Více informací o průběhu projektových dnů najdete zde.

Iva Morongová

Na vodě je nám hej 2016

23. 06. 2016

Třída kvarta se zúčastnila dvoudenního vodáckého projektu ve dnech 13. a 14. 6. První den se žáci učili základy ovládání kánoe a výuka byla ukončena rychlostním závodem dvoučlenných posádek. Nejrychlejší byla Dimovová BarboraVojtou Cetkovským.  Druhý den jsme dojeli vlakem do Moravičan a odtud splouvali řeku Moravu do Litovle se zastávkami na Nových Mlýnech a na Templu. Vzhledem k vyšším teplotám došlo i na dobrovolné koupání.

Svatava Rozsypalová

Cyklistický kurz 2016

23. 06. 2016

Ve dnech 30. 5. 2016 – 3. 6. 2016 se uskutečnil cyklistický kurz, kterého se zúčastnili zájemci ze třetích ročníků vyššího gymnázia. Náplň kurzu tvořily jednodenní cyklistické vyjížďky, které byly doplněny základy enviromentální výchovy, základy pobytu a chování v přírodě, základy táboření, základy orientace v mapě a základy první pomoci. V průběhu kurzu jsme se podívali na mnoho zajímavých míst v blízkém i vzdálenějším okolí Litovle.

Vlastimil Kudláček

zobrazit starší

Kalendář

Poselství Karla IV.

23. 11. 2016

Pořad věnovaný 700. výročí narození Karla IV. se uskuteční 23. 11. 2016 ve 13:00 hod. v aule gymnázia.