Úvodní stránka školy

Novinky

Návštěva Moravského Divadla

19. 11. 2018

Ve čtvrtek 15. 11. jsme my, studenti 4. A, navštívili Moravské divadlo v Olomouci. Měli jsme možnost zhlédnout nejlepší francouzskou divadelní komedii současnosti - Jméno od Matthieu Delaporta a  Alexandra de la Patelliéra. Během představení jsme smíchem ocenili vtipnou pointu příběhu a také se zamysleli nad tím, jak důležité je jméno pro nás a pro společnost. Děkujeme paní profesorce Svozilové, že nám touto cestou dopomáhá kulturně se rozvíjet a těšíme se na další návštěvy divadel.

studenti 4. A

Žáci GJO zhlédli film Síla Lidskosti

15. 11. 2018

V pondělí 12. 11. žáci gymnázia Jana Opletala nemířili k budově školy, ale postávali před litovelskou Záložnou, jejíž velký sál se na dopoledne proměnil v kino. V následujících dvou hodinách se ukázalo, že není důležité ozvučení sálu, velikost plátna či jiné technické parametry, pokud promítáte velký, silný lidský příběh. A tím film režiséra Matěje Mináče bezesporu je. Více informací o této akci a o exkurzi žáků třetích a čtvrtých ročníků do Osvětimi najdete zde.

Milada Svozilová

Stříbro pro PALORU

14. 11. 2018

S finanční podporou Olomouckého kraje a města Litovel se pěvecký sbor PALORA při Gymnáziu Jana Opletala v Litovli od září školního roku 2018/19 intenzivně připravoval na účast ve finále Celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2018, kam sbor postoupil z Postupové přehlídky středoškolských pěveckých sborů, která se konala v květnu v Uničově. Více informací o průběhu a výsledku přehlídky se dozvíte zde.

Marcela Barvířová

Přednáška profesora Hilského

08. 11. 2018

Ve středu 7. 11. 2018 studenti Semináře z českého jazyka navštívili přednášku předního překladatele Shakespearova díla – pana profesora Hilského na téma Hamlet. Přednáška byla nabitá energií, informacemi a vůbec vším, co je k dobré přednášce zapotřebí. Je až neuvěřitelné, že po tolika letech je pan Hilský schopen strhnout posluchače a předat jim svoji lásku k Shakespearovi a knihám dál. Ještě předtím jsme si prošli prostory nově zrekonstruované Filozofické fakulty UP, kde jsme měli možnost vidět tlumočnickou učebnu, různé typy studoven, přednáškové místnosti, kde snad jednou budou někteří studenti pravidelnými návštěvníky.

Michaela Hradilová

Exkurze v RCPTM

08. 11. 2018

Ve středu 7. 11. 2018 studenti kvinty v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR navštívili Regionální centrum pokročilých technologii a materiálů (RCPTM), které je součástí vědeckého Centra regionu Haná v Olomouci. RCPTM patří k vědecky nejvýkonnějším ústavům u nás, ve kterém působí týmy vědců z různých zemí a je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a dalších ústavů AV ČR. Tato exkurze se velmi vydařila, studenti byli nejdřive formou přednášky seznámeni s vědeckými výsledky a jejich využitím v praxi (v medicíně, ochraně životního prostředí apod.), a poté jim byly ukázány některé laboratoře (např. laboratoře magnetických měření, elektronové mikroskopie a superpočítače), které jsou vybaveny špičkovými přístroji. Z mnoha významných objevů tamějších vědců z hlediska praktických aplikací jsou asi nejznámější chemicky upravený grafen, nanočástice stříbra a železa. Velmi zajímavé byly experimenty s nanočásticemi železa při čištění kontaminovaných vod těžkými kovy, s kapalným dusíkem chladícím povrch supravodiče, nad nímž se vznášel magnet (tzv. magnetická levitace) a snímky ze skenovacího elektronového mikroskopu. 

Jaroslava Englišová

Mezinárodní soutěž v psaní na klávesnici

06. 11. 2018

Ve dnech 25. - 26. října 2018 proběhla na obchodní akademii v Olomouci mezinárodní pohárová soutěž v psaní na klávesnici ZAV Olomouc 2018. Přes 70 účastníků soutěžilo v pěti soutěžích zaměřených na rychlost. Štěpán Kratochvíl se v sérii minutových opisů s uznaným výkonem 481,7 úhozů za minutu umístil na pátém místě a v kombinaci desetiminutových opisů s překonáním 11 000 bodů na místě osmém. Gratulujeme!

Podzimní soustředění PALORY

18. 10. 2018

Na rozdíl od předchozích let, kdy Palora pravidelně jezdila na soustředění do Cakova, jsme se letos podívali do Karlova pod Pradědem. Moc jsme si to v novém prostředí užili, i počasí bylo krásné. Do svých řad jsme přijali šest nových členů, připravovali se na soutěž Opava cantat a nacvičovali koledy na vánoční koncert v Uničově. Tři dny uplavaly jako voda a my se už nemůžeme dočkat, až vám na nadcházejících koncertech ukážeme, na čem jsme tak tvrdě pracovali.

Tereza Hrachovcová

Adaptační pobyt žáků 1. A a kvinty – Třemešek 2018

17. 10. 2018

12. - 14. 9. se žáci prvních ročníků poznávali nejen mezi sebou, ale i se svými novými vyučujícími v rekreačním středisku na Třemešku u Oskavy. Pobyt jsme zahájili výšlapem na Rabštejn po družstvech s buzolou v ruce. Žáci měli za úkol zodpovědět zadané otázky a odpovědi jim daly azimuty, podle nichž pokračovali k cíli. Pro hrstku nejzdatnějších byl odměnou úžasný výhled do krajiny z nejvyšší skály. Žáky dále čekalo sportovní zápolení, socializační aktivity a činnosti zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Besedovalo se ve třídách a vytvářela se pravidla chování v třídním kolektivu. S nádhernou oblohou plnou hvězd nad hlavou stihli i zkoušku odvahy při noční hře a vyzkoušeli si týmovou spolupráci. Všem „prvákům“ přejeme hodně studijních úspěchů.

Svatava Rozsypalová

zobrazit starší

Kalendář

Den otevřených dveří

4. 12. 2018

V úterý 4. 12. 2018 se v době od 13:00 do 18:00 uskuteční "Den otevřených dveří". Těšíme se na Vaši návštěvu.

Maturitní ples

7. 12. 2018

Studenti oktávy a 4. A vás srdečně zvou na Maturitní ples.

Organizace školního roku 2018 / 2019

3. 9. 2018 – 31. 8. 2019

Informace o organizaci školního roku 2018 / 2019 naleznete zde.