Úvodní stránka školy

Novinky

Výsledky přijímacích zkoušek

25. 06. 2020

Vydávání vysvědčení

22. 06. 2020

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. června 2020. Žáci, kteří nebyli v červnu přítomni  ve škole (neodevzdali čestné prohlášení), budou muset toto čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění odevzdat třídním učitelům před vydáváním vysvědčení. Na dny 29. a 30. 6. 2020 je vyhlášeno ředitelské volno.

Mgr. Radim Lindner - ředitel školy

Školní průkaz ISIC

22. 06. 2020

Studenti, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole. Průkaz také využijete na zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa, včetně všech členských zemí EU. V zahraničí bude průkaz ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech. Zde najdete průvodní dopis, formulář Žádosti o vydání průkazu a další informace o projektu ISIC.

Program Erasmus+ - příprava na (ne)setkání v Maďarsku

21. 06. 2020

Koncem května 2020 se čtyři studenti našeho gymnázia v doprovodu tří učitelů měli zúčastnit mezinárodního setkání v maďarském městě Pécs, a to v rámci programu Erasmus+, do nějž je škola zapojena spolu s partnerskými školami z měst Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Program je financován z prostředků Evropské unie. Mělo se jednat o závěrečné setkání celého dvouletého cyklu, z důvodu uzavření hranic v důsledku opatření přijatých k zamezení šíření viru COVID-19 k němu však již nedošlo. Další informace najdete zde.

Mgr. Jiří Kaňák

Nepovinná docházka žáků

03. 06. 2020

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o detailech nepovinné docházky žáků ve dnech 17. 6.-23. 6. 2020. Sestavili jsme rozvrh hodin (skupiny po max. 15 žácích), který vychází z organizačních možností školy a umožňuje naplnit hlavní cíle nepovinné docházky, jimiž jsou konzultace s vyučujícími a socializační aktivity. Zde najdete rozvrhy hodin na 17.-23. 6. 2020. Distanční (online) výuka bude ve dnech nepovinné školní docházky omezena. Klasifikace 2. pololetí školního roku bude uzavřena ke dni 24. 6. 2020. Další informace najdete zde.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  najdete zde.

S pozdravem vedení školy

Projekt UNESCO - výročí Jana Amose Komenského

02. 06. 2020

Již jsme si všichni zvykli, že poslední dny školního roku jsou věnované projektu UNESCO. Nebude tomu jinak ani letos! Protože jsme kreativní, není pro nás problém se přizpůsobit neobvyklé situaci, v níž se nyní nacházíme. Letošním tématem je výročí Jana Amose Komenského a jeho pedagogických zásad. Další informace o projektu najdete v sekci Žáci.

Michaela Hradilová, Lenka Viktoříková

Vyhlášení literární soutěže „STŘET SVĚTA aneb DŮLEŽITÝ OKAMŽIK V MÉM ŽIVOTĚ“

18. 05. 2020

V tomto školním roce se naše gymnázium zúčastnilo literární soutěže, kterou tradičně vyhlašuje kampaň na podporu četby knih „Rosteme s knihou“, tentokrát na téma STŘET SVĚTA aneb DŮLEŽITÝ OKAMŽIK V MÉM ŽIVOTĚ. Do této celorepublikové soutěže jsme zaslali celkem 19 velice povedených literárních prací zástupců jak vyššího, tak nižšího gymnázia. Hned dvě práce byly oceněny. Ve své kategorii se Viktorie Gottwaldová ze sekundy umístila na 2. místě z celkového počtu 322 literárních příspěvků a Anežka Petrová z 2.A na 4.-10. místě z celkového počtu 161 příspěvků, což je velký úspěch. Další informace najdete zde.

Martina Holadová

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

12. 05. 2020

Klasifikace 2. pol. maturitních ročníků byla uzavřena k 30. dubnu 2020.


Státní maturitní zkouška - didaktické testy budou probíhat v těchto termínech:

    1. června 2020 - MA, AJ

    2. června 2020 - ČJL

    3. června 2020 - MA+


Ústní část státní maturitní zkoušky a profilová maturitní zkouška budou probíhat ve dnech 10. – 16. června 2020.

 

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení maturitní zkoušky.

Mgr. Radim Lindner - ředitel školy

zobrazit starší

Kalendář

Úřední dny o prázdninách

26. 6. – 31. 8 2020

Přehled úředních dnů kanceláře asistentky ředitele v době letních prázdnin najdete zde.

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Informace o organizaci školního roku 2019/2020 naleznete zde.