Úvodní stránka školy

Novinky

Lyžařský kurz třídy sekunda 2020

19. 01. 2020

V termínu od 12. do 17. 1. 2020 jsme absolvovali s třídou sekunda lyžařský kurz v Kunčicích u Starého Města. Počasí nám ze začátku příliš nepřálo a sluníčko na nás z mlhy vykouklo až po třech dnech. Po zbytek kurzu jsme se však již mohli těšit z jeho každodenní přítomnosti. Výcvik sjezdového i klasického lyžování a snowboardingu se nám podařilo uskutečnit v plánovaném rozsahu a na závěr všichni žáci úspěšně absolvovali závod ve slalomu. Mezi lyžaři nejlepšího času dosáhl J. Fidler. Nejrychlejší lyžařkou se stala S. Navarová a mezi snowboardisty kralovala A. M. Kvasničková. Všichni jsme společně prožili příjemný týden v horském prostředí, lépe se vzájemně poznali a zlepšili své lyžařské a snowboarďácké dovednosti.

Vlastimil Kudláček

Okresní kolo dějepisné olympiády

17. 01. 2020

Dne 13. 1. 2020 se uskutečnilo v DDM Olomouc okresní kolo olympiády v dějepise. Za naši školu byli vybráni nejlepší tři řešitelé školního kola. Za I. kategorii (studenty nižšího gymnázia) to byli Štěpán Holada, Patrik Bříza a Šimon Vepřek z kvarty a za II. kategorii (studenty vyššího gymnázia) Karolína Tejkalová, Lucie Poučová (obě septima) a Lukáš Putna (sexta). V nižší kategorii se nejlépe umístil Patrik Bříza, který ve velké konkurenci čtyřiceti soutěžících získal dvanácté místo. Ve vyšší kategorii pak dosáhli krásného umístění všichni tři soutěžící. Lucie Poučová obsadila čtvrté místo, Karolína Tejkalová páté a Lukáš Putna šesté. Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme.

Martina Holadová

Listování - scénické čtení s Lukášem Hejlíkem

10. 01. 2020

Během předvánočního pátečního dopoledne dne 20. 12. 2019 proběhl na naší škole cyklus scénických čtení.  Pod taktovkou herců Lukáše Hejlíka a Petry Bučkové měli všichni studenti možnost zhlédnout představení inspirované dvěma knihami. Pro nižší gymnázium to byla kniha Dračí polévka od Aleny Ježkové a pro vyšší gymnázium kniha Holčička a cigareta od Benoîta Duteurtra. Více informací o projektu najdete zde.

Martina Holadová

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé…

20. 12. 2019

Již tradičně jsme se o velké přestávce rozloučili se stávajícím kalendářním rokem zpíváním koled před aulou. Tentokrát se úkolu zhostila kvarta a PS Palora, nástrojový doprovod obstarala skupina hudební výchovy ze třídy 2. A, recitace -  Vivien Cao, housle – Anežka Petrová a Mgr. Alena Tichá, klavír – Mgr. Marcela Barvířová. Za celé gymnázium  Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám…

Alena Tichá

Vánoce v Domově seniorů

19. 12. 2019

Ve středu 18. 12. žáci septimy navštívili Domov seniorů v Července.  Při této návštěvě se snažili zpříjemnit předvánoční čas seniorům předčítáním knih, společně zdobili vánoční cukroví , vytvářeli ozdoby na stromeček a hráli hry. Všichni zúčastnění si společné dopoledne užili a těší se na další spolupráci v příštím roce.

Gita Kotrlová

Gympl roku 2019

18. 12. 2019

Děkujeme!

Školní kolo chemické olympiády

17. 12. 2019

Letošní ročník olympiády kategorie C pro 1. a 2. ročník VG je v praktické části zaměřen na důkazy iontů a stanovení koncentrace kyseliny octové v roztoku octa. Studenti, kteří se připravují, trénují v laboratoři správný postup titrace. Úkolem je zjistit, zda nás výrobce nešidí údajem o složení 8 hmot.% na etiketě octa. Jaký byl výsledek? Stanovili, že ocet obsahuje 7,8 hmot. % kyseliny octové, což se shoduje s údaji deklarovanými výrobcem.

Jaroslava Englišová

Turnaj v přehazované a ve volejbalu

06. 12. 2019

V rámci dne otevřených dveří 3. 12. 2019 uspořádal kabinet TV turnaj v míčových hrách, kde žáci nižšího gymnázia hráli přehazovanou a starší žáci odbíjenou. Do turnaje se zapojila 4 družstva mladších žáků a 6 družstev starších žáků. Na nižším stupni gymnázia výsledky přesně odpovídaly vyzrálosti hráčů. Třetí pozici obsadila sekunda, druhou tercie a zvítězili kvartáni. Ve starší kategorii byli oceněni hráči 3. A na 3. místě, septimy na 2. místě a zlatou pozici vybojovali žáci 4. A. Turnaj měl díky velkému nasazení všech hráčů úžasnou sportovní atmosféru.

Svatava Rozsypalová, Zdeňka Hanáková 

zobrazit starší

Kalendář

Lyžařský kurz - Bílá 2020

16. – 22. 2. 2020

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Informace o organizaci školního roku 2019/2020 naleznete zde.