Úvodní stránka školy

Novinky

Školní kolo Soutěže v ruském jazyce

23. 02. 2020

Ve dnech 11., 13. a 18. února 2020 proběhlo školní kolo Soutěže v ruském jazyce. Poslechová, ústní i písemná zkouška prověřila jazykovou úroveň osmi účastníků ze tříd sexta, septima a 4.A. Do krajského kola Soutěže v ruském jazyce , které se koná 11. 3. 2020 v Mohelnici, postupují Radek Šišma, Vladyslava Fedor a Marie Uličná. Soutěžícím blahopřeji a přeji hodně úspěchů v krajském kole.

Marcela Barvířová

Projekt Erasmus+ na GJO

12. 02. 2020

Poslední lednový týden navštívilo Gymnázium Jana Opletala 16 zahraničních studentů v doprovodu 12 vyučujících. Zavítali k nám v rámci programu Erasmus+ z partnerských škol ve městech Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Program je financován z prostředků Evropské unie. Lednové setkání se tematicky zaměřilo na umělecké zpodobení života kolem řek. Vrcholem celého setkání byla výstava studentských fotografií a společné hudební a pěvecké vystoupení ve spolupráci s pěveckým sborem Palora. Zde najdete záznam koncertu a více informací o průběhu a náplni setkání organizovaného naším gymnáziem. A nakonec i pohled samotných účastníků projektu na zajímavý týden na naší škole.

Jiří Kaňák

Lyžařský kurz třídy sekunda 2020

19. 01. 2020

V termínu od 12. do 17. 1. 2020 jsme absolvovali s třídou sekunda lyžařský kurz v Kunčicích u Starého Města. Počasí nám ze začátku příliš nepřálo a sluníčko na nás z mlhy vykouklo až po třech dnech. Po zbytek kurzu jsme se však již mohli těšit z jeho každodenní přítomnosti. Výcvik sjezdového i klasického lyžování a snowboardingu se nám podařilo uskutečnit v plánovaném rozsahu a na závěr všichni žáci úspěšně absolvovali závod ve slalomu. Mezi lyžaři nejlepšího času dosáhl J. Fidler. Nejrychlejší lyžařkou se stala S. Navarová a mezi snowboardisty kralovala A. M. Kvasničková. Všichni jsme společně prožili příjemný týden v horském prostředí, lépe se vzájemně poznali a zlepšili své lyžařské a snowboarďácké dovednosti.

Vlastimil Kudláček

Okresní kolo dějepisné olympiády

17. 01. 2020

Dne 13. 1. 2020 se uskutečnilo v DDM Olomouc okresní kolo olympiády v dějepise. Za naši školu byli vybráni nejlepší tři řešitelé školního kola. Za I. kategorii (studenty nižšího gymnázia) to byli Štěpán Holada, Patrik Bříza a Šimon Vepřek z kvarty a za II. kategorii (studenty vyššího gymnázia) Karolína Tejkalová, Lucie Poučová (obě septima) a Lukáš Putna (sexta). V nižší kategorii se nejlépe umístil Patrik Bříza, který ve velké konkurenci čtyřiceti soutěžících získal dvanácté místo. Ve vyšší kategorii pak dosáhli krásného umístění všichni tři soutěžící. Lucie Poučová obsadila čtvrté místo, Karolína Tejkalová páté a Lukáš Putna šesté. Všem soutěžícím srdečně blahopřejeme.

Martina Holadová

Listování - scénické čtení s Lukášem Hejlíkem

10. 01. 2020

Během předvánočního pátečního dopoledne dne 20. 12. 2019 proběhl na naší škole cyklus scénických čtení.  Pod taktovkou herců Lukáše Hejlíka a Petry Bučkové měli všichni studenti možnost zhlédnout představení inspirované dvěma knihami. Pro nižší gymnázium to byla kniha Dračí polévka od Aleny Ježkové a pro vyšší gymnázium kniha Holčička a cigareta od Benoîta Duteurtra. Více informací o projektu najdete zde.

Martina Holadová

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé…

20. 12. 2019

Již tradičně jsme se o velké přestávce rozloučili se stávajícím kalendářním rokem zpíváním koled před aulou. Tentokrát se úkolu zhostila kvarta a PS Palora, nástrojový doprovod obstarala skupina hudební výchovy ze třídy 2. A, recitace -  Vivien Cao, housle – Anežka Petrová a Mgr. Alena Tichá, klavír – Mgr. Marcela Barvířová. Za celé gymnázium  Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám…

Alena Tichá

Vánoce v Domově seniorů

19. 12. 2019

Ve středu 18. 12. žáci septimy navštívili Domov seniorů v Července.  Při této návštěvě se snažili zpříjemnit předvánoční čas seniorům předčítáním knih, společně zdobili vánoční cukroví , vytvářeli ozdoby na stromeček a hráli hry. Všichni zúčastnění si společné dopoledne užili a těší se na další spolupráci v příštím roce.

Gita Kotrlová

Gympl roku 2019

18. 12. 2019

Děkujeme!

zobrazit starší

Kalendář

Společenský ples Gymnázia Jana Opletala

29. 2. 2020

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Informace o organizaci školního roku 2019/2020 naleznete zde.