Úvodní stránka školy

Novinky

Exkurze v RCPTM

15. 11. 2017

Ve dnech 9. a 10. 11. 2017 se naši studenti v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR zúčastnili exkurze do Regionálního centra pokročilých technologii a materiálů (RCPTM) Univerzity Palackého v Olomouci. RCPTM je špičkovým vědeckým centrem u nás, ve kterém působí přibližně 150 vědců z 20 zemí světa a patří k vědecky nejvýkonnějším ústavům v ČR. Reportáž z exkurze si můžete přečíst zde.

Jaroslava Englišová

Exkurze do Ústavu experimentální botaniky

15. 11. 2017

Dne 9. 11. 2017 v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd navštívili studenti 3. ročníku Fyzikálně chemického semináře také pracoviště Ústavu experimentální botaniky (ÚEB AV ČR), kde se zabývají studiem struktury a funkce dědičné informace rostlin. Více informací o exkurzi na tomto v České republice ojedinělém pracovišti naleznete zde.

Jaroslava Englišová

Talent Olomouckého kraje 2017 - Štěpán Kratochvíl

14. 11. 2017

Štěpán Kratochvíl (3. A) získal za dosažení významných úspěchů v soutěžích a olympiádách ocenění Talent Olomouckého kraje 2017 v  technickém a dovednostním oboru. Blahopřejeme!

Přednáška o ŠANCI

10. 11. 2017

Ve čtvrtek 2. 11. jsme na naší škole přivítali paní Hertu Mihálovou, ředitelku občanského sdružení ŠANCE. Toto sdružení založili rodiče a přátelé hematologicky a onkologicky nemocných dětí při FN Olomouc a naše škola s ním spolupracuje již třináct let při akci „Vánoční hvězda“. Paní Mihálová studentům nižšího gymnázia povídala především o pobytu takto nemocných dětí v nemocnici. Žáci se také dozvěděli, jak jsou využívány finance, které organizace získává mimo jiné prodejem vánočních květin. Na tomto prodeji se každoročně podílejí naši žáci, jednak koupí, ale i prodejem ve městě. V letošním roce se prodej květin v Litovli uskuteční 24. 11. 2017.

Milada Svozilová

Talent Olomouckého kraje 2017 - Marie Uličná

07. 11. 2017

Marie Uličná (kvinta) získala za dosažení významných úspěchů v soutěžích a olympiádách ocenění Talent Olomouckého kraje 2017 v humanitním oboru. Blahopřejeme!

Tercie v Pevnosti poznání

02. 11. 2017

Žáci tercie se vypravili v doprovodu paní profesorky Hany Kupkové a třídního profesora Tomáše Pospíšila do Pevnosti poznání v areálu Korunní pevnůstky v Olomouci. V tomto moderním vědeckém centru se seznámili se spoustou jevů a zajímavostí z fyziky, biologie, logiky i historie pevnosti. Většina ukázek byla interaktivní a žáci si je tak mohli doslova osahat. Jednou z velkých atrakcí, jak je z přiložených fotografií a videa patrné, byl gyroskop, který prověřil rovnovážné ústrojí a žaludky odvážlivců. Schválně, kdo je ten statečný v křesle přiloženého videa?

Tomáš Pospíšil 

Testování CLoSE (Czech Longitudinal Study in Education)

01. 11. 2017

V loňském roce v rámci výzkumu CLoSE u nás proběhlo celodenní testování žáků 1. ročníku a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií (letošní sexta a 2. A). Žáci řešili celkem tři různé testy: test jazykových dovedností, test čtenářské gramotnosti a test z matematiky.

Žáci k testování přistoupili zodpovědně a stejně jako v minulých letech dokázali, že jejich dovednosti je řadí nejenom nad celostátní průměrnou úspěšnost středních škol, ale že překonávají i průměr víceletých gymnázií v ČR. Nejlépe se žákům dařilo v matematice a čtenářské gramotnosti. Žákům děkuji za dobrou reprezentaci školy a blahopřeji k výsledkům.

                                                                                                                                             Václav Hubáček

Okresní finále v házené chlapců

31. 10. 2017

25. 10. 2017 uspořádal kabinet tělesné výchovy v litovelské hale okresní finále středních škol v házené chlapců. Naši školu reprezentovali Valouch Vojtěch, Cetkovský Vojtěch, Osička Adam (sexta), Bandik Michal, Kulatý Dominik, Borovička Jaroslav (2.A), Nehanský Tomáš, Štencl Jiří, Havlíček Václav, Vogel Arnošt, Kratochvíl Štěpán, Dostál Václav (3.A), Havlíček Martin (septima). Družstvo naší školy skončilo na 3. místě.

Ivo Chytil

zobrazit starší

Kalendář

Chasidé v Mikulově

16. 11. – 15. 12 2017

Od 16. 11. 2017 do 15. 12. 2017 bude v prostorách gymnázia probíhat výstava fotografií Jindřicha Buxbauma "Chasidé v Mikulově". Výstava bude zahájena 16. 11. 2017 ve 13:30 v aule gymnázia.

Den otevřených dveří

7. 12. 2017

Ve čtvrtek 7. 12. 2017 v době od 13:00 do 18:00 bude probíhat "Den otevřených dveří".

Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční

16. 12. 2017

Pozvánka na koncert, který se koná 16. 12. 2017 ve 14:30 hodin v kostele Sv. Marka v Litovli.

Lyžařský kurz 1.A a kvinty

11. – 17. 2. 2018

V termínu od 11. do 17. února 2018 se uskuteční lyžařský kurz žáků 1.A a kvinty. Zde najdete bližší informace a poučení o bezpečnosti pro účastníky kurzu.

Lyžařský kurz sekundy

12. – 17. 3. 2018

V termínu od 12. do 17. března 2018 se uskuteční lyžařský kurz žáků sekundy. Zde najdete bližší informace a poučení o bezpečnosti pro účastníky kurzu.

Organizace školního roku 2017/2018

4. 9. 2017 – 31. 8. 2018

Informace o organizaci školního roku 2017/2018 naleznete zde.