Úvodní stránka školy

Novinky

Výsadba stromků na Třesíně

12. 11. 2019

Že jim není lhostejný neutěšený stav lesů po kůrovcové kalamitě, ukázali v pátek dne 8. 11. 2019 studenti 1. A a sexty litovelského gymnázia. Na místě jedné z holin kopce Třesín, která vznikla po těžbě původního porostu zasaženého kůrovcem, se podíleli na výsadbě mladých stromků. V těžkých terénních podmínkách vysadilo 40 studentů 951 kusů mladých dubů. Práci ztěžoval nejen terén, ale i charakter půdy a všudypřítomné kořeny. Zasazení každého stromku, jen za pomoci motyky a holých rukou, stálo studenty nemalé úsilí. Díky této akci si mohli vyzkoušet fyzickou práci, kterou ve školních lavicích zažijí jen stěží a zároveň udělat něco pro obnovu lesa.

Martina Holadová, Svatava Rozsypalová

Ředitelské volno - 6. 11. 2019

05. 11. 2019

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že Odborová organizace pracovníků ve školství vyhlásila na středu 6. 11. 2019 stávku, ke které se přihlásilo 22 pedagogických pracovníků našeho gymnázia, není možné zajistit na tento den výuku.

Z tohoto důvodu vyhlašuji na středu 6. 11. 2019 ředitelské volno.

Mgr. Radim Lindner

ředitel školy 

S Erasmem+ do Německa

21. 10. 2019

Ve dnech 14. – 19. října 2019 se čtyři naši studenti – Adam Osička (oktáva), Štěpánka Člupná (oktáva), Mirko Spurník (oktáva) a Tereza Hrachovcová (sexta) – v doprovodu tří vyučujících zúčastnili studijního pobytu v německém městě Mainz. Umožnil jim to program Erasmus+, do nějž je škola zapojena spolu s partnerskými školami z měst Mainz (Německo), Nort-sur-Erdre (Francie), Wroclaw (Polsko) a Pécs (Maďarsko). Program je financován z prostředků Evropské unie. Více informací najdete zde.

Jiří Kaňák

ARMY TEST OLOMOUC

04. 10. 2019

Dne 26. 9. 2019 se naše dvě výběrová družstva žáků 4. ročníků zúčastnila soutěže Army testu pořádané Asociací pro podporu aktivních záloh ve spolupráci s Centrem podpory speciálních sil v Olomouci v areálu školy Gymnázia Hejčín. Žáci měli možnost prověřit si svoji fyzickou zdatnost v podobném rozsahu jako vojáci z povolání při jejich pravidelném přezkoušení z tělesné přípravy v 5 disciplínách: shyby na hrazdě, sed-leh za 1 minutu, kliky za 30 sekund,  dřepy čelem ke zdi a v běhu na 12 minut. Naše družstvo ve složení Jaroslav Borovička, Tomáš Havlíček, František Mayer, Vojta Cetkovský a Adam Osička obsadilo z celkového počtu 12 týmů krásné 2. místo. Gratulujeme.

Ivo Chytil 

Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla 2019

25. 09. 2019

Žáci tercie v září absolvovali dvoudenní projekt – Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla. Žáci si každý den ve skupinách naplánovali své trasy, které vedly po cyklostezkách i terénem podél Moravy. Celkově jsme za dva dny najeli asi 70 km. První den byla cílem cesty Lovecká chata u Horky nad Moravou, kde proběhla výuka první pomoci. Druhý den se šlapalo už trochu více do kopců. Dojeli jsme do lomu v Nové Vsi, kde jsme připravili malé závody v jízdě zručnosti.  Vítězkou se stala Eliška Lakomá a mezi cyklisty vyhrál Kryštof Richter.

Zdeňka Hanáková 

Adaptační pobyt žáků 1. A a kvinty – Třemešek 2019

25. 09. 2019

11. - 13. 9. 2019 se žáci prvních ročníků poznávali nejen mezi sebou, ale i se svými novými vyučujícími v rekreačním středisku Třemešek u Oskavy. Část pobytu byla již tradičně věnována práci s třídními kolektivy, vytváření pravidel ve třídách a dále hrám a aktivitám, ve kterých se žáci zabývali nebezpečností různých závislostí, prevencí rizikového chování a jež vedly také k získání zajímavých informací o nových spolužácích. Další informace o průběhu akce najdete zde.

Svatava Rozsypalová, Dana Baránková

Itálie 2019 aneb čtyři v jednom

20. 09. 2019

Po dlouhých pěti letech se PALORA opět vydala do zahraničí na koncertní zájezd a podzimní soustředění. A protože obojí probíhalo v nádherném prostředí italské Kalábrie a černých pláží průzračného a příjemně prohřátého azurově modrého Tyrhénského moře s impozantními výhledy do hor a na skály se středověkými strážními věžemi, byl zájezd také odměnou a motivací do další sborové práce pro všechny zpěváky, kteří řadu let věnují svůj volný čas sborovému zpěvu – zkouškám, a především bezpočtu večerních, odpoledních a svátečních koncertů. Více informací najdete zde.

Marcela Barvířová

Uctění památky a odkazu T. G. Masaryka

16. 09. 2019

V pátek 13. září ve 12 hodin jsme uctili památku a odkaz našeho 1. československého prezidenta T. G. Masaryka. Proslov pronesl pan starosta Viktor Kohout a spolu s ním se položení kytic zúčastnili právnička města JUDr. Marie Mazánková, ředitelka Základní školy Vítězná Mgr. Zuzana Absolonová a ředitel Gymnázia Jana Opletala Mgr. Radim Lindner.

zobrazit starší

Kalendář

Shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii

15. 11. 2019

Nesmíme zapomenout 1939

15. 11. 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní zahájení výstavy věnované Janu Opletalovi a událostem roku 1939. Zahájení výstavy proběhne 15. listopadu 2019 v 13:30 v aule gymnázia. Pozvánku najdete zde.

Den otevřených dveří

3. 12. 2019

Česká mše vánoční

8. 12. 2019

Lyžařský kurz sekundy

12. – 17. 1. 2020

Lyžařský kurz - Bílá 2020

16. – 22. 2. 2020

Školní fotosoutěž ŘEKA

1. 4. – 1. 12 2019

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Informace o organizaci školního roku 2019/2020 naleznete zde.