Úvodní stránka školy

Novinky

Turnaj v přehazované a ve volejbalu

06. 12. 2019

V rámci dne otevřených dveří 3. 12. 2019 uspořádal kabinet TV turnaj v míčových hrách, kde žáci nižšího gymnázia hráli přehazovanou a starší žáci odbíjenou. Do turnaje se zapojila 4 družstva mladších žáků a 6 družstev starších žáků. Na nižším stupni gymnázia výsledky přesně odpovídaly vyzrálosti hráčů. Třetí pozici obsadila sekunda, druhou tercie a zvítězili kvartáni. Ve starší kategorii byli oceněni hráči 3. A na 3. místě, septimy na 2. místě a zlatou pozici vybojovali žáci 4. A. Turnaj měl díky velkému nasazení všech hráčů úžasnou sportovní atmosféru.

Svatava Rozsypalová, Zdeňka Hanáková 

Chemický kroužek

06. 12. 2019

V letošním školním roce jsme navázali na úspěšnou tradici chemického kroužku na naší škole, do něhož se přihlásili žáci nižšího gymnázia ze sekundy a tercie. Od září se scházíme pravidelně odpoledne ve středu a ti nejmladší chemici na naší škole se seznamují s taji chemie. I když ještě nemají velké znalosti, přesto se mnohé  naučí pozorováním chemických pokusů, které si sami zkoušejí. Postupně tak poznávají krásy i úskalí této vědy. Experimentováním si ověřují vlastnosti látek, zákonitosti chemických dějů v praxi, osvojují si techniku práce v laboratoři, ale hlavně zažijí spoustu zábavy, protože chemie rozhodně není nudná věda. Podívejte se na několik fotografií ze dne otevřených dveří. Děkujeme žákům za vzornou reprezentaci.

Jaroslava Englišová     

Exkurze na Přírodovědecké fakultě UPOL

03. 12. 2019

V pátek 29. 11. 2019 si studenti 3. ročníku navštěvující seminář chemie vyzkoušeli své dovednosti v laboratoři na katedře anorganické chemie v praktickém cvičení, které pro ně připravili studenti doktorského studia pod vedením Doc. Klečkové (Mgr. Kamil Kotrle je absolventem našeho gymnázia). Byly to velice zajímavé a působivé pokusy, které se setkaly s velkým zájmem a jistě prohloubí teoretické znalosti chemie, které naši studenti mají. Studenti se také seznámili prostřednictvím RNDr. Drahoše, Ph.D. se špičkovým přístrojovým vybavením a metodami na pracovišti a uplatněním oboru v praxi.

Jaroslava Englišová

Ročníkové práce

29. 11. 2019

Byl zveřejněn seznam ročníkových prací žáků třetích ročníků.

Běh Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci

27. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 se uskutečnil XXXI. ročník štafetového běhu Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci, který každoročně pořádá kabinet tělesné výchovy Gymnázia Jana Opletala v Litovli. Závodníci startovali u rodného domu Jana Opletala ve Lhotě nad Moravou. Kategorie žáků měla trať dlouhou 7 930 m rozdělenou na 9 úseků a dorostenci na 6 úseků. Závodu se zúčastnilo 75 závodníků v 10 družstvech. Další informace najdete zde.

Svatava Rozsypalová

Vzpomínka na Jana Opletala a události roku 1939

19. 11. 2019

15. listopadu 2019 se na naší škole konaly vzpomínkové akce k uctění památky listopadových událostí roku 1939. Po pietním aktu, který proběhl za přítomnosti významných osobností, následovala v aule školy vernisáž dobových artefaktů s názvem Nesmíme zapomenout.

Radim Lindner

Okresní kolo ve volejbalu dívek

18. 11. 2019

Vybrané žačky (kvarta - 3.A) se 12. 11. 2019 zúčastnily okresního kola ve volejbalu dívek, které se konalo na Gymnáziu Olomouc – Hejčín. Hrálo celkem 8 družstev ve dvou skupinách. Ve velké konkurenci hráček z volejbalových oddílů naše dívky odehrály 3 utkání a ze skupiny se jim nepodařilo postoupit do finále.

Svatava Rozsypalová

Měsíc filmu na školách

14. 11. 2019

Dne 11. 11. 2019 se vybraní studenti třetích a čtvrtých ročníků zúčastnili vzdělávacího programu pořádaného společností Člověk v tísni pod názvem Měsíc filmu na školách. Podstatou tohoto dlouholetého projektu, který se tradičně již 15 let koná vždy v listopadu, je promítání filmu, který se vztahuje k vybranému tématu z dějin 20. století a následná beseda s pamětníkem. Více informací o tomto vzdělávacím programu najdete zde.

Martina Holadová

zobrazit starší

Kalendář

Nesmíme zapomenout 1939

15. 11. – 20. 12 2019

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu věnovanou Janu Opletalovi a událostem roku 1939. Výstavu můžete navštívit v aule gymnázia do 20. prosince 2019. Pozvánku najdete zde.

Lyžařský kurz sekundy

12. – 17. 1. 2020

Lyžařský kurz - Bílá 2020

16. – 22. 2. 2020

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Informace o organizaci školního roku 2019/2020 naleznete zde.