Úvodní stránka školy

Novinky

Nepovinná docházka žáků

03. 06. 2020

Vážení rodiče,
chtěli bychom Vás informovat o detailech nepovinné docházky žáků ve dnech 17. 6. - 23. 6. 2020. Sestavili jsme rozvrh hodin (skupiny po max. 15 žácích), který vychází z organizačních možností školy a umožňuje naplnit hlavní cíle nepovinné docházky, jimiž jsou konzultace s vyučujícími a socializační aktivity. Zde najdete rozvrhy hodin na 17. - 19. 6. 2020 a 22. - 23. 6. 2020. Distanční (online) výuka bude ve dnech nepovinné školní docházky omezena. Klasifikace 2. pololetí školního roku bude uzavřena ke dni 24. 6. 2020. Další informace najdete zde.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  najdete zde.

S pozdravem vedení školy

Projekt UNESCO - výročí Jana Amose Komenského

02. 06. 2020

Již jsme si všichni zvykli, že poslední dny školního roku jsou věnované projektu UNESCO. Nebude tomu jinak ani letos! Protože jsme kreativní, není pro nás problém se přizpůsobit neobvyklé situaci, v níž se nyní nacházíme. Letošním tématem je výročí Jana Amose Komenského a jeho pedagogických zásad. Další informace o projektu najdete v sekci Žáci.

Michaela Hradilová, Lenka Viktoříková

Vyhlášení literární soutěže „STŘET SVĚTA aneb DŮLEŽITÝ OKAMŽIK V MÉM ŽIVOTĚ“

18. 05. 2020

V tomto školním roce se naše gymnázium zúčastnilo literární soutěže, kterou tradičně vyhlašuje kampaň na podporu četby knih „Rosteme s knihou“, tentokrát na téma STŘET SVĚTA aneb DŮLEŽITÝ OKAMŽIK V MÉM ŽIVOTĚ. Do této celorepublikové soutěže jsme zaslali celkem 19 velice povedených literárních prací zástupců jak vyššího, tak nižšího gymnázia. Hned dvě práce byly oceněny. Ve své kategorii se Viktorie Gottwaldová ze sekundy umístila na 2. místě z celkového počtu 322 literárních příspěvků a Anežka Petrová z 2.A na 4.-10. místě z celkového počtu 161 příspěvků, což je velký úspěch. Další informace najdete zde.

Martina Holadová

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

12. 05. 2020

Klasifikace 2. pol. maturitních ročníků byla uzavřena k 30. dubnu 2020.


Státní maturitní zkouška - didaktické testy budou probíhat v těchto termínech:

    1. června 2020 - MA, AJ

    2. června 2020 - ČJL

    3. června 2020 - MA+


Ústní část státní maturitní zkoušky a profilová maturitní zkouška budou probíhat ve dnech 10. – 16. června 2020.

 

MŠMT zveřejnilo jednotné zkušební schéma a kritéria hodnocení maturitní zkoušky.

Mgr. Radim Lindner - ředitel školy

Ochrana zdraví a provoz školy pro období přípravy na maturitní zkoušku

05. 05. 2020

Dokument obsahující soubor pravidel platných pro období přípravy na maturitní zkoušku ve školním roce 2019/2020 najdete zde.

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

04. 05. 2020

Nové informace k přijímacímu řízení

22. 04. 2020

Vzhledem k současné mimořádné situaci vzniklé v důsledku přijímání krizových opatření Vládou České republiky, připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy. Pro snadnější orientaci vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy materiál, který obsahuje přehled a vysvětlení všech změn, ke kterým letos dochází. Původní termíny předpokládané školským zákonem jsou vzhledem k situaci nerealizovatelné.

Informace ředitele školy k přijímacímu řízení naleznete zde.

Znění zákona naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

Informace MŠMT k novému zákonu naleznete zde.

Další informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

Distanční vzdělávání na GJO Litovel

01. 04. 2020

Distanční vzdělávání bude pokračovat až do odvolání mimořádných opatření a návratu žáků do školy. V prvních čtrnácti dnech se situace stabilizovala. V současné době vyučující intenzivně komunikují s žáky a realizují různé způsoby jejich vzdělávání, testování a klasifikace. Více informací o průběhu distančního vzdělávání na naší škole najdete zde.

zobrazit starší

Kalendář

Termíny přijímacích zkoušek

6. 5. – 9. 6 2020

MŠMT zveřejnilo termíny přijímacích zkoušek: 

čtyřleté studium - pondělí 8. 6. 2020
osmileté studium - úterý 9. 6. 2020

Zájemci o přípravu a procvičování mohou získat testové úlohy zde.

Organizace školního roku 2019/2020

2. 9. 2019 – 31. 8. 2020

Informace o organizaci školního roku 2019/2020 naleznete zde.