Úvodní stránka školy

Novinky

Adaptační pobyt žáků 1. A a kvinty – Třemešek 2016

28. 09. 2016

Prohlédnout fotky14. - 16. 9. se žáci prvních ročníků poznávali nejen mezi sebou, ale i se svými novými vyučujícími v rekreačním středisku na Třemešku. Pobyt jsme zahájili výšlapem na Rabštejn po družstvech podle azimutů, které jsme zjistili po zodpovězení zadaných otázek. Žáky dále čekalo sportovní zápolení, socializační aktivity a aktivity zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Stihli jsme i táborák s tradičním opékáním buřtů, zkoušku odvahy při noční hře a vyzkoušeli si týmovou spolupráci.

Svatava Rozsypalová

XIII. ročník turnaje v plážovém volejbale

26. 09. 2016

Prohlédnout fotkyV sobotu 10. 9. 2016 se opět setkali absolventi, žáci, vyučující a příznivci gymnázia při sportovním zápolení. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev po 3 hráčích. Při silném slunečním žáru tak nezvyklém pro září se na 1. místo prosmečovali Pospíci (s naší bývalou kolegyní Vendulou Maradovou), 2. místo získali Svazuji (S. Rozsypalová, J. Vodák, Z. Voglová) a místo 3. patřilo Holkám (J. Holínková, G. Jarmarová, M. Benešová). Poděkování patří sponzorům -  našemu gymnáziu a MÚ Litovel.

Svatava Rozsypalová

Den otevřených dveří - 10. 9. 2016

14. 09. 2016

Prohlédnout fotkyV sobotu 10. 9. 2016 se pod názvem "VITA CAROLI aneb i na gymnáziu žijeme Karlem IV." uskutečnil Den otevřených dveří, jehož součástí byly mimo jiné vlastní zkrácená adaptace divadelní hry "Noc na Karlštejně", hudební kavárnička v aule gymnázia, turnaj v plážovém volejbalu trojic a další. Příjemnou tečku na závěr celého programu udělal HB Band se svým jazzovým koncertem.

VITA CAROLI - projektové dny

30. 06. 2016

Poslední dny školního roku 2015/2016 byly naplněny aktivitami, které nám všem přiblížily jedinečnou osobnost Karla IV. Více informací o průběhu projektových dnů najdete zde.

Iva Morongová

Na vodě je nám hej 2016

23. 06. 2016

Třída kvarta se zúčastnila dvoudenního vodáckého projektu ve dnech 13. a 14. 6. První den se žáci učili základy ovládání kánoe a výuka byla ukončena rychlostním závodem dvoučlenných posádek. Nejrychlejší byla Dimovová BarboraVojtou Cetkovským.  Druhý den jsme dojeli vlakem do Moravičan a odtud splouvali řeku Moravu do Litovle se zastávkami na Nových Mlýnech a na Templu. Vzhledem k vyšším teplotám došlo i na dobrovolné koupání.

Svatava Rozsypalová

Cyklistický kurz 2016

23. 06. 2016

Ve dnech 30. 5. 2016 – 3. 6. 2016 se uskutečnil cyklistický kurz, kterého se zúčastnili zájemci ze třetích ročníků vyššího gymnázia. Náplň kurzu tvořily jednodenní cyklistické vyjížďky, které byly doplněny základy enviromentální výchovy, základy pobytu a chování v přírodě, základy táboření, základy orientace v mapě a základy první pomoci. V průběhu kurzu jsme se podívali na mnoho zajímavých míst v blízkém i vzdálenějším okolí Litovle.

Vlastimil Kudláček

Starám se o svoji řeku - 16. ročník

20. 06. 2016

Ve dnech 9. a 10. 6. 2016 se uskutečnil již 16. ročník projektu Starám se o svoji řeku. Akce se zúčastnilo 41 žáků vyššího gymnázia. V průběhu projektu jsme vyčistili řeku Moravu v úseku Moravičany – Litovel a Mlýnský potok (Malá voda) v úseku Litovel – Hynkov. Žáci nasbírali přes 60 pytlů odpadků. Všem účastníkům děkujeme.

Václav Hubáček, Tomáš Pospíšil

Honzíkova zahrádka

20. 06. 2016

V příštím školním roce začneme s budováním naší školní zahrady. Finančně se na tvorbě zahrady podílí Olomoucký kraj a Město Litovel. Nejdůležitější však bude zapojení našich žáků. Těšíme se na budoucí spolupráci.

Václav Hubáček, Tomáš Pospíšil

zobrazit starší

Kalendář

Poselství Karla IV.

13. 10. 2016

Pozvánka na besedu k 700. výročí narození panovníka Karla IV.

Členská schůze rodičovského sdružení a konzultační schůzky

20. 10. 2016

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 v 16:00 se bude konat v aule členská schůze rodičovského sdružení - program schůze naleznete zde. Po jejím ukončení budou následovat konzultační schůzky zákonných zástupců žáků s vyučujícími.