S Erasmem+ do Francie

Cílem projektu, který nese název „The European Flow – Cities at Rivers“, je prostřednictvím spolupráce studentů a učitelů z různých evropských zemí přiblížit kulturní dědictví v oblastech, jejichž historii i současnost formuje přítomnost evropských řek – Rýna, Loiry, Odry, Dunaje a Moravy. Tématem lednového setkání byl vliv řek na ekonomický rozvoj přilehlých regionů.

Více informací o setkání ve Francii najdete zde.

Jiří Kaňák