Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost je příležitost, jak se naučit samostatně a tvořivě pracovat pod vedením fundovaného odborníka.

Student SOČkař předkládá k posouzení práci o rozsahu 20 až 30 stran a následně ji obhajuje před odbornou porotou.

Smysl SOČ spočívá nejen v možnosti získat nové poznatky v oboru svého zájmu, ale i v navázání nových kontaktů, osvojení si etiky vědecké práce a základů společenského chování. Úspěšnému řešiteli SOČ se otevírají dveře na akademickou půdu, popřípadě do světa obdobných přehlídek na mezinárodní úrovni.

Účastníky naší školy lze zhlédnout ZDE

Propozice pro letošní školní rok

Do soutěže je možné se přihlásit:

–          s řešením problému

–          s návrhem technického zařízení 

–          s návrhem učební pomůcky

Soutěžit lze v následujících oborech

 1. Matematika a statistika
 2. Fyzika
 3. Chemie
 4. Biologie
 5. Geologie a geografie
 6. Zdravotnictví
 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 8. Ochrana a tvorba životního prostředí
 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
 1. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
 2. Stavebnictví, architektura a design interiérů
 3. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 4. Ekonomika a řízení
 5. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 6. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 7. Historie
 8. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 9. Informatika

Více informací získáte u školního koordinátora soutěže PaedDr. Svatavy Rozsypalové (rozsypalova@gjo.cz nebo +420 585 392 026) nebo na webových stánkách soutěže www.soc.cz.

Nově také na facebooku soutěže https://cs-cz.facebook.com/soccz