Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost je příležitost, jak se naučit samostatně a tvořivě pracovat pod vedením fundovaného odborníka.

Student SOČkař předkládá k posouzení práci o rozsahu 20 až 30 stran a následně ji obhajuje před odbornou porotou.

Smysl SOČ spočívá nejen v možnosti získat nové poznatky v oboru svého zájmu, ale i v navázání nových kontaktů, osvojení si etiky vědecké práce a základů společenského chování. Úspěšnému řešiteli SOČ se otevírají dveře na akademickou půdu, popřípadě do světa obdobných přehlídek na mezinárodní úrovni.

Účastníky naší školy lze shlédnout ZDE

Informace k okresním kolům 44. ročníku SOČ

Do soutěže je možné se přihlásit:

–          s řešením problému

–          s návrhem technického zařízení 

–          s návrhem učební pomůcky

Soutěžit lze v následujících oborech

 1. Matematika a statistika
 2. Fyzika
 3. Chemie
 4. Biologie
 5. Geologie a geografie
 6. Zdravotnictví
 7. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství
 8. Ochrana a tvorba životního prostředí
 9. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design
 1. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace
 2. Stavebnictví, architektura a design interiérů
 3. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie
 4. Ekonomika a řízení
 5. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času
 6. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby
 7. Historie
 8. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory
 9. Informatika

Více informací získáte u školního koordinátora soutěže PaedDr. Svatavy Rozsypalové (rozsypalova@gjo.cz nebo +420 585 392 026) nebo na webových stánkách soutěže www.soc.cz.

Nově také na facebooku soutěže https://cs-cz.facebook.com/soccz