Olomouc výtvarná a hudební

Ve čtvrtek 26. 5. 2022 se třídy kvinta a 1. A zúčastnili projektu ŠVP Olomouc výtvarná a hudební. Skupina hudebníků pod dohledem Mgr. Marcely Barvířové a Mgr. Aleny Tiché absolvovaly nejprve prohlídku Moravského divadla Olomouc, kde měli možnost nahlédnout do zákulisí, na jeviště, do skladu kulis, kostymérny, výrobny paruk i do zkušeben sboru, orchestru i baletního souboru. Po prohlídce divadla pak vyrazili po stopách významných hudebních skladatelů a hudebních institucí v Olomouci.

Výtvarníky pak pod dohledem Mgr. Ivany Spurné a PhDr. Lenky Viktoříkové čekal animační program k výstavě v Muzeu umění, který byl zakončený happeningem, během kterého studenti dodržovali předem stanovené instrukce lektora a přímo na ulici sledovali reakce kolemjdoucích. Po happeningu následovala procházka historickým centrem města, zaměřená na významné architektonické památky a umělecké slohy.

Velkým zážitkem pro obě skupiny pak byla komentovaná prohlídka freskového sálu na ZŠ Komenium.