Gymnázium čtyřleté

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání
(pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

kód studia: 7941K/41

Žáci studují dva cizí jazyky z nabídky angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština.

Ve třetím a čtvrtém ročníku se žák se může zapsat do některého z nabízených volitelných předmětů: Seminář z praktické ekonomie, Seminář z matematiky, Seminář z ekologie, Seminář z informačních technologií, Seminář fyzikálně-chemický, Seminář z kritického myšlení, Seminář filosofie a přírodní vědy, Seminář z fyziky, Seminář z chemie, Seminář z biologie, Seminář ze zeměpisu, Seminář z češtiny a Semináře ze všech cizích jazyků včetně Latiny.

Naše škola byla jako jediná střední škola na Střední Moravě přijata do Sítě přidružených škol UNESCO a v současné době pracuje na projektu, který se týká multilingvální prezentace památek UNESCO v České republice. Využíváme také zapojení do mezinárodních projektů ESF, Comenius, Tandem a další

Zdůraznění přírodovědné oblasti vzdělávání v průběhu gymnaziálního studia se odráží v následném dlouhodobém zájmu absolventů o studium vysokých škol technického, ekonomického a přírodovědného směru. Vysoká jazyková vybavenost pak zajišťuje žákům bezproblémové navázání studia na filosofických fakultách se zaměřením na cizí jazyk, studium politologie a zahraničního obchodu. Výrazným úspěchem jsou pak opakovaná přijetí našich absolventů ke studiu ekonomie i jiných oborů na VŠ v zahraničí.