Výsledky přijímacích zkoušek

Byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Zákonní zástupci nepřijatých nezletilých uchazečů si můžou rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout osobně v pondělí 2. května 2022 v kanceláři asistentky ředitele školy (3. nadzemní podlaží vpravo, dveře číslo 312) v době od 12.30 do 16.00 hodin. Současně je zde možné ihned podat odvolání proti nepřijetí ke studiu.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí odešle poté ředitel školy zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů s poučením o možnosti odvolání se proti rozhodnutí.

 
Mgr. Radim Lindner
ředitel školy