Starosta Martin

Doc. MUDr. Martin Starosta, Ph.D.

Vystudoval LF UP v Olomouci, atestaci získal v oboru stomatologie. Působí na Klinice zubního lékařství FN Olomouc jako vedoucí oddělení parodontologie a implantologie. Je autorem mnoha vědeckých prací a přednášek nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí a jedné knižní monografie.