Kotrlý Josef Cyril

Josef Cyril Kotrlý

Josef Cyril Kotrlý byl právník, politik a diplomat. Během druhé světové války působil v protiněmeckém odboji. Po druhé světové válce se Josef Kotrlý stal „politicky nepohodlným“ a byl „odsunut“ mimo republiku na pozici generálního konzula pro Kanadu a New Foundland. Do Února 1948 působil jako diplomat v Kanadě a poté již až do konce života zůstal v emigraci. V Kanadě byl činný jako předseda Československého národního sdružení v Montrealu a spolupracovník exilového tisku