Kopecká-Valeská Olga

Olga Kopecká-Valeská

Česká dopisovatelka, překladatelka, rozhlasová novinářka, komentátorka Svobodné Evropy. Pro Rádio Svobodná Evropa pracovala od roku 1965, překládala texty a tisk z angličtiny a sestavovala menší rozhovory. V únoru 1989 se Olga Kopecká stala zástupkyní ředitele české redakce Rádia Svobodná Evropa. V této funkci setrvala do roku 2002, její poslední pozicí bylo místo ředitelky českého vysílání. Je nositelkou papežského řádu svatého Řehoře Velikého za zásluhy na obraně náboženské svobody a křesťanských hodnot za své aktivity za totality.