Hutečka Jiří

doc. Mgr. Jiří Hutečka, Ph.D.

V letech 1998–2004 studoval obor historie na katedře historie FF UP v Olomouci, tamtéž v letech 2004–2008 získal titul Ph.D. z obecných dějin. Působí jako docent na Historickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a jeho odbornou specializací je válka a lidská společnost v dějinách, gender history a dějiny maskulinity, 1. světová válka, obecné dějiny 19. století a dějiny USA v 19. století.