Čikl Václav Alois

Václav Alois Čikl

Po studiu na gymnázium v Litovli a po maturitě se rozhodl pro duchovní dráhu. V březnu 1938 byl přeložen jako farář do Prahy, kde se stal představeným katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. Za německé okupace navázal spojení s domácím odbojem a po atentátu na R. Heydricha 27. 5. 1942 poskytl (společně s dalšími představiteli pravoslavné církve) ve svém kostele úkryt československým parašutistům, podílejícím se na atentátu. Vzápětí po prozrazení tohoto úkrytu byl 18. 6. 1942 zatčen gestapem, 3. 9. 1942 odsouzen k trestu smrti a následujícího popraven. Byla po něm přejmenována ulice v Praze, kde před svým zatčením s rodinou bydlel.