Cholinská Jarmila

Jarmila Cholinská

Po válce odešla do severních Čech. Většinu života působila jako pedagožka, později jako ředitelka Domu pionýrů a následně jako učitelka češtiny ve Francii. Po odchodu do důchodu se vrátila do rodné Litovle, kde v poslední dekádě svého života vydala 17 knih. Ve většině případů jde o poezii odrážející témata, jež byla pro její život směrodatná – ekologie, společenská situace v rodné zemi i ve světě. Mnoho z knih bylo napsáno jako upozornění a varování lidem před velkými problémy, k nimž svět spěje. Zemřela v roce 2016.