Charvát Jaroslav

Prof. PhDr. Jaroslav Charvát, DrSc.

Mezi lety 1923 a 1928 vystudoval dějepis a zeměpis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a mezi lety 1931 a 1934 vystudoval Státní archivní školu Praha. V roce 1929 nastoupil na pozici kopisty v Československém státním archivu zemědělském, od roku 1930 do roku 1946 pracoval jako archivář v Archivu národního muzea, který později vedl. Od roku 1949 pak působil na Ministerstvu školství v Praze, tam pracoval do roku 1950. Působil také na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jako vedoucí katedry historie a jako profesor obecných dějin na Vysoké škole pedagogické v Praze, několik let také jako rektor. Mezi lety 1959 a 1977 působil jako profesor obecných dějin i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.