Matematický Klokan

V letošním školním roce se po dvouleté přestávce žáci naší školy zúčastnili opět soutěže Matematický Klokan.

Soutěž je mezinárodní a pravidelně se jí účastní přes 6 milionů soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Dne 18. 3. 2022 proběhlo školní kolo, kterého se zúčastnilo 55 žáků naší školy.

Jména nejlepších řešitelů z každé zúčastněné školy spolu s jejich dosaženými výsledky se soustředí v rukou okresních a krajských koordinátorů, kteří z nich vyberou vítěze okresních a krajských kol. V  letošním roce se v Olomockém kraji soutěže ve všech kategoriích zúčastnilo více než 24 000 řešitelů a naši žáci se mezi nejlepšími rozhodně neztratili.

Nejúspěšnějším řešitelem z naší školy se stal Vít Pospíšil (kvarta), který získal 102 bodů, a stal  se v kategorii KADET vítězem okresního kola a v krajském kole obsadil třetí místo v konkurenci 4 564 soutěžících.

Také vítězové školního kola v ostatních kategoriích dosáhli výborných výsledků a umístili se na předních místech v Olomouckém kraji:

BENJAMÍN – Samuel Laufer (sekunda)  102 bodů (12. místo)

JUNIOR – Martin Palínek (kvinta) 87 bodů (17. místo)

STUDENT – Lukáš Putna (oktáva) 87 bodů (10. místo)

Všem zúčastněným studentům děkuji za účast a reprezentaci naší školy a také jim gratuluji k dosaženým výsledkům.

Gita Kotrlová , školní koordinátor soutěže