Laboratorní cvičení z chemie v kvartě

Žáci kvarty dostali za úkol dokázat glukosu v ovoci. Vzorky ovoce (jablko, hrušku, vinné hrozny, banán) zpracovali, připravili jejich výluh, ten zfiltrovali přes gázu a ve filtrátu dokazovali přítomnost cukru pomocí Fehlingova činidla. Reakcí Fehlingova činidla s glukosou dochází po zahřátí ke změně původně modrého zbarvení činidla na žluté až oranžové, neboť glukosa redukuje kationty měďnaté, obsažené v činidle, na kationty měďné (vzniká oxid měďný).

Výsledek jejich práce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.