Geografická exkurze kvarty – Rejvíz 2022

Exkurze žáků kvarty se konala 21. až 23. září. První den jsme cestovali vlakem do Jeseníku a odtud autobusem do Zlatých Hor. Navštívili jsme tamní muzeum a pěšky pokračovali ke zlatorudným mlýnům. Po jejich prohlídce nás čekal výstup na Rejvíz, kde jsme se ubytovali. Počasí bylo poměrně nepříznivé, v chladnu nás často zkrápěl déšť.

Druhý den se počasí, co se deště týká, umoudřilo. Navštívili jsme po ostrém výstupu zříceninu Kobrštejn a rašeliniště. Odpoledne jsme si zpestřili opékáním buřtů. Večer nás čekala výprava k Mechovému jezírku.

Poslední den exkurze jsme si vyšlápli do Jeseníku, navštívili rozhlednu Zlatý Chlum, následně si v Jeseníku prohlédli centrum a dali si něco dobrého na posilněnou před zpáteční cestou vlakem.

Kvarta si exkurzi užila, pracovní listy vyplňovala svědomitě a více než 40 našlapaných kilometrů zvládla na výbornou.

Fotogalerie