Běh Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci

V úterý 16. 11. 2021 jsme po roční pauze uspořádali již XXXII. ročník štafetového běhu Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci. Vzhledem k epidemiologické situaci se závodu zúčastnilo pouze 42 závodníků v 6 družstvech. Závod začínal u rodného domu Jana Opletala ve Lhotě nad Moravou a po 8 km končil před budovou gymnázia.

 

Aby se vůbec mohl konat závod žactva, postavili jsme dvě vlastní družstva rozdělená na „A“ a „B“. V kategorii dorostu přijeli závodníci z Olomouce a ze Šumperku. Naše gymnázium v žákovské kategorii skvěle reprezentovali běžci zařazeni do družstva „A“ M. Vályová, J. Páleník, V. Kratochvílová, M. Navrátil, J. Richter, E. Kostková, F. Šubrt, E. Macháčková a v roli kapitána Jáchym Fidler, kteří svoji kategorii vyhráli nad spolužáky.  

V dorostenecké kategorii naši školu reprezentovali: kapitánka N. Koudelková, D. Habermann, M. Demel, K. Richter, T. Janků a T. Sedláčková. Dorostenci dosáhli na zlatou pozici před dvěma družstvy z Gymnázia Olomouc, Hejčín a atlety z Obchodní akademie Šumperk. Gratulujeme!

Naši atleti, byli následně přijati panem ředitelem a obdrželi drobnou odměnu jako poděkování za skvělou reprezentaci školy.

Poděkování patří KÚ Olomouckého kraje za finanční pokrytí organizace závodu a cen pro všechna družstva a Policii ČR za pomoc při zajištění bezpečného přeběhu závodníků přes silnice.

PaedDr. S. Rozsypalová (GJO)