Výchovný poradce

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Eva Kuchařová

Kontaktkucharova@gjo.cz, tel. 585 392 037

Poradenské služby jsou na škole realizovány a poskytovány ve formě výchovného a kariérového poradenství. Kariérový poradce provádí administraci, psychologická šetření ve spolupráci rodič – dítě - škola napříč ročníky. Individuální šetření k volbě povolání je zaměřeno na vyšší ročníky (především na 3. a 4. ročník vyššího gymnázia). V případě potřeby zprostředkuje diagnostiku žáka. Škola spolupracuje a využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a komerčních psychologů regionu.

V této rovině se prolíná kariérové poradenství s výchovným poradenstvím.

Zvláštní péči výchovný poradce věnuje žákům ze znevýhodněného prostředí, reaguje na podněty odborů sociálně-právní ochrany dětí, rodičů, všech těch, kteří usilují o dosažení stejného cíle jako náš tým pedagogů. Vytvořit vhodné podmínky pro zdravý vývoj žáka, pro rozvoj jeho osobnosti.

Konzultační hodiny:

Pondělí:  10.00-12.00 hodin

Úterý: 14:45-15:30 (po předchozí domluvě)

 

Na škole působí konzultant pro žáky SPU a jejich zákonné zástupce v oblasti výuky cizích jazyků. PhDr. Eva Sklenářová - kontakt sklenarova@gjo.cz.

 

Aktuality – výchovné poradenství pro 2. pololetí školního roku 2018/2019

  • V únoru a březnu 2019 proběhne testování zájemců ze  2. a 3.ročníků vyššího gymnázia zaměřené na profesní orientaci. K 25. 2. 2019 je přihlášeno 30 žáků.
  • Ve druhém pololetí probíhá přijímací řízení na VŠ a VOŠ. Kariérový poradce poskytuje po celou dobu poradenské služby dle potřeb žáků.
  • Aktuálně první ročníky vyššího gymnázia studují v novém režimu ŠVP  GJO. V poradenských službách budou od školního roku 2019/2020 na naší škole působit dva poradenští pracovníci. 

    Mgr. Michaela Hradilová připravuje akční plán školy kariérového poradenství pro období následující v souladu s novým ŠVP.

    Mgr. Eva Kuchařová bude poskytovat poradenské služby žákům, kteří studují v režimu původního ŠVP, ve kterém je obor Svět práce integrován jako celek do oboru OV a SV.

    Kompetence jednotlivých poradenských pracovníků jsou definovány rozhodnutím ředitele školy.
  • Inkluze pro žáky vyžadující podpůrná opatření běží v souladu s platnou legislativou bez problémů.