Výchovný poradce

Výchovný a kariérový poradce: Mgr. Eva Kuchařová

Kontaktkucharova@gjo.cz, tel. 585 392 037

Poradenské služby jsou na škole realizovány a poskytovány ve formě výchovného a kariérového poradenství. Kariérový poradce provádí administraci, psychologická šetření ve spolupráci rodič – dítě - škola napříč ročníky. Individuální šetření k volbě povolání je zaměřeno na vyšší ročníky (především na 3. a 4. ročník vyššího gymnázia). V případě potřeby zprostředkuje diagnostiku žáka. Škola spolupracuje a využívá služeb Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje a komerčních psychologů regionu.

V této rovině se prolíná kariérové poradenství s výchovným poradenstvím.

Zvláštní péči výchovný poradce věnuje žákům ze znevýhodněného prostředí, reaguje na podněty odborů sociálně-právní ochrany dětí, rodičů, všech těch, kteří usilují o dosažení stejného cíle jako náš tým pedagogů. Vytvořit vhodné podmínky pro zdravý vývoj žáka, pro rozvoj jeho osobnosti.

Konzultační hodiny:

Pondělí:  10.00-12.00 hodin

Úterý: 14:45-15:30 (po předchozí domluvě)

 

Na škole působí konzultant pro žáky SPU a jejich zákonné zástupce v oblasti výuky cizích jazyků. PhDr. Eva Sklenářová - kontakt sklenarova@gjo.cz.

 

Aktuality – výchovné poradenství pro 1. pololetí školního roku 2018/2019

  • Pokračujeme v inkluzi pro jednotlivé oblasti v souladu s potřebami žáků. Hodláme rozšířit kroužek nadaných žáků o nově diagnostikované v průběhu pololetí školního roku.
  • V rámci zapojení naší školy do projektu Rozvoje vzdělanosti v rámci EU/garantem je KÚ OK/, aktivujeme nabídky například typu Salmondo /profesní orientace/ pro žáky vyššího gymnázia.
  • Využijeme bezplatných nabídek SCIO na pilotní  testování  maturitních ročníků /OSP a oborové testy/ v rámci přípravy na přijímací zkoušky na VŠ.
  • Aktivujeme myšlenku vytváření portfolia žáka pro potřeby přijímacího řízení na VŠ. VŠ avizují snížení počtu přijímaných žáků, žák gymnázia musí být připraven i na tuto skutečnost. Má co nabídnout.
  • Výchovné poradenství běží v souladu s potřebami žáků. Psychické problémy výchovný poradce vždy řeší s klinickým psychologem, výukové problémy s PPP, konzultuje se speciálními pedagogy.