Školní projekty

 


Významné dny pro životní prostředí na GJO Litovel

Projekt Významné dny pro životní prostředí, si kladl za cíl, připomenout žákům různými formami význam ochrany přírody a udržitelného rozvoje v ČR i ve světě. V některých aktivitách se žáci přímo podíleli na zlepšení stavu životního prostředí. Finančně byl projekt podpořen Olomouckým krajem. Na vyhodnocení projektu se můžete podívat zde.

Václav Hubáček, Tomáš Pospíšil


Zažij DofE

10. května proběhla v Praze ve Stromovce akce s názvem Zažij DofE, na které se setkávají účastníci mezinárodního programu a vyměňují si zkušenosti a zážitky. V rámci této akce jsou pro ně připraveny workshopy na různá témata, jako je kaligrafie, profesní příprava, první pomoc, origami aj. Dále si mohou zkusit, co vše obnáší příprava na expedici a mnoho dalšího. Letos vyrazila i naše studentka ze septimy, která se vrátila plna dojmů a nových zážitků. Doufám, že na další akci opět nebude chybět.

                                                                               Michaela Hradilová


 PRAHA 2018

Letošní pražské turné žáků druhého ročníku a sexty po památkách hudebních, historických, architektonických i technických se konalo ve dnech 26. – 27. dubna. A bylo podle ohlasů studentů i nás pedagogů více než vydařené. Už cesta tam přinesla příjemné a dlouho na exkurzích neviděné překvapení. Více se dočtete zde.

 

Za tým pedagogů Marcela Barvířová a Lenka Viktoříková


 


Expedice DofE 2017

Ve dnech 5. a 6. 10. 2017 se sedm statečných žáků vyššího gymnázia vydalo do Národního parku Podyjí, aby zde expedicí zakončili celoroční projekt DofE. Po dlouhé cestě vlakem do Znojma a následujících třiceti kilometrech v nohách jsme za úplné tmy dorazili do vesničky Čížov, kde jsme postavili stany. Druhý den nás čekala trasa o poznání kratší a příjemnější, navštívili jsme i rakouský hrad Hardegg a Obelisk na Ledových slujích. K poledni jsme došli do Vranova, který byl cílem naší výpravy, tam už nás s otevřenou náručí vítali profesoři Kudláček a Pospíšil. Za všechny mohu říci, že se nám expedice velice líbila a byla povedeným zakončením celoroční snahy.

Mirko Spurník


Projekt Z výšky máme lepší rozhled

Dne 18. 9. 2017 se žáci tříd sexta a 2. A sešli v lanovém centru Proud v Olomouci, aby překonali strach z výšky, navázali nová přátelství a utužili školní kolektiv. Žáci se naučili vzájemně jistit a překonávali individuální i skupinové překážky. Úžasná byla obrovská houpačka a někteří si troufli i na „Tarzanův skok“, kdy po vylezení na sloup bylo potřeba se na vršku otočit a skočit do volného prostoru na hrazdičku před sebou.

Svatava Rozsypalová
Třemešek 2017

Ve dnech 13. – 15. 9. 2017 se studenti kvinty a 1. A zúčastnili každoročního seznamovacího pobytu v rekreačním areálu Třemešek. Podrobnější popis údálostí těchto dní si můžete přečíst zde.

 

 

 

 


Dnešní finanční svět

8. 10. 2015

Ve dnech 21. 9. a 22. 9. se uskutečnila školní část projektu „Dnešní finanční svět“, který je pořádán  MŠMT ve spolupráci s Českou spořitelnou a.s. Cílem projektu je zvýšit finanční gramotnost a naučit žáky orientovat se ve finančním světě. Projektu se zúčastnilo 36 žáků ze septimy, 3.A a 4.A, kteří se pod vedením vyučujících Mgr. Marcely Krátké, Mgr. Hany Dudíkové a první den též lektora z České spořitelny seznámili se základní strategií, která vede k finanční svobodě.

Vše probíhalo zábavnou formou v podobě her, které simulují různé životní situace a učí hráče správně zacházet s financemi. Žáci se dozvěděli, jaký význam mají různé druhy pojištění, kdy je vhodné uzavřít hypotéku, jaký je rozdíl mezi akciemi, podílovými fondy a státními dluhopisy a jaké nebezpečí mohou znamenat dluhy.

 


Projektové dny - Starám se o svoji řeku

4. 9. 2015

čistíme řeku MoravuStudenti vyššího gymnázia v projektových dnech na konci školního roku 2014/15 čistili v rámci tradičního ekologického projektu koryto řeky Moravy v úseku Moravičany – Litovel. Odpadky podél břehů Moravy byly sbírány i v samotné Litovli. Studenti zároveň měřili a porovnávali pomocí přístrojů systému VERNIER kvalitu vody na různých místech řeky. Bylo nasbíráno okolo 40 pytlů odpadu. Projekt zaštítilo Občanské sdružení ADETO a finančně podpořilo Město Litovel. 

Tomáš PospíšilProjektové dny Dobré vůle

4. 9. 2015

„Dobrý skutek je často sám o sobě odměnou.“

Návštěva v domově důchodcůVe třech dnech skupinka studentů Gymnázia Jana opletala obcházela s kytarou na zádech a notami v rukou Domovy důchodců v Litovli, v Července a v Náměšti na Hané. Cílem bylo potěšit tamější klienty zpěvem, milým slovem a úsměvem. A cíl byl splněn dokonale. Nejen klienti samotní, ale i pracovníci Domovů návštěvu nadmíru oceňovali s přáním, aby se brzy opakovala. Studentům byl odměnou hřejivý pocit dobře „odzpívané“ práce, se kterým vyrazili vstříc prázdninám. 

Iva MorongováGymnázium Jana Opletala v Litovli hostilo podruhé projekt EDISON

23.-27. 2. 2015

projekt EdisonZopakujme, že projekt EDISON je jednou z aktivit mezinárodní studentské organizace AIESEC, který přivádí dohromady mladé lidi odlišných kultur a národností s cílem umožnit jim, aby se seznámili s tradicemi a situací v jiných zemích, a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se kulturní bariéru.

Název projektu je akronymum, t.j. za každým písmenem stojí slovo, ale stejně jako T. A. Edison přinesl svým vynálezem elektrické žárovky více světla do životů lidí, projekt po něm nazvaný má za cíl přinést více světla do našich  myslí.

V tomto roce naše škola hostila pět mladých lidí z Ukrajiny, Gruzie, Mexika, Brazílie a Tchaj-wanu. Ve vyučovacích hodinách představovali formou prezentací své země a diskutovali se studenty na různá témata.

Roman z Ukrajiny s sebou přivezl kytaru a ukázal hudební tvář své těžce zkoušené země. S Johnsem z Tchaj-wanu jsme se pokoušeli zvládnout umění čínské kaligrafie. Brazilka Letícia  se nás snažila naučit základy samby/pro případ, že bychom někdy vyrazili na karneval do Ria/.  Sofy předvedla rovněž svou francouzštinu a vyprávěla nejen o Mexiku, kde žije,  ale i o Francii, zemi své rodiny. A Tamta z Gruzie nám doslova vyrazila dech nádhernými pohledy na pohoří Kavkaz.

My jsme jim na oplátku ukázali naše město a okolí. Starosta Litovle ing. Zdeněk Potužák je hned v pondělí pozval na radnici a z rekonstruované věže se jim naskytl první pohled na Litovel. Studenti čtvrtých ročníků je odpoledne seznámili s historií gymnázia a osudem Jana Opletala. Pak je provedli po zajímavých místech města. Během týdne poznávali okolí města ve společnosti svých hostitelů. Část pátečního dopoledne byla tradičně věnována návštěvě litovelského pivovaru a svůj pobyt v našem městě tentokrát zakončili účastí na školním plese.

Pro studenty gymnázia byl tento projekt skvělou možností poznat kulturu jiných, často velmi vzdálených zemí, procvičit si angličtinu a třeba také navázat nová přátelství. Můžeme jen doufat, že se jim podobné příležitosti naskytnou i v budoucnu.

V rámci projektu EDISON navštívila Sofy z Mexika i třídy, kde se vyučuje španělštinašpanělština v terciičili oktávu, 3.A, sextu a tercii. V některých hodinách představila svou zemi formou prezentace, v jiných měli studenti prostor ke konverzaci či diskuzi. Studenty tercie naučila tradiční mexickou píseň Cielito lindo.

Věra Voglová, Kristina Ibiševičová


 

 


Výpravy za uměním 2013/14

3. 7. 2014

Výpravy za uměnímV tomto školním roce žáci měli opět příležitost vnímat výtvarné umění v reálném prostředí. Žáci nižšího gymnázia se v rámci školního projektu Výpravy za uměním vydali do Muzea moderního umění a do Arcidiecézního muzea v Olomouci, kde již tradičně využíváme zajímavé nabídky vzdělávacích programů edukačního oddělení a nově jsme se podívali i do Brna.  Animační programy se již staly nedílnou součástí výuky výtvarné kultury na naší škole a zajímavou formou přibližují výtvarné umění přímo v prostoru výstavy nejenom teoreticky, ale program doplňují i zážitkové aktivity vycházející z metod výtvarné a dramatické výchovy. Další část projektu je vždy zaměřena na architektonické památky.  Každý ročník se věnuje jinému období v dějinách umění, žáci mají přehled o památkách od nejstarších až po ty současné.

Na jaře se žáci sekundy a kvarty zapojili do animačního programu Muzea moderního umění v Olomouci s názvem Svobodná jako tvorba, který byl připraven k výstavě Ludmila Padrtová/První dáma české abstrakce. Animace přiblížila žákům prvky moderního umění a principy abstrakce si žáci hned dvakrát mohli ověřit v krátkých výtvarných etudách.

Do Arcidiecézního muzea v Olomouci zamířili žáci primy, aby si doplnili a rozšířili znalosti o výtvarném umění v době gotiky. Výuku dějin umění doplnil vzdělávací program Lev dvojí tváře k výstavě Gotické Madony na lvu.

V červnu se tercie vypravila až do Brna, do vily Tugendhat. Vzdělávací program žákům přiblížil dílo slavného architekta Miese van der Rohe, které se svojí jedinečností dostalo na seznam památek světového kulturního dědictví UNESCO.

Žáci vyššího gymnázia se zapojili do školního projektu Olomouc výtvarná a Praha výtvarná.  Pro první ročníky (kvinta, 1.A) byl vybrán animační program v Arcidiecézním muzeu Vypnout alarmy! Začínáme… Program nás zavedl do Obrazárny, kde žáci pracovali v těsné blízkosti originálních uměleckých děl. Zajímavým doplněním výuky výtvarné výchovy byly informace o olomouckých domovních znameních.

Studenti 2. ročníku (sexta, 2.A) zamířili do Prahy. Návštěva Národní galerie s významnými díly světových i našich umělců tak završuje poznatky získané z dějin výtvarného umění. Nedílnou součástí je procházka historickým centrem Prahy s důrazem významné architektonické památky.

Výtvarné projekty Výpravy za uměním, Olomouc a Praha výtvarná jsou pro žáky jedinečnou příležitostí pro přímý kontakt s uměním. Žáci mají možnost pohybovat se mezi originálními uměleckými díly, uvědomovat specifický jazyk výtvarného umění a seznamovat se s různými podobami umění.

Ve školním roce 2013/2014 výuku výtvarné výchovy zajišťovaly Mgr. Ivana Spurná a Mgr. Svatava Hoffmanová.


Projekt Vltava

10. 6. 2014

Vltava v podání 1.AStudenti z 1. A se pod vedením Mgr. Svatavy Hoffmannové (VV) a Mgr. Aleny Tiché (HV) zapojili do projektu Vltava, který vznikl ke Dni vody (22. 3.). Cílem tohoto projektu bylo výtvarně a pohybově vyjádřit Vltavu (2. část z cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany). Podařilo se nám propojit hudební (B. Smetana – Má vlast), pohybové (vyjádření hudby pohybem) i výtvarné prostředky (škrabošky a kostýmy). A jaký byl výstup z celého projektu? Scénické provedení v aule, kde nechyběla foto i video dokumentace. Těšíme se na další společné projekty.

A. Tichá


Praha 2014

Studenti v PrazeVe dnech 29. a 30. dubna se uskutečnil projekt a exkurze žáků sexty a 2. A Praha 2014. Tento projekt a exkurze vychází ze Školního vzdělávacího programu a zahrnuje předměty Hudební výchova, Výtvarná výchova, Fyzika a Český jazyk. První den exkurze jsme absolvovali rozdělení na skupiny Hv a Vv, každá skupina měla svůj vlastní program.

Hudebníci začali procházku u Státní opery, u Stavovského divadla jsme si připomněli osobnost W. A. Mozarta, který zde uvedl jako premiéru svoji operu Don Giovanni. Následovalo Rudolfinum – sídlo České filharmonie, a pak už jsme kráčeli přes Karlův most na Kampu a na Střelecký ostrov, kde jsme měli krásný výhled na Žofín a Mánes. Vrcholem procházky bylo Národní divadlo, kde nás čekala komentovaná prohlídka.

Výtvarníci zamířili do Národní galerie, kde navštívili Veletržní palác, kde jsou vystaveny sbírky českého i světového umění z 19., 20. a 21. století. Dále následovala procházka po významných architektonických památkách v historickém centru Prahy.

Po návratu na ubytování zbývala pro všechny pouze hodina odpočinku, abychom se stihli náležitě připravit na večerní představení Tennesseeho Williamse Tramvaj do stanice Touha v Činoherním klubu, které završilo opravdu náročný den.

Druhý den nás čekala společná návštěva Národního technického muzea, kde pro některé byly 2 hodiny rozchodu opravdu málo. Procházkou přes Letenský park jsme společně došli až k Belvederu a na Pražský hrad a poté Královskou cestou až k Obecnímu domu a Prašné bráně. I tady měli žáci připravené krátké referáty, které na místě přednesli.

Nachodili jsme desítky kilometrů po pražské dlažbě, ale díky počasí, které nás nakonec příjemně překvapilo, a výborné náladě, která nás neopustila ani cestou do divadla, kdy dívky v lodičkách klopýtaly po dlažbě Václaváku, můžu říct snad za všechny, že se nám exkurze vydařila.

A. Tichá


Zelená Litovel

aneb naučná vycházka Litovlí pro děti

17. 10. 2013

Karta s úkolyje název projektu, který připravili pro místní školky, školy i veřejnost profesoři Tomáš Pospíšil a Václav Hubáček ve spolupráci se studenty. Pro předškolní děti a mladší školáky je připravena karta s úkoly na pěti zastaveních při vycházce litovelskými parky. Úkoly jsou na téma poznávání přírody v parcích se zaměřením na místní rostliny a zvířata, o nichž se děti dozví zábavnou formou něco nového nebo zajímavého. Karty budou žáci vyplňovat během vycházky pod vedením svých učitelů, k tomu obdrží vlastní pastelky.   Po splnění všech úkolů žáci získají drobnou odměnu. Projekt vznikl s přispěním Programu podpory environmentálního vzdělávání a výchovy v Olomouckém kraji.

Jak již bylo uvedeno, projekt není určen jen školám, ale i veřejnosti. Kdo má menší děti v rodině a bude mít čas a chuť, v informačním centru na náměstí Přemysla Otakara v Litovli si může vyzvednout kartu i s pastelkami a projít si trasu vycházky. Děti budou plnit úkoly na zastaveních a v informačním centru po předložení vyplněné karty rovněž obdrží malý dárek. Tak neváhejte a přijďte si osvěžit své přírodovědné znalosti na vycházce Litovlí!

Tomáš PospíšilPřírodovědec

Projekt ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP Olomouc.

Gymnázium Jana Opletala v Litovli jako fakultní škola Univerzity Palackého v Olomouci aktivně spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou. Projekt OP VK Přírodovědec je realizován na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého již od roku 2009/2010 pro vybrané studenty středních škol. Pro studenty jsou připraveny celodenní semináře (jedná se o přednášky z matematiky, fyziky, chemie a tyto jsou doplněny praktickými cvičeními v laboratoři), které předkládají studentům nejzajímavější poznatky z uvedených přírodovědných oborů. Již od počátku bylo několik našich talentovaných studentů do projektu zapojeno, v minukém školním roce to byli Jan Dvořáček, Kamil Kotrle, Ondřej Vrobel, David Hrachovina. Letošní školní rok je to Eliška Málková a Radek Kubíček. Studenti využili také možnosti zúčastnit se letní školy Týden s přírodovědou. Více se dozvíte na stránkách tohoto projektu, kde můžete zhlédnout i videa a fotodokumentaci.

Další aktivitou tohoto projektu je možnost realizovat tyto přednášky na našem gymnáziu, což jsme velmi uvítali, neboť si některá zajímavá témata může poslechnout větší počet studentů. V rámci volitelného předmětu fyzikálně-chemický seminář pro 3. ročník jsme realizovali dvě přednášky 19. a 26.1.2012 na téma Nanotechnologie dneška – nanočástice ušlechtilých kovů (docent Libor Kvítek) a Nanotechnologie uhlíku (dr.Berka). Přednášky byly velmi zajímavé, pojednávaly o současných trendech a výzkumu přímo na katedře fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty, o možnostech uplatnění nově vyvíjených materiálů a nastínily studentům současné a budoucí cíle poměrně nové vědní disciplíny. Více se dozvíte na stránkách: http://fch.upol.cz/vyzkum/smery/, nebo http://fch.upol.cz/vyzkum/srozumitelne/ - Nanotechnologie - koloidní stříbro“.

Ing. Englišová

 


Křižovatky umění

Toto je umění..Ve třetím ročníku absolvují všichni studenti hodiny vyčleněné na společný projekt zpracovávající integrující téma Umělecká tvorba a komunikace, který je povinným vzdělávacím obsahem pro Hudební i Výtvarný obor, vycházející z RVP GV.

Projekt je koncipován jako třídenní soustředěná práce nad předem zvoleným slohovým obdobím z dějin umění, které bude nahlíženo z různých úhlů pohledu (hudební, výtvarný, historický, filozofický, literární). Bude obsahovat činnosti praktické i teoretické. Projekt je realizován v odborných učebnách, jakož i v ostatních prostorách školy, příležitostně může být realizován i v exteriérech.

Ve školním roce 2010/2011 byl projekt realizován ve dnech 4. – 6.10. 2011 a byl tematicky zaměřen na dobu konce 19. století a začátek 20. století. V hudbě a ve výtvarném umění tato doba odpovídá impresionismu a expresionismu. Téma projektu umožňuje pochopit základní principy umělecké tvorby a  procesu komunikace v umění. Prohlubuje jeho schopnost reflexe umění a kultury jako celku.

Fotogalerie k projektu.


Na vodě je nám hej

Vodácký projekt pro kvartu (12.-13. 9. 2011)

Fotogalerie a reportáž z projektu.

Na vodě je nám hej..

 


Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla

 

Cyklistický projekt tercie (8.-10. 6. 2011)

Reportáž z projektu a fotogalerie z akce.

Poznáváme Litovelské Pomoraví ze sedla


Třeťáci na Vltavě

Vltava

Sportovně-turistický kurz třetích ročníků - vodácká část (12.-17. 6. 2011)

Fotogalerie z akce.

Reportáž z projektu.


Tajemství energie poodhaleno

V úterý 7. prosince 2010 se v rámci Dne otevřených dveří Gymnázia Jana Opletala uskutečnila vědecká show Dr. Michaela Londesborougha pod názvem Tajemství energie – alternativní zdroje. Tato show je součástí přednáškového turné, které pořádá občanské sdružení ADETO a je spolufinancováno z projektu Zelená energie Skupiny ČEZ.

Dr. Michael Londesborough je britský vědec, který absolvoval chemii na University of Leeds ve Velké Británii, kde zároveň obhájil Ph.D. V současnosti pracujíce v Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR. Posledních pět let provádí výzkum v Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži, třikrát vyhrál cenu pro české/slovenské mladé anorganické chemiky, spolupracuje na projektech s British Council v Praze, na popularizačních projektech Akademie věd ČR, České televize a Národního technického muzea. Je spoluautorem a moderátorem pořadu PORT, kde atraktivním způsobem předvádí experimenty vysvětlující zákony fyziky a chemie. V roce 2009 obdržel od Akademie věd ČR Medaili Vojtěcha Náprstka za popularizaci vědy.

Na Gymnáziu Jana Opletala je to již druhé vystoupení Dr. Michaela Londesborougha. To první, pod názvem Tajemství CO2, se konalo v únoru roku 2009. V zaplněné aule bylo přítomno více než 150 diváků nejen z řad studentů gymnázia, ale pozvání přijali i žáci ZŠ Jungmannova a také mnozí návštěvníci Dne otevřených dveří. Publikum bylo seznámeno s principy ukládání energie na Zemi a možnostmi jejího využití člověkem, přednášku doplňovala elektronická prezentace a efektní pokusy plné výbuchů a plamenů. Zejména osobitý Londesboroughův projev plný humoru v kombimaci s lámanou češtinou na sebe často strhával pozornost přihlížejících, kteří vystoupení doprovázeli častým smíchem nebo potleskem. Soudě podle reakcí publika tak byla show přijata velmi dobře, pobavila, a zároveň splnila svůj vzdělávací účel.

Fotogalerie z akce

Mgr. Tomáš Pospíšil