Ruština

Informace o výuce

Vyučující:

Mgr. Marcela Barvířová (barvirova@gjo.cz), Mgr. Ivana Spurná (spurna@gjo.cz)

Ve školním roce 2012/13 se ruský jazyk vyučuje v následujících třídách:

tercie, kvinta, 1. A, sexta, 2. A, septima, 3. A, oktáva, 4. A

Hodinová dotace:

3 hodiny týdně

Používané učebnice:

Радуга но-новому (nakladatelství Fraus)

Времена (nakladatelství Infoa)

Класс (nakladatelství Klett)

učebnice ruštiny

učebnice ruštiny

učebnice ruštiny

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Školní kolo Soutěže v ruském jazyce

Ve dnech 11., 13. a 18. února 2020 proběhlo školní kolo Soutěže v ruském jazyce. Poslechová, ústní i písemná zkouška prověřila jazykovou úroveň osmi účastníků ze tříd sexta, septima a 4.A. Do krajského kola Soutěže v ruském jazyce , které se koná 11. 3. 2020 v Mohelnici, postupují Radek Šišma, Vladyslava Fedor a Marie Uličná. Soutěžícím blahopřeji a přeji hodně úspěchů v krajském kole.

Marcela Barvířová


53. ROČNÍK FESTIVALU ARS POETICA – PUŠKINŮV PAMÁTNÍK

Žákyně 3. A Karolína Vaňková a Ivana Mazáková reprezentovaly dne 4. 4. 2019 naše gymnázium v krajském kole Festivalu ARS POETICA - Puškinův památník 2019. Soutěž tradičně probíhá ve dvou oblastech – slovní a hudební projev a v kategoriích žáci ZŠ a studenti SŠ a SOU. S Karolínou a Ivanou jsme do soutěže připravily tři ruské písně v dvojhlasé úpravě Antonína Dvořáka a za Oblast hudebního projevu v kategorii studenti SŠ a SOŠ získaly 2. místo. Za klavírní doprovod děkujeme Barboře Němcové, naší absolventce a bývalé úspěšné reprezentantce v krajských kolech soutěží v ruském jazyce.  

Marcela Barvířová

 

 


Krajské kolo Soutěže v ruském jazyce

Tři žáci Gymnázia Jana Opletala v Litovli se v úterý 5. 3. 2019 zúčastnili krajského kola Soutěže v ruském jazyce. Všichni soutěžící letos sbírali cenné zkušenosti, které se pokusí zúročit v dalších ročnících soutěže.   Nejlepšího výsledku dosáhl Radek Šišma, který obsadil v kategorii SŠI hezké 6. místo. Blahopřeji. Marie Uličná (sexta) a Kateřina Žbánková (3.A) se umístily v druhé polovině výsledkové listiny nejnáročnější a nejpočetněji obsazené kategorie SŠII. Obě si poprvé vyzkoušely v rámci Olomouckého kraje porovnat své síly s žáky maturitních ročníků. Přesto, že patřily k nejmladším soutěžícím, soupeřů se nezalekly a já jim děkuji za odvedenou práci i dosažené výsledky.

Marcela Barvířová


Soutěž v ruském jazyce

Ve středu 20. 2. 2019 proběhlo na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli školní kolo Soutěže v ruském jazyce v kategoriích SŠI a SŠII. V první kategorii s délkou výuky ruského jazyka do tří let se soutěže zúčastnili žáci třídy kvinty Valerie Obšelová, Veronika Obrátilová a Radek Šišma, který využil své soutěžní zkušenosti z minulých let a ve své kategorii zvítězil. V kategorii SŠII zvítězila Marie Uličná ze sexty, druhé místo obsadila Kateřina Žbánková ze 3. A a třetí místo Denisa Řeháková taktéž ze 3. A. Všem soutěžícím děkuji za hezké výkony a účast v soutěži, Marii a Radkovi přeji hodně úspěchů v krajském kole.
                                                                                                            Marcela Barvířová

 

 


Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce 2017/2018

Školní kola Soutěže v ruském jazyce se na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli konala ve dnech 9., 12. a 15. února 2018. Soutěžilo se v kategoriích ZŠ a víceletá G, SŠI A SŠII. Do krajského kola postupují za kategorii ZŠ a víceletá G Radek Šišma a Veronika Obrátilová, za kategorii SŠI Marie Uličná a Vendula Lebová a za kategorii SŠII Barbora Němcová a Natálie Elgnerová.  Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole, které se bude konat na Obchodní akademii v Mohelnici dne 23. března 2018.

Souhrnné výsledky školních kol soutěže jsou k dispozici zde.

Marcela Barvířová


Ruštináři přivezli první a třetí místo z krajského kola

Ve středu 15. 3. 2017 se v Mohelnici konalo krajské kolo Soutěže v ruském jazyce. Do kategorie ZŠ bylo ze základních škol a osmiletých gymnázií Olomouckého kraje nominováno 20 nejlepších ruštinářů a v této velmi silné a početné konkurenci vybojovala žákyně třídy kvarty Marie Uličná skvělé 1. místo. V téže kategorii získala Vendula Lebová velmi pěkné 7. místo.

V kategorii SŠII obsadila krásné 3. místo  Barbora Němcová ze třídy septimy a Karina Tsyhanyn ze 3. A doplnila naše úspěchy o 6. místo rovněž v kategorii SŠII, kde soutěžilo 13 středoškoláků.

Všem soutěžícím děkuji za odvedenou práci a vzornou reprezentaci školy. Blahopřeji ke krásnému umístění a těším se na další ročník.   

 Marcela Barvířová


Školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Ve dnech 13. a 14. 2. 2017 proběhlo na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli školní kolo konverzační soutěže v ruském jazyce, kterého se zúčastnilo 7 žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - SŠII a ZŠ ve třídách kvarta, septima a 3. A.
K výborným výsledkům a postupu do krajského kola blahopřejeme Barboře Němcové ze třídy septima, Karině Tsyhanyn ze třídy 3. A a Marii Uličné a Vendule Lebové z kvarty. V krajském kole přejeme hodně úspěchů.
 
Marcela Barvířová

Aktivity – Školní rok 2013/2014

Krásné 6. místo v republice pro Pavlínu Řmotovou za ruský jazyk

28. 04. 2014

V úterý 15. 4. se konalo v Praze v prostorách NIDV Ústřední kolo soutěže v ruském jazyce, kde Pavlína Řmotová získala za svůj výkon krásné 6. místo a mezi 15 soutěžícími se tak umístila v první polovině startovního pole. Konkurence byla velká, vždyť každý účastník byl vítězem příslušného krajského kola konverzační soutěže v ruském jazyce. Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci Gymnázia Jana Opletala v Litovli.

Marcela Barvířová


Ruštináři z GJO  vítězí nad ostatními

Kristýna a Pavlína ŘmotovyVe čtvrtek 13. 3. 2014 se na Obchodní akademii v Mohelnici konal 12. ročník krajského kola Konverzační soutěže v ruském jazyce, ve kterém studentka třídy oktávy Pavlína Řmotová získala první místo a postup do celostátního kola v kategorii SŠII (určena žákům všech typů středních škol, u nichž délka výuky ruského jazyka činí 3 roky a více let). Kristýna Řmotová obsadila neméně výborné 3. místo v téže kategorii. Konverzačních soutěží na krajské úrovni se studenti ruského jazyka z Gymnázia Jana Opletala v Litovli účastní od roku 2010. Letošní třináctka v datu konání nám přinesla štěstí. A štěstí přeje připraveným. Žákyně Pavlína a Kristýna Řmotová porazily silnou konkurenci a vybojovaly historický úspěch, kterým oslavíme 10 let výuky ruštiny jako druhého cizího jazyka na zdejším gymnáziu.

Za reprezentaci děkujeme také Barboře Němcové z kvarty, která v kategorii ZŠ obsadila pěkné 5. místo.     

Mgr. Marcela Barvířová


Aktivity – Školní rok 2012/2013

Studenti ruského jazyka v krajském kole konverzační soutěže

05. 03. 2013

azbukaVe středu 27. února 2013 se konalo krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. Místem konání byla Obchodní akademie v Mohelnici, kde má tato soutěž již mnohaletou tradici.

Vyučující ruského jazyka vybraly ve svých studijních skupinách nejlepší žáky, kteří odjeli do Mohelnice předvést poslechové i řečové jazykové dovednosti. V kategorii SŠ II reprezentovala GJO žákyně třídy oktávy Eva Podivínská (vyučující Mgr. Marcela Barvířová). Umístila se na výborném 4. místě a zaujala tak mezi čtrnácti nejlepšími žáky Olomouckého kraje jednu z velmi pěkných předních pozic, ke které nezbývá než blahopřát.  V kategorii SŠ I v Mohelnici získávala cenné zkušenosti žákyně Barbora Májková z třídy 3. A (vyučující Mgr. Ivana Spurná), která se umístila na 8. místěAktivity – Školní rok 2011/2012

Studenti ruského jazyka znovu úspěšní

24. 03. 2012

Dne 22. března 2012 se na Obchodní akademii v Mohelnici konal soutěžní festival Ars poetica – Puškinův památník pro jednotlivce i kolektivy v oblasti slovního nebo hudebního projevu v ruském jazyce.

Naši školu reprezentovaly dva kolektivy. Hana Trávníčková, Kristýna Klanicová, Barbora Klaclová a Jakub Světnický z kvinty získali krásné 2. místo v oblasti slovního projevu středoškoláků. V kategorii hudebního projevu kolektivu mezi středoškoláky jsme stejně jako vloni získali 1. místo a postup do celostátní přehlídky. Za výborný výkon a reprezentaci školy blahopřejeme Pavlíně Řmotové, Nikole Vařekové, Míše Havlíčkové, Katce Mikulkové, Šárce Palíkové, Blance Drešrové, Elišce Čapákové, Tomáši Chytilovi a Adamu Dostálovi z třídy sexty. Do Prahy přejeme hodně štěstí.


Konverzační soutěž v ruském jazyce

14. 03. 2012

Dne 22. února 2012 se konalo krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyce. Místem konání byla Obchodní akademie v Mohelnice, kde tato soutěž má již mnohaletou tradici.

Naši školu reprezentovaly 4 soutěžící. V kategorii ZŠ a NG obsadila Adéla Dýcková (kvarta) 4. místo a Sára Hofrová (kvarta) získala 6. místo. V kategorii SŠ I Kristýna Řmotová a Pavlína Řmotová (sexta) se umístily na 4.-6. místě. Všechny soutěžící se umístily v první polovině soutěžního pole, a tak nezbývá než poděkovat za pěkný výkon a reprezentaci školy.


Celostátní přehlídka Ars poetica – Puškinův památník

4. 05. 2012

V pátek 4. 5. 2012 se v Ruském středisku vědy a kultury v Praze Na Zátorce konala celostátní přehlídka festivalu Ars poetica – Puškinův památník.

Gymnázium Jana Opletala v Litovli zde stejně jako loni po úspěchu v krajském kole reprezentoval kolektiv devíti žáků RJ třídy sexty ve složení Nikola Vařeková, Eliška Čapáková, Kateřina Mikulková, Blanka Drešrová, Michaela Havlíčková, Pavlína Řmotová, Šárka Palíková, Tomáš Chytil a Adam Dostál.